چند درصد مردم اخبار روز را از صداوسیما پیگیری می‌کنند؟  یک‌ساله پیگیری اخبار از صداوسیما ۱۵درصد اُفت کرده  است!  ایسپا می‌گوید اواخر شهریور در یک نظرسنجی  پرسیده: «شما اخبار روز جامعه را بیشتر از چه طریقی پیگیری می کنید؟» پاسخگویان می‌گویند؛ ۴۲.۱ درصد پاسخ‌گویان  گفته‌اندصداوسیما؛ ۴۱.۴درصد فضای مجازی (رسانه‌های اجتماعی و سایت‌‌های خبری)؛ ۵.۱ درصد […]

چند درصد مردم اخبار روز را از صداوسیما پیگیری می‌کنند؟

 یک‌ساله پیگیری اخبار از صداوسیما ۱۵درصد اُفت کرده  است!

 ایسپا می‌گوید اواخر شهریور در یک نظرسنجی  پرسیده: «شما اخبار روز جامعه را بیشتر از چه طریقی پیگیری می کنید؟» پاسخگویان می‌گویند؛ ۴۲.۱ درصد پاسخ‌گویان  گفته‌اندصداوسیما؛ ۴۱.۴درصد فضای مجازی (رسانه‌های اجتماعی و سایت‌‌های خبری)؛ ۵.۱ درصد شبکه‌های ماهواره‌ای؛ دو درصد دوستان و آشنایان؛ ۰.۲ درصد روزنامه‌ها و ۶.۹ درصد موارد دیگر را انتخاب کرده‌اند. ۲.۳ درصد نیز به این سوال پاسخ ندادند.

????ایسپا این نظرسنجی را ۲۱ تا ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ در سطح ملی، در منطقه‌های شهری و روستایی، به شیوه تلفنی و با ۱۵۸۱نفر پاسخ‌دهنده اجرا کرده.

  • منبع خبر : عصر ۱۴۰۰