کشتی رافائل پس از ۲۷۵ روز در حوزه هنری بوشهر آرام گرفت.. مدل کشتی رافائلو طول ۲۷۰سانتیمتر و عرض ۴۵سانت ارتفاع ۱۲۰سانت مقیاس در تناسب با کشتی رافائل یک به صد. کشتی رافائل اولین کشتی پاسنجر بود که با طول ۲۷۰متر به خلیج فارس و بندر بوشهر در سال ۱۳۵۶ وارد شد. و درنوع […]

 

کشتی رافائل پس از ۲۷۵ روز در حوزه هنری بوشهر آرام گرفت..

مدل کشتی رافائلو طول ۲۷۰سانتیمتر و عرض ۴۵سانت ارتفاع ۱۲۰سانت

مقیاس در تناسب با کشتی رافائل یک به صد.

کشتی رافائل اولین کشتی پاسنجر بود که با طول ۲۷۰متر به خلیج فارس و بندر بوشهر در سال ۱۳۵۶ وارد شد. و درنوع خود توام با معماری ایتالیا یی بی نظیر بود.

واین مدل میتواند یاد اور این کشتی بنام باشد

و ماندگار در تاریخ دریانوردی ایران و بندر بوشهر که اولین های کشتی ها را داشته است

سازنده این اثر آقای غلامرضا گلستانیان می باشند.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین