وزیر نفت با بیان اینکه سهمیه جبرانی در دولت مصوب شده است، اعلام کرد: پایان آبان‌، به جای سهمیه عادی سواری شخصی که ۶٠ لیتر در ماه است، ٧٠ لیتر درنظر گرفته خواهد شد و سهمیه موتورسیکلت‌ها هم از ٢۵ لیتر معمول به ٣٠ لیتر می‌رسد.  

وزیر نفت با بیان اینکه سهمیه جبرانی در دولت مصوب شده است، اعلام کرد: پایان آبان‌، به جای سهمیه عادی سواری شخصی که ۶٠ لیتر در ماه است، ٧٠ لیتر درنظر گرفته خواهد شد و سهمیه موتورسیکلت‌ها هم از ٢۵ لیتر معمول به ٣٠ لیتر می‌رسد.

 

  • منبع خبر : قانون