* اصولگرایانی که کوچکترین انتقاد از مدیران استانی را بر نمی تابند و با بی صداقتی تمام دیگران را متهم می کنند **

*کورهای که سوراخ دعا را گم کرده اند *

 

* اصولگرایانی که کوچکترین انتقاد از مدیران استانی را بر نمی تابند و با بی صداقتی تمام دیگران را متهم می کنند **

🔸این روزها برخی از اصولگرایان به دلیل ضعف عملکرد دولت در اقتصاد به خصوص گرانی ها و تورم فراینده و همچنین ناکامی در وعده های داده شده در مسکن و ایجاد شغل و کاهش تورم ، سراسیمه ، پریشان و سردرگم ، هر گونه نقد و انتقادی از سوی رسانه ها علیه مدیران دولت را با تهمت و افترا و بی صداقتی پاسخ می دهند .
🔸بعضی از اصولگرایان برای اینکه کسی نتواند از دولت رئیسی انتقاد کند و راه هرگونه نقد و انتقادی سد کنند مدعی اند چون شما از مدیران دولت روحانی انتقاد نکرده ای و ساکت بوده ای حق انتقاد کردن از دولت رئیسی را ندارید
🔸برخی از اصولگرایان، منتقدین دولت رئیسی را به دلیل سکوت در دولت روحانی لال می دانند غافل از اینکه حضرات کور تشریف دارند ، نقد و انتقادهای بسیار زیاد نصیر بوشهر و اصلاح طلبان از استاندارها و مدیران دولت روحانی در استان را ندیده اند یا خود را به ندیدن می زنند.
🔸 گویا حضرات در ۸ سال دولت روحانی در استان بوشهر تشریف نداشتند و انتقادهای صریح و جدی نصیر بوشهر در خصوص دولتمردان روحانی در استان را ندیده اند ، توصیه می شود با یک جستجوی کوتاه در سایت اینترنتی نصیر و همچنین نشریه نصیر بوشهر و سایت های اصلاح‌طلبان ، حجم گسترده نقد و انتقاد از مدیران ارشد دولت روحانی در استان را مشاهده کنند.

🔸اصولگرایان در زمان۸ساله دولت روحانی انواع و اقسام تهمت ها و توهین ها و تهدید ها علیه شخص روحانی و وزیرانش در روزنامه ها ، نشریات ، منابر و مجامع سرازیر می کردند و امروز از هر گونه نقد و انتقادی و یا مطالبه به حقی براشفته می شوند و سیلی از اتهامات روانه می کنند،

🔸به جای تهمت و توهین و افترا به دیگران لطفا پاسخگو ی عملکرد دولت خود باشند
🔸مگر نصیر بوشهر چه گفته بود که موجب آشفتگی حضرات شده ؟!
نصیر بوشهر به مناسبت روز خبرنگار از مسئولین استان و فرمانداران و مدیران کل خواسته بود پاسخگویی عملکردشان باشند و مشکلاتی که از طرف مردم مطرح می شود پاسخ گویند .
🔸بنظر می رسد این مطالبه به حق مردم(پاسخگویی به مردم و رسانه ها ) موجب ناراحتی حضرات شده گویا پاسخگویی مدیران کل و فرمانداران به مذاقشان خوش نیامده است و وکیل آنها شده اند .
🔸”شبه رسانه های که در طی ۸ سال دولت روحانی بصورت پیدا و پنهان اطراف مدیران دولت قبل در استان پرسه میزدند، اکنون در حوزه رسانه کاسه داغتر از آش شده اند!”
🔸حضرات بدانند نصیر بوشهر از تهمت ها و توهین های شما هراسی ندارد . همچنان در مطرح نمودن مشکلات مردم و پاسخگویی مدیران و مسئولین استان کوتاه نیامده و بر این مطالبه به حق مردم استان پای می فشارد.
⭕️متن مطلب رسانه هتاک از اصولگرایان استان را نسبت به نصیر بوشهر بخوانید :
*♦️شفای نشریات لال؛ دستاورد جدید دولت رئیسی در استان بوشهر*

🔹برخورد و منش دولت روحانی به رسانه‌ها صدای چپ و راست را در آورده بود و حتی اصلاح طلبان هم کمتر جرئت حمایت از وی راداشتند. توهین و برچسب زنی خطاب به منتقدان یکی از اخلاق روتین رئیس جمهور اسبق بود که به معاونین و وزرا هم منتقل شده بود.

🔹هنوز مدت زیادی از جلسه افطاری اصحاب رسانه با رئیس جمهور نگذشته است و با مرور بر اخبار جلسه و مصاحبه رسانه‌ها به ویژه اصلاح طلبان می‌توان رضایت آن‌ها را از رفتار و برخورد دولت جدید با رسانه متوجه شد.

🔹اغلب مدیران استانی نیز تاکنون پاسخگوی رسانه‌ها بوده‌اند و اگر جایی هم نقد و نظری بوده با درک جایگاه رسانه برخورد متواضعانه را شاهد بوده ایم.

🔹اما حالا چه شده که نصیر بوشهر که تقریبا ۸ سال کوچکترین انتقادی به دولت روحانی وارد نکرده زبان به انتقاد گشوده؟! رسانه‌ای که باید پاسخگوی حمایت‌های بی‌جا و گوش به فرمان بودن خود و هم فکرانش در هشت مدیریت دولت تدبیر و امید باشد.

🔹هنوز یادمان نرفته که نشریه نصیر بوشهر با توهین به شلمچه، کربلای ایران دل مردم را به رنج آورد و این توهین منجر به ۹ ماه توقیف آنشد.

🔹سبک و سیاق شما در نقد از تاریخچه شما قابل فهم است، اما کاش جایگاه رسانه را دستاویز منافع حزبی و گروهی خود نکنید. رسانه های انقلابی و دغدغه‌مند در این دولت هم با رویکرد تقویت و حمایت از دولت، نقد خود را بیان می‌کنند. اما شما انصاف و اخلاق خبررسانی را فدای باند و حزب بازی کرده اید. روز خبرنگار روز اصحاب اهل صداقت و دغدغه‌مند است، بهتر است صداقت و اخلاق رافدای جناح خود نکنید/گام خبر

https://chat.whatsapp.com/Kh02RJpJoc4AbSicbITcac