فعالیت ماهانه فروردین ۱۴۰۳ پتروشیمی پارس (#پارس) گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰   ⭕️کاهش (۳۲.۱۴) درصدی فروش فروردین ۱۴۰۳ در مقایسه با ماه گذشته ✅رشد ۳۰.۸۲ درصدی فروش فروردین ۱۴۰۳ در مقایسه با فروردین ۱۴۰۲ ✅رشد ۳۰.۸۲ درصدی فروش ۱ ماهه سال جاری در مقایسه با […]

فعالیت ماهانه فروردین ۱۴۰۳

پتروشیمی پارس (#پارس)

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

 

⭕️کاهش (۳۲.۱۴) درصدی فروش فروردین ۱۴۰۳ در مقایسه با ماه گذشته

✅رشد ۳۰.۸۲ درصدی فروش فروردین ۱۴۰۳ در مقایسه با فروردین ۱۴۰۲

✅رشد ۳۰.۸۲ درصدی فروش ۱ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته

 

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین