#فعالیت ماهانه فروردین ۱۴۰۳ پتروشیمی خارک (#شخارک) گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ⭕️کاهش (۸۳.۴۲) درصدی فروش فروردین ۱۴۰۳ در مقایسه با ماه گذشته ⭕️کاهش (۶۳.۰۵) درصدی فروش فروردین ۱۴۰۳ در مقایسه با فروردین ۱۴۰۲ ⭕️کاهش (۶۳.۰۵) درصدی فروش ۱ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت […]

#فعالیت ماهانه فروردین ۱۴۰۳

پتروشیمی خارک (#شخارک)

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

⭕️کاهش (۸۳.۴۲) درصدی فروش فروردین ۱۴۰۳ در مقایسه با ماه گذشته

⭕️کاهش (۶۳.۰۵) درصدی فروش فروردین ۱۴۰۳ در مقایسه با فروردین ۱۴۰۲

⭕️کاهش (۶۳.۰۵) درصدی فروش ۱ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته

در اولین ماه سال مالی پتروشیمی‌ خارک‌ توانسته است فروشی برابر ۲۳۳ میلیارد تومان داشته باشد. فروش یکماهه امسال کاهش ۶۳% نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.

🔹 در ماه جاری مقدار فروش محصولات شرکت ۲۰٫۲ هزارتن ثبت شده است. متوسط فروش هر ماه سال مالی گذشته عدد ۹۴٫۲ هزارتن بوده است.

🔹 شخارک در این ماه نیز تولید ۹۸٫۱ هزارتن محصول را گزارش کرده است. در سال گذشته متوسط تولیدات شرکت برابر ۹۴٫۵ هزارتن بوده است تولید یکماهه امسال کاهش ۱% نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.

🔹نرخ فروش متانول این شرکت در ماه مورد گزارش برابر ۹۷،۹۷۴ ریال است. فروش شرکت در سال گذشته به طور متوسط بر نرخ های ۹۷،۱۰۰ ریالی استوار بوده است.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین