روزنامه جهان صنعت نوشت: آمارهای ارائه‌شده از یک نهاد رسمی و دولتی نشان می‌دهد در حالی که باید براساس گفته‌های دولت فعلی از شتاب به زیر خط فقر رفتن ایرانیان کاسته می‌شد روندها واژگونه شده است.   🔹تازه اگر فرض بر این باشد که دولت قبلی مسئول پیشرفت فقر بوده است باید گفت رئیس […]

 

روزنامه جهان صنعت نوشت: آمارهای ارائه‌شده از یک نهاد رسمی و دولتی نشان می‌دهد در حالی که باید براساس گفته‌های دولت فعلی از شتاب به زیر خط فقر رفتن ایرانیان کاسته می‌شد روندها واژگونه شده است.

 

🔹تازه اگر فرض بر این باشد که دولت قبلی مسئول پیشرفت فقر بوده است باید گفت رئیس دولت فعلی در آن زمان رئیس قوه قضاییه بوده و قالیباف هم رئیس مجلس بوده است و هیچکدام کاری نکرده‌اند.

 

🔹حقیقت عریان این است که قطار پیشرفت فقر شتابان‌تر از قطار پیشرفت مورد ادعای رئیسی حرکت می‌کند.

 

@AsreFori

  • منبع خبر : عصر فوری