پتروشیمی پردیس به‌عنوان بزرگ‌ترین اوره و آمونیاک ساز کشور و خاورمیانه؛ روز‌های سرد و کم‌رونقی را سپری می‌کند. “شپدیس” در آخرین گزارش عملکرد ماهانه منتهی به آذرماه، از درآمد ۲ هزار و ۳۸۰ میلیاردی خود خبر داده است که این میزان نسبت به آبان‌ماه ۲۹ درصد و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته بیش […]

پتروشیمی پردیس به‌عنوان بزرگ‌ترین اوره و آمونیاک ساز کشور و خاورمیانه؛ روز‌های سرد و کم‌رونقی را سپری می‌کند. “شپدیس” در آخرین گزارش عملکرد ماهانه منتهی به آذرماه، از درآمد ۲ هزار و ۳۸۰ میلیاردی خود خبر داده است که این میزان نسبت به آبان‌ماه ۲۹ درصد و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته بیش از ۲۸ درصد کاهش به دنبال داشته است.

پتروشیمی پردیس به‌عنوان بزرگ‌ترین اوره و آمونیاک ساز کشور و خاورمیانه؛ روز‌های سرد و کم‌رونقی را سپری می‌کند. “شپدیس” در آخرین گزارش عملکرد ماهانه منتهی به آذرماه، از درآمد ۲ هزار و ۳۸۰ میلیاردی خود خبر داده است که این میزان نسبت به آبان‌ماه ۲۹ درصد و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته بیش از ۲۸ درصد کاهش به دنبال داشته است.

پتروشیمی پردیس

گفتنی است کاهش تقریباً ۳۰ درصدی “شپدیس” به دلیل افت فروش صادراتی آن بوده است. فروش صادراتی پتروشیمی پردیش در این ماه با کاهش ۶۳ درصدی به یک هزار و ۶۴ میلیارد تومان رسیده است و کمترین فروش صادراتی این شرکت در سال جاری، رقم خورده است.

پتروشیمی پردیس

فروش داخلی “شپدیس” نیز در این ماه به مبلغ یک هزار و ۳۱۵ میلیارد تومان رشد ۱۵۶ درصدی در مقایسه با آبان‌ماه سال جاری داشته است، اوره کشاورزی پرفروش‌ترین محصول این شرکت در بازار‌های داخلی به تناژ ۱۱۹ هزار تن بوده است که تقریباً تمام سهم فروش داخلی آذرماه پتروشیمی پردیس را به خود اختصاص داده است.

پتروشیمی پردیس

اما با نگاهی دقیق‌تر درمیابیم که نرخ فروش اوره مهمترین چالش و دلیل کاهش فروش “شپدیس” بوده است. همان‌طور که سهم بسیار زیاد فروش صادراتی این شرکت اشاره کردیم؛ اوره صادراتی عنوان اصلی‌ترین محصول صادراتی “شپدیس” است که در آذرماه سال جاری به کمترین میزان خود در ۹ماهه سال جاری رسیده است.
میزان فروش این محصول به لحاظ مقدار فروش نیز در سه‌ماهه پاییز در مقایسه با شهریورماه کاهش چشمگیری داشته است.

پتروشیمی پردیس

شایان‌ذکر است این امر ناشی از افت قیمت جهانی اوره در بازار‌های جهانی طی ماه‌های اخیر بوده است.