معاون وزیر کشور درباره امضای حکم شهرداری تهران: هیات وزیران تصمیم در این باره را از اختیارات وزیر کشور دانست؛ نیازی به تغییر آیین نامه نبود. مهدی جمالی نژاد معاون وزیر کشور با اشاره به طی فرایند قانونی صدور حکم شهردار شدن علیرضا زاکانی در دولت گفت:برای اتقان موضوع، وزیر کشور طی نامه‌ای خطاب به […]

معاون وزیر کشور درباره امضای حکم شهرداری تهران: هیات وزیران تصمیم در این باره را از اختیارات وزیر کشور دانست؛ نیازی به تغییر آیین نامه نبود.

مهدی جمالی نژاد معاون وزیر کشور با اشاره به طی فرایند قانونی صدور حکم شهردار شدن علیرضا زاکانی در دولت گفت:برای اتقان موضوع، وزیر کشور طی نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور از هیئت دولت نیز استفسار کرد که هیئت وزیران روز گذشته در جلسه خود، ضمن بلااشکال بودن تصدی پست شهرداری تهران توسط آقای زاکانی باتوجه به همترازی شهردار کلانشهرها بامقامات توسط هیات وزیران، تصمیم در این باره را از اختیارات وزیر کشور دانست و لذا در این خصوص نیازی به تغییر آیین نامه ندانست.

 

 

  • منبع خبر : قانون