آقای عباس کریمی مدیر عامل جدید این پتروشیمی که از دی ماه ۱۴۰۲ سکان این پتروشیمی را در دست گرفته نیز در شش ماه اخیر نتوانسته از خود عملکرد قابل قبولی ارائه دهد و فروش این پتروشیمی با افت زیادی همراه بوده است. صورت های مالی این پتروشیمی حاکی از کاهش ۲۰درصدی سود خالص و […]

آقای عباس کریمی مدیر عامل جدید این پتروشیمی که از دی ماه ۱۴۰۲ سکان این پتروشیمی را در دست گرفته نیز در شش ماه اخیر نتوانسته از خود عملکرد قابل قبولی ارائه دهد و فروش این پتروشیمی با افت زیادی همراه بوده است.

صورت های مالی این پتروشیمی حاکی از کاهش ۲۰درصدی سود خالص و افزایش ۶۹ درصدی بدهی های این پتروشیمی می باشد.

افزایش درآمد عملیاتی این پتروشیمی هم به مدد نرخ تسعیر ارز بوده و ۲۶ درصد افزایش یافته است.

 

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

✅ افزایش ۲۶ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱۱۱,۷۹۸,۳۲۸ میلیون ریال به مبلغ ۱۴۰,۴۹۵,۲۵۳ میلیون ریال رسیده است)
✅افزایش ۸ درصدی سود ناخالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۴۴,۸۳۹,۵۸۵ میلیون ریال به مبلغ ۴۸,۵۷۰,۴۱۷ میلیون ریال رسیده است)
⭕️کاهش ۱۷ درصدی سود عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ ۴۴۴۷۰۶۹۱ میلیون ریال به مبلغ ۳۶۷۷۰۴۶۴ میلیون ریال رسیده است)
⭕️کاهش ۲۰ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ و تحقق سود ۵۱۶۰ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ ۳۸۴۷۴۰۲۱ میلیون ریال به مبلغ ۳۰۹۵۷۸۰۵ میلیون ریال رسیده است)
⭕️ حاشیه سود (زیان) عملیاتی از ۳۹٫۷۸% به ۲۶٫۱۷% کاهش یافته است
⭕️ حاشیه سود (زیان) خالص از ۳۴٫۴۱% به ۲۲٫۰۳% کاهش یافته است

✅ افزایش ۱۳ درصدی دارائی ها
⏹ افزایش ۶۹ درصدی بدهی ها
⏹ کاهش ۱۴ درصدی حقوق مالکانه (از مبلغ ۵۳,۶۰۲,۱۵۷ میلیون ریال به مبلغ ۴۶,۱۶۶,۷۸۲ میلیون ریال رسیده است)
⏹ نسبت بدهی از ۳۱٫۹۱% به ۴۷٫۹۴% افزایش یافته است
⏹ نسبت جاری از ۳٫۰۷ مرتبه به ۱٫۵۱ مرتبه کاهش یافته است

⭕️ بازده دارایی ها از ۴۸٫۸۷% به ۳۴٫۹۱% کاهش یافته است
⭕️ بازده حقوق صاحبان سهام از ۷۱٫۷۸% به ۶۷٫۰۶% کاهش یافته است

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین