اینکه چه کسی وزیرنفت می‌شود هنوز هم به طور کامل مشخص نیست! حرف‌های درگوشی بسیار است و درمیان آنان تشخیص صحت و سقم یک شنیده آسان نیست. اما درمیان این خبرها می‌توان کم و بیش به اطلاعات کمی دست یافت و احتمالات قوی تر را حداقل تا زمان انتشار این گزارش مطرح کرد! تا کنون […]

اینکه چه کسی وزیرنفت می‌شود هنوز هم به طور کامل مشخص نیست! حرف‌های درگوشی بسیار است و درمیان آنان تشخیص صحت و سقم یک شنیده آسان نیست. اما درمیان این خبرها می‌توان کم و بیش به اطلاعات کمی دست یافت و احتمالات قوی تر را حداقل تا زمان انتشار این گزارش مطرح کرد! تا کنون آنطور که شنیده ها حکایت دارد نوذری وزیر اسبق نفت و دوستی که بیشتر به واسطه مدیریتش در پالایشگاه ستاره خلیج فارس مشهور است از جمله افرادی هستند که حضورشان برراس وزارت نفت دولت سیزدهم در حال بررسی است. دراین بین افراد دیگر نیز مطرح هستند اما پر سروصداترین این نامزدها رستم قاسمی و میرکاظمی بوده اند که در روزهای ابتدایی بررسی وضعیت نامزدها رستم قاسمی از دور رقابت خارج گردید و علت این امر را برخی در ماجرای دکل گمشده جستجو کردند. دراین بین میرکاظمی نیز که تقریبا در روزهای ابتدایی تیرماه حضورش بر راس مدیریت این وزارتخانه قطعی به نظر می‌رسید نیز در در پایان دهه دوم تیرماه نامش از لیست رقبا برای تکیه بر صندلی مدیریت نفت خط خورد.
ازسویی دیگر بحث تکیه علی آبادی مسوول کمیته انرژی آیت الله رئیسی و مهره چین رئیس جمهور سیزدهم نیز مطرح گردید با این عنوان که علی آبادی موافق حضورش در وزارت نیرو نبوده و معتقد بوده در نفت موثرتر خواهد بود. اگرچه این جمله نیز به گوش رسیده و صحت و سقم آن به هیچ وجه مشخص نیست اما یک چیز تا این لحظه مشخص است؛ از پنجشنبه هفته گذشته که تقریبا حضور علی آبادی بر راس مدیریت نفت تقریبا قطعی شده بود تا امروز که تنها چند روز از آن گذشته ورق آنچنان برگشته که بازهم شنیده‌ها از انتخاب میان دوستی کاندیدی که از ابتدا نامش مطرح بوده و نوذری رقیب تازه نفس او که تقریبا ۱۰ روزی است به طور جدی وارد میدان رقابت شده، حکایت دارد. با اینحال بازهم باید تاکید کرد هنوز هیچ چیز مشخص نیست چراکه درروزهای پایانی و حتی روز آخر معرفی نامزدهای مورد نظر رئیس جمهور سیزدهم به مجلس ورق می‌تواند برگردد. پیش آمده که رئیس جمهوری در راه معرفی نامزدهای هیات دولت خود جهت رای اعتماد مجلس و تنها دقایقی قبل از معرفی آنان، نام وزیرپیشنهادی خود را تغییر داده بنابراین هیچ چیز قابل پیش بینی نیست! شاید در دقایق ۹۰ فردی به مجلس معرفی گردد که هیچ‌یک از ما حضور وی بر راس مدیریت نفت را پیش بینی نمی‌کردیم!

  • منبع خبر : نفتی ها