‏کاهش درآمد مبین انرژی در دی ماه متاثر از کاهش ظرفیت زاگرس. درآمد دی ماه مبین انرژی؛ یوتیلیتی متمرکز عسلویه به دلیل تولید متانول ‌پتروشیمی زاگرس⁩ با ۵۰ درصد ظرفیت و همچنین کاهش چشمگیر دریافت گاز خوراک و اکسیژن از سوی این شرکت نسبت به ماه قبل با کاهش ۴۹ درصدی به ۲/۳ همت کاهش […]

‏کاهش درآمد مبین انرژی در دی ماه متاثر از کاهش ظرفیت زاگرس. درآمد دی ماه مبین انرژی؛ یوتیلیتی متمرکز عسلویه به دلیل تولید متانول ‌پتروشیمی زاگرس⁩ با ۵۰ درصد ظرفیت و همچنین کاهش چشمگیر دریافت گاز خوراک و اکسیژن از سوی این شرکت نسبت به ماه قبل با کاهش ۴۹ درصدی به ۲/۳ همت کاهش یافته است.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین