🔹جلسات کمیته دستمزد برای تعیین سبد معیشت در حالی آغاز می شود که دولت با یک فرمان، دستور سرکوب ۲۵ گروه کالا را صادر کرد.   فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار:   🔹دستور کاهش قیمت ها یک نوع عوام فریبی است که باعث کاهش جعلی قیمت ها می […]

 

 

🔹جلسات کمیته دستمزد برای تعیین سبد معیشت در حالی آغاز می شود که دولت با یک فرمان، دستور سرکوب ۲۵ گروه کالا را صادر کرد.

 

فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار:

 

🔹دستور کاهش قیمت ها یک نوع عوام فریبی است که باعث کاهش جعلی قیمت ها می شود و نرخ تورم را به صورت تصنعی کمتر نشان می دهد. حال برای تعیین حداقل دستمزد به قیمت هایی رجوع می شود که به صورت غیرواقعی کنترل شده است.

🔹موضوع مهم در بحث سبد معیشت صرف نظر از عددی که اعلام می شود؛ فاصله بسیار معنادار آن با حداقل دستمزد است. بنابراین مهمترین موضوعی که باید در کمیته دستمزد روی آن تمرکز کنیم؛ راه های رسیدن به عددی مناسب است.

 

 

  • منبع خبر : عصر ۱۴۰۰