کنایه سنگین علیرضا قزوه به انتصابات فامیلی دولت رئیسی این دولت انقلاب اسلامی ماست ‏نه دولت انقلاب فامیلی تان! 👈علیرضا قروه که به شاعر انقلابی معروف است در توئیتی از انتصابات فامیلی انتقاد کرد؛ او قبلا نیز نسبت به شکایت وزارت نفت از یک خبرنگار واکنش نشان داده بود.

کنایه سنگین علیرضا قزوه به انتصابات فامیلی دولت رئیسی

این دولت انقلاب اسلامی ماست
‏نه دولت انقلاب فامیلی تان!

👈علیرضا قروه که به شاعر انقلابی معروف است در توئیتی از انتصابات فامیلی انتقاد کرد؛ او قبلا نیز نسبت به شکایت وزارت نفت از یک خبرنگار واکنش نشان داده بود.

  • منبع خبر : عصر ۱۴۰۰