از زمانی که «محمدرضا میری لواسانی» به سمت «مدیرعاملی» این شرکت انتخاب شد تا هدایت این شرکت را به عهده بگیرد نزدیک به یک سال ماه میگذرد. اولین چیزی که با دیدن این آمار تاسف بار به ذهن می‌رسد این است که شاید این وضعیت ربطی به پتروشیمی پردیس و مدیریت آن نداشته باشد و […]

از زمانی که «محمدرضا میری لواسانی» به سمت «مدیرعاملی» این شرکت انتخاب شد تا هدایت این شرکت را به عهده بگیرد نزدیک به یک سال ماه میگذرد.

اولین چیزی که با دیدن این آمار تاسف بار به ذهن می‌رسد این است که شاید این وضعیت ربطی به پتروشیمی پردیس و مدیریت آن نداشته باشد و متاثر از وضعیت کلی حاکم بر بازار سرمایه باشد. این موضوع اگرچه تا حدی درست است اما نمی توان منکر شد که در همین شرایط شرکت‌هایی هستند که روند رشد قیمت و بازدهی آن به اندازه‌ای بوده که مشخص شود اگر واقعا چشم انداز مدیریتی و روند سوددهی شرکتی مثبت باشد، آن شرکت می‌تواند برخلاف جهت عمومی بازار حرکت کند اما این پتروشیمی با عملکردی ضعیف در طی یک سال گذشته مدیریت زیان باری را برای این پتروشیمی بزرگ «اوره و آمونیاک» ساز داشته و باعث خسارت های هنگفتی به سهامداران این شرکت گردیده است.

پترو شیمی پردیس(#شپدیس)

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۰۶/۳۱

✅ افزایش ۱۱ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۴۰۳ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱۷۱,۸۵۵,۸۲۱ میلیون ریال به مبلغ ۱۹۰,۶۱۶,۱۳۵ میلیون ریال رسیده است)
⭕️کاهش ۱۲ درصدی سود ناخالص ۶ ماهه ۱۴۰۳ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱۰۶,۳۶۸,۴۵۳ میلیون ریال به مبلغ ۹۳,۱۳۰,۷۹۹ میلیون ریال رسیده است)
⭕️کاهش ۲۷ درصدی سود عملیاتی ۶ ماهه ۱۴۰۳ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ ۹۸۶۹۰۴۷۱ میلیون ریال به مبلغ ۷۲۱۷۵۸۰۳ میلیون ریال رسیده است)
⭕️کاهش ۲۱ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۴۰۳ و تحقق سود ۱۴۹۷۲ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ ۱۱۳۳۰۷۰۰۹ میلیون ریال به مبلغ ۸۹۸۳۰۶۸۶ میلیون ریال رسیده است)
⭕️ حاشیه سود (زیان) عملیاتی از ۵۷٫۴۳% به ۳۷٫۸۶% کاهش یافته است
⭕️ حاشیه سود (زیان) خالص از ۶۵٫۹۳% به ۴۷٫۱۳% کاهش یافته است

⭕️ کاهش ۲ درصدی دارائی ها
⏹ افزایش ۴۵ درصدی بدهی ها
⏹ کاهش ۱۸ درصدی حقوق مالکانه (از مبلغ ۴۱۶,۹۶۶,۷۶۸ میلیون ریال به مبلغ ۳۴۱,۴۵۱,۱۴۲ میلیون ریال رسیده است)
⏹ نسبت بدهی از ۲۴٫۹۱% به ۳۷٫۰۲% افزایش یافته است
⏹ نسبت جاری از ۴٫۰۵ مرتبه به ۲٫۶۸ مرتبه کاهش یافته است

 

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین