مطابق آخرین آمار ارائه شده از مرکز آمار, از نیروی کار در بهار ۱۴۰۰, کمترین نرخ بیکاری در استان ها به ترتیب برای همدان با ۵٫۶ درصد, تهران ۶٫۳درصد و زنجان ۶٫۷درصد است. بیشترین نرخ بیکاری نیز در استان های کشور متعلق به هرمزگان ۱۶٫۶درصد,کرمانشاه۱۴٫۷ درصد و یزد۱۴درصد است. بدین ترتیب۲۰ استان نرخ بیکاری زیر […]

مطابق آخرین آمار ارائه شده از مرکز آمار, از نیروی کار در بهار ۱۴۰۰, کمترین نرخ بیکاری در استان ها به ترتیب برای همدان با ۵٫۶ درصد, تهران ۶٫۳درصد و زنجان ۶٫۷درصد است.

بیشترین نرخ بیکاری نیز در استان های کشور متعلق به هرمزگان ۱۶٫۶درصد,کرمانشاه۱۴٫۷ درصد و یزد۱۴درصد است.

بدین ترتیب۲۰ استان نرخ بیکاری زیر ۱۰ درصد داشته و مابقی بالای ۱۰ درصد هستند.

  • منبع خبر : طلا