گرانی در چهارماه اول امسال دست بردار کالاهای اساسی نبود؛ مرغ طی ۴ ماه ۴۲ درصد گران شد!

گرانی در چهارماه اول امسال دست بردار کالاهای اساسی نبود؛ مرغ طی ۴ ماه ۴۲ درصد گران شد!

  • منبع خبر : عصر فوری