اطلاعات_و_صورتهای_مالی_میاندوره_ای دوره_۶_ماهه #شپدیس_۱۴۰۳ پترو شیمی پردیس(#شپدیس) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ✅ افزایش ۱۲ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۴۰۳ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱۷۱,۸۵۵,۸۲۱ میلیون ریال به مبلغ ۱۹۱,۷۹۴,۸۰۶ میلیون ریال رسیده است) ⭕️کاهش ۱۰ درصدی سود ناخالص […]

اطلاعات_و_صورتهای_مالی_میاندوره_ای
دوره_۶_ماهه

#شپدیس_۱۴۰۳

پترو شیمی پردیس(#شپدیس)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۰۶/۳۱
✅ افزایش ۱۲ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۴۰۳ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱۷۱,۸۵۵,۸۲۱ میلیون ریال به مبلغ ۱۹۱,۷۹۴,۸۰۶ میلیون ریال رسیده است)
⭕️کاهش ۱۰ درصدی سود ناخالص ۶ ماهه ۱۴۰۳ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱۰۶,۳۶۸,۴۵۳ میلیون ریال به مبلغ ۹۶,۲۶۲,۷۶۰ میلیون ریال رسیده است)
⭕️کاهش ۲۶ درصدی سود عملیاتی ۶ ماهه ۱۴۰۳ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ ۹۸۶۹۰۴۷۱ میلیون ریال به مبلغ ۷۲۵۸۵۲۰۸ میلیون ریال رسیده است)
⭕️کاهش ۲۱ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۴۰۳ و تحقق سود ۱۴۹۶۴ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ ۱۱۳۳۰۷۰۰۹ میلیون ریال به مبلغ ۸۹۷۸۲۷۸۰ میلیون ریال رسیده است)
⭕️ حاشیه سود (زیان) عملیاتی از ۵۷٫۴۳% به ۳۷٫۸۵% کاهش یافته است
⭕️ حاشیه سود (زیان) خالص از ۶۵٫۹۳% به ۴۶٫۸۱% کاهش یافته است

✅ افزایش ۷ درصدی دارائی ها
⏹ افزایش ۸۴ درصدی بدهی ها
⏹ کاهش ۱۸ درصدی حقوق مالکانه (از مبلغ ۴۱۶,۹۶۶,۷۶۸ میلیون ریال به مبلغ ۳۴۱,۴۰۳,۲۳۵ میلیون ریال رسیده است)
⏹ نسبت بدهی از ۲۴٫۹۱% به ۴۲٫۶۴% افزایش یافته است
⏹ نسبت جاری از ۴٫۰۵ مرتبه به ۲٫۳۲ مرتبه کاهش یافته است

 

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین