کفش‌های سرامیکی پاشنه بلند در اندازه واقعی، با قدمتی بیش از ۴۰۰ سال که مردان طبقه بالا در برخی از مراسم‌های مهم دوران صفویان می‌پوشیدند!   همچنین بازرگانان و گردشگران اروپایی بعنوان سوغاتی ایران این کفش‌ها رو می‌خریدند.   + این نمونه ساخت کرمان است.

کفش‌های سرامیکی پاشنه بلند در اندازه واقعی، با قدمتی بیش از ۴۰۰ سال که مردان طبقه بالا در برخی از مراسم‌های مهم دوران صفویان می‌پوشیدند!

 

همچنین بازرگانان و گردشگران اروپایی بعنوان سوغاتی ایران این کفش‌ها رو می‌خریدند.

 

+ این نمونه ساخت کرمان است.

  • منبع خبر : عصر فوری