به زور استخدام می‌کنند، به زور حقوق می‌‌دهند، به زور معوقات می‌دهند!!!  

به زور استخدام می‌کنند، به زور حقوق می‌‌دهند، به زور معوقات می‌دهند!!!

 

  • منبع خبر : قانون