فعالیت ماهانه آذر ۱۴۰۲ پتروشیمی جم پیلن (#جم پیلن) گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ⭕️کاهش (۲۳.۶۳) درصدی فروش آذر ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه گذشته ⭕️کاهش (۲۲.۰۵) درصدی فروش آذر ۱۴۰۲ در مقایسه با آذر ۱۴۰۱ ✅رشد ۱۲.۲ درصدی فروش ۹ ماهه سال جاری در مقایسه […]

فعالیت ماهانه آذر ۱۴۰۲

پتروشیمی جم پیلن (#جم پیلن)

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

⭕️کاهش (۲۳.۶۳) درصدی فروش آذر ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه گذشته

⭕️کاهش (۲۲.۰۵) درصدی فروش آذر ۱۴۰۲ در مقایسه با آذر ۱۴۰۱

✅رشد ۱۲.۲ درصدی فروش ۹ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته

 

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین