مشاور حسن روحانی با انشتار توئیتی به سخنرانی محمدجواد ظریف در تلویزیون واکنش نشان داد. حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی در دولت دوازدهم، در واکنش به سخنان محمدجواد ظریف در میزگرد سیاسی مسعود پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ۸ سال در ۸ دقیقه مرور شد. ۱۱ سال در ۸ دقیقه دود شد.  

مشاور حسن روحانی با انشتار توئیتی به سخنرانی محمدجواد ظریف در تلویزیون واکنش نشان داد.

حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی در دولت دوازدهم، در واکنش به سخنان محمدجواد ظریف در میزگرد سیاسی مسعود پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

۸ سال در ۸ دقیقه مرور شد.

۱۱ سال در ۸ دقیقه دود شد.

کنایه حسام الدین آشنا به سعید جلیلی؛۱۱ سال در ۸ دقیقه دود شد!

 

  • منبع خبر : فرارو