دولت تدبیر و امید برای مردم همه چیز داشت از گرانی تا کرونای آدم کش! جناب مهندس گراوند :استاندار جناب بهروزیانفرد :مدیرکل ورزش جهت اطلاع به خوبی با حال و روز جامعه کنونی آشنایی دارید نیاز به گفتن نیست امروز دل مردم از خیلی چیزها خون است قطعا این ویروس کشنده کرونا مهار می کنیم […]


دولت تدبیر و امید برای مردم همه چیز داشت از گرانی تا کرونای آدم کش!
جناب مهندس گراوند :استاندار
جناب بهروزیانفرد :مدیرکل ورزش
جهت اطلاع
به خوبی با حال و روز جامعه کنونی آشنایی دارید نیاز به گفتن نیست امروز دل مردم از خیلی چیزها خون است قطعا این ویروس کشنده کرونا مهار می کنیم و سلامتی به جامعه بر می گردد، اما برای سلامتی و نشاط مردم استان وشهر باید موارد دیگری هم انجام داد امروز نگین باارزش استان باشگاه پرقدمت ایران جوان بوشهر درحال سقوط به دسته سوم کشور است ! باکمک مالی فوری به این تیم سلامتی به هزاران خانواده بوشهری باز می گردد، امروز باشگاه شاهین بندرعامری گل سرسبد فوتبال تنگستان چند گام بیشتر برای صعود به لیگ دو کشور ندارد باکمک مالی فوری شور و نشاط استان را فرا خواهد گرفت،
(جناب گراوند و بهروزیانفرد )خود به خوبی می دانید اینروزها مردم استان درگیر مشکلات روحی و روانی هستند برای ماندن و رفتن جدال دارند می کنند با فضای دل مرده کشور! نه روحیه مانده نه انگیزه، ترس همراه با لرز و استرس به جان مردم افتاده است !این روزها هم می گذرد و به پایان می رسد این حکایت ها و اما همین مردم از همین خاک دل خوشی هم دارند، با فوتبال دل خوش هستند با ایران جوان و شاهین دل شاد می شوند ،بیائید با کمک به ایران جوان پرقدمت و شاهین بندرعامری تنها تیم بزرگسالان روستایی ایران حال مردم استان را خوب کنید، این دو باشگاه نیازمبرم به کمک مالی دارند ایران جوان  باید در لیگ بماند و سقوط نکند شاهین بندرعامری
هم می خواهد صعود کند ،پس برمرد ارشد استان و مدیرکل ورزش و جوانان چون نان شب واجب است ازاین دو باشگاه مردمی و پر هوادار حمایت نمایندتامردم استان دل شاد شوند..

  • منبع خبر : نصیر بوشهر