سیامک برازجانی:عملکرد استاندار بوشهر امتداد عملکرد اقتصادی دولت روحانی است. نمی توان انتظار داشت که حسن روحانی با کارنامه اقتصادی مشخصا ضعیف رئیس دولت باشد و یک شبه بنزین دویست درصد افزایش قیمت یابد و بازار به رکود عمیق برود اما کارنامه استانداران دولت در زمینه اقتصادی قابل دفاع باشد. من معتقدم که نقطه […]

 

سیامک برازجانی:عملکرد استاندار بوشهر امتداد عملکرد اقتصادی دولت روحانی است. نمی توان انتظار داشت که حسن روحانی با کارنامه اقتصادی مشخصا ضعیف رئیس دولت باشد و یک شبه بنزین دویست درصد افزایش قیمت یابد و بازار به رکود عمیق برود اما کارنامه استانداران دولت در زمینه اقتصادی قابل دفاع باشد.
من معتقدم که نقطه قوت استاندار فعلی بوشهر مدیریت بحران آب به عنوان یکی از درخشان ترین نقاط قوت دولت های بعد از انقلاب در استان بوشهر بوده است. حل شدن بحران آب و خودکفایی نسبی بوشهر در زمینه تامین آب در استان بوشهر بی شک یکی از بزرگترین اقدامات دولت بوده است. اما از این موضوع که بگذریم در بقیه موارد اقتصادی رویکرد دولت در ایران وابستگی به دولت بوده است. دولت در این سال ها مردم را به شدت به اقتصاد دولتی وابسته کرد شکر دولتی، برنج دولتی، گوشت دولتی و… توسط مدیریت دولت در استان بین مردم توزیع شد. این کار کمر بخش خصوصی را می شکاند اما دولت (چه در مرکز و چه در استان بوشهر) به تنها چیزی که اهمیت نمی دهد بخش خصوصی است. در پی دخالت های عیان دولت در بازار و رقابت دولتی ها با بازاریان و فعالان بخش خصوصی بازار راکد شد و نتوانست روی خوش به خود ببیند.
استاندار بوشهر به هر حال کارگزار دولتی است که تمام همت خود را برای به زمین زدن فعالان بخش خصوصی به کار بسته است. کارنامه و نمره این استاندار، نمره مردودی است، زیرا نمره دولت نمره مردودی است.
نارضایتی ها از استاندار و دولت به حدی است که من معتقدم در این شرایط جناب آقای گراوند مدیر نهاد استانداری است نه استاندار. حرف های ایشان در محدوده استانداری خوانده می شود و به آن عمل می شود. شواهد حاکی است مردم و جامعه راه دیگری می رود و دولت راه دیگر! (البته در این قضیه شخص گراوند را بی تقصیر می دانم)

  • منبع خبر : نصیر بوشهر