گزارش ماهانه شخارک نشان میدهد که در دی ۱۴۰۲ موفق به فروش ۱,۲۱۵ میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته کاهش ۳۵ درصدی داشته است. لازم به توضیح است که میانگین فروش ماهانه شرکت تا پایان این ماه مبلغ ۱,۱۱۲ میلیارد تومان بوده که فروش این ماه نسبت به میانگین فروش […]

 

گزارش ماهانه شخارک نشان میدهد که در دی ۱۴۰۲ موفق به فروش ۱,۲۱۵ میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته کاهش ۳۵ درصدی داشته است. لازم به توضیح است که میانگین فروش ماهانه شرکت تا پایان این ماه مبلغ ۱,۱۱۲ میلیارد تومان بوده که فروش این ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه ۹ درصد بیشتر بوده است. مجموع فروش شرکت در سال مالی ۱۴۰۲ مبلغ ۱۱,۱۲۳ میلیارد تومان بوده است. همچنین گزارش ماهانه شخارک از نظر مقداری نشان میدهد که در دی ۱۴۰۲ موفق به فروش ۸۹,۴۷۷ تن محصول شده است که نسبت به ماه گذشته کاهش ۴۹ درصدی داشته است.

مهم و ویژه: شرکت در آخرین برآورد خود، پیش بینی فروش ۱۳۴۷۲ میلیارد تومانی با حاشیه سود ناخالص ۳۸ درصدی برای سال مالی ۱۴۰۲ را داشته که توانسته تا پایان دی ۱۴۰۲ حدود ۸۳ درصد بودجه خود را از لحاظ مبلغ فروش، پوشش دهد.

در نمودارهای فوق روند فروش شرکت از ابتدای سال ۱۴۰۱ قابل مشاهده است.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین