فعالیت ماهانه فروردین ۱۴۰۳ پترو شیمی پردیس (#شپدیس) گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ زمان انتشار: ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ۱۳:۲۷:۵۲ ⭕️کاهش (۲۲.۰۹) درصدی فروش فروردین ۱۴۰۳ در مقایسه با ماه گذشته ✅رشد ۲۷.۳۳ درصدی فروش فروردین ۱۴۰۳ در مقایسه با فروردین ۱۴۰۲ ✅رشد ۱۳.۶۹ درصدی فروش ۷ ماهه سال […]

فعالیت ماهانه فروردین ۱۴۰۳

پترو شیمی پردیس (#شپدیس)

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

زمان انتشار: ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ۱۳:۲۷:۵۲

⭕️کاهش (۲۲.۰۹) درصدی فروش فروردین ۱۴۰۳ در مقایسه با ماه گذشته

✅رشد ۲۷.۳۳ درصدی فروش فروردین ۱۴۰۳ در مقایسه با فروردین ۱۴۰۲

✅رشد ۱۳.۶۹ درصدی فروش ۷ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته

🔹پتروشیمی پردیس در هفتمین ماه سال مالی ۱۴۰۳، مقدار ۱۸۲ هزار تن آمونیاک تولید کرده است. در سال مالی ۱۴۰۲ به طور متوسط ۱۶۵ هزار تن تولید آمونیاک داشته است.

🔹 مقدار فـروش اوره داخلی شرکت در فروردین، ۶۲ هزار تن (میانگین سال مالی قبل ۵۹ هزار تن)، اوره صادراتی ۲۲۳ هزار تن (میانگین سال مالی قبل ۱۹۱ هزار تن) بوده است.

🔹 شپدیس در فروردین فروش ۳۳۴۴ میلیاردی را به ثبت رسانده است. متوسط فروش ماهانه سال مالی قبلی ۲،۹۰۰ میلیارد تومان بوده است.

🔹 نرخ ریالی اوره صادراتی شرکت در این ماه افت ۱ درصدی نسبت به ماه قبل داشته است.

🔹 شپدیس نرخ گاز خوراک را ۶۳،۵۱۰ و نرخ گاز سوخت را ۴۱،۹۷۱ ریال برای فروردین گزارش کرده است.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین