نصیربوشهر – خورشید فقیه؛ فعال رسانه ای و عضو خانه مطبوعات ایران: بی شک در چند روز اخیر، بسیاری ازهموطنان معتاد به رسانه های مجازی و حقیقی ما ، با چنین خبری و هرچند با عبارات و انشاء های مختلف برخورد کرده اند که : « به گزارش خبر گزاری های معتبر جهانی !! اخیرا […]

نصیربوشهر – خورشید فقیه؛ فعال رسانه ای و عضو خانه مطبوعات ایران:

بی شک در چند روز اخیر، بسیاری ازهموطنان معتاد به رسانه های مجازی و حقیقی ما ، با چنین خبری و هرچند با عبارات و انشاء های مختلف برخورد کرده اند که : « به گزارش خبر گزاری های معتبر جهانی !! اخیرا درنشستی محرمانه، سران کشورهای اروپایی و آمریکا، تصمیم قطعی گرفته اند که درچند ماه آینده، نظام جمهوری اسلامی را سرنگون و شازده رضا پهلوی را براریکه ی قدرت و رهبری ایران بنشانند» .
در واکنش به این خبر، برخی افراد بگونه ای معترضانه نسبت به اتخاذ چنین تصمیمی، به جد دستخوش ترس و اضطراب شده و به تکاپو افتاده اند و متحیر از اینکه برای پیشگیری از وقوع چنین امری چه باید !؟ گروهی دیگر و بویژه شاه اللهی های داخل و خارج کشور نیز با اظهار شادمانی و بر پا کردن جشن و سرور هایی آشکار و پنهان، خود را از هم اکنون مهیای همراهی و استقبال پرشور ازحاکم برگزیده شده ی جدید توسط محافل قدرت های بزرگ جهانی کرده اند !!
اما آنچه که در این وضعیت و مشاهده ی یک چنین عکس العمل های بظاهر متضاد از سوی هموطنان ما قابل تامل و انکار ناپذیر می نماید، این است که در نهایت امر، هر دوی این عکس العمل ها، در یک نقفطه مشترک با یکدیگر گره خورده و نتیجه و واقعیت تلخ و واحدی را به نمایش گذا شته اند، وآن اینکه : « وجدان و باور ایمانی و تثبیت شده ی جامعه ایران، بجای آنکه محصول عقل و اندیشه و خرد باشد، حاصل یک امرشرطی تکرارو تمرین شده درطول تاریخ است !؟ » درست همانند عنتری که حرکات و رفتارهای مضحکه آمیزش، صرفا یک امر غیر ارادی بمنظور متناسب سازی و همگونی و هماهنگی با حرکات دست و زبان صاحب و لوطی تلقین کننده به او در طی یک زمان طولانی بوده است !! شما با دقت بیشتر در نحوه و تدوین این خبر، و واکنش هایی را که در بیرون و خارج از ایران بر انگیخته است، هیچ رد و اثر امیدوار کننده ای در نتیجه بخشی نهایی عنصر ایرانی حاضر در وطن برای چنان رخدادی که میگویند قرار است اتفاق بیفتد ملاحظه نمی کنید ! هر دو سوی ماجرا، تلویحا و تصریحا باور کرده و پذیرفته اند که هر اتفاق مهم و دگر گون کننده ای که قرار است در این مملکت بیفتد، نه حاصل و دست آورد خونبار ملتی است که مثلا هر شبانه روز و با قبول مخاطراتی چند و سر دادن شعارهای تحول خواهانه سر میدهند، بلکه فقط نتیجه و کارایی و قدرت تصمیمات پشت پرده ای است که در جاه های دیگری خارج از مرزهای این کشور صورت میگیرد.!! البته وجود و تعمیق و تداوم یک چنین فرهنگ و باوری در میان ایرانیان، ریشه در تاریخ چندین و چند هزار ساله ی این ملت دارد. کافیست تورقی در تاریخ کنیم تا بوضوح دریابیم که اغلب دگرگونی ها و جابجایی حکومت ها در ایران، با تهاجم و اقدامات اقوام و کشورهای دیگری صورت گرفته است، لذا جای تعجب زیاد ندارد اگر نسل های بسیار پس از آنان نیز دستخوش یک چنین باور و اعتقادی بوده باشند، اما با این وجود، یک عارضه ی منفی است که ما را بجای توجه به خود و اتکا به نیروی لایزالی که دراتحاد و همبستگی ملی و قومیتی ما نهفته است، پیوسته نگاه و امیدمان در تمامی زمینه ها و در مواجهه با مشکلات عدیده ای که یا در حال حاضر و یا در آینده ممکن است گریبان گیرمان شود، متوسل به ملت ها و دولت هایی شویم که بطور منطقی و طبیعی، منافع و مصالح خود را ارجحتر از ما میدانند.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر