بر اساس تصمیم هیات دولت، در بخش مرکزی شهرستان بوشهر، روستاها، مزرعه‏ ها و مکان‌های جزیره شیف و جزیره عباسک، از دهستان حومه، منتزع و به دهستان انگالی ملحق می‌شوند. هم‌چنین، در بخش مرکزی شهرستان بوشهر، دهستان چاه‌کوتاه از ترکیب روستاها، مزرعه‏ ها و مکان‌های کنارآبادی، چاه‌ کوتاه، قلعه چاه ‏کوتاه، تل ‏اشکی، آبطویل، حسینکی، […]

بر اساس تصمیم هیات دولت، در بخش مرکزی شهرستان بوشهر، روستاها، مزرعه‏ ها و مکان‌های جزیره شیف و جزیره عباسک، از دهستان حومه، منتزع و به دهستان انگالی ملحق می‌شوند.

هم‌چنین، در بخش مرکزی شهرستان بوشهر، دهستان چاه‌کوتاه از ترکیب روستاها، مزرعه‏ ها و مکان‌های کنارآبادی، چاه‌ کوتاه، قلعه چاه ‏کوتاه، تل ‏اشکی، آبطویل، حسینکی، سرمل، حسن نظام، نوکار گزی، نوکار مخی، تل بهی، سهیلی، هپولو، احشام حسن، زندان، حیدری، محمد شاهی و زردکی علیا ایجاد و روستای چاه کوتاه به عنوان مرکز این دهستان تعیین می شود.

افزون بر این، در بخش مرکزی شهرستان بوشهر، دهستان دویره از ترکیب روستاها، مزرعه‏ ها و مکان‌های دویره، احمدی و تل سیاه، ایجاد و روستای دویره به عنوان مرکز این دهستان تعیین می شود.

هم‌چنین، در شهرستان بوشهر، بخش چغادک از ترکیب دهستان‌های چاه کوتاه و دویره و شهر چغادک، ایجاد و شهر چغادک به عنوان مرکز این بخش تعیین می‌شود.

 

 

 

 

  • منبع خبر : نصیر بوشهر