کمال اطهری پژوهشگر اقتصاد توسعه:‌ 🔹نزدیک ۴ میلیارد دلار در پرونده چای دبش حیف و میل شده، در صورتی که دولت برای ۶ میلیارد دلار ارز مسدودی در کره جنوبی چنان تبلیغاتی راه انداخته بود که انگار فتح خیبر کرده است! این رخدادها، خواص نئوفئودالیسم را نشان می‌دهد. 🔹برنامه هفتم بسیار ناامید‌کننده است و چون […]کمال اطهری پژوهشگر اقتصاد توسعه:‌

🔹نزدیک ۴ میلیارد دلار در پرونده چای دبش حیف و میل شده، در صورتی که دولت برای ۶ میلیارد دلار ارز مسدودی در کره جنوبی چنان تبلیغاتی راه انداخته بود که انگار فتح خیبر کرده است! این رخدادها، خواص نئوفئودالیسم را نشان می‌دهد.

🔹برنامه هفتم بسیار ناامید‌کننده است و چون نمی‌تواند تله توسعه را بشکند، پس ضدتوسعه است. دولت نمی‌تواند به وعده‌ها و ادعاهایی که مطرح کرده، جواب بدهد. این روند تحلیلگر را به این یقین می‌رساند که با این نظام برنامه‌ریزی منجر به توسعه نخواهد شد.

  • منبع خبر : عصر ایران