روزنامه کیهان در بخش کیهان و خوانندگان به موضوع درمانگاه قم پرداخت. این روزنامه نوشت: در مورد ماجرای درمانگاه قم، درست است که توطئه کردند و فیلم را به رسانه‌های بیگانه فرستادند. اما چرا ذهن مردم را از موضوع اصلی منحرف می‌کنند. موضوع اصلی بی‌حجابی زن و فحاشی وی و زدن آن روحانی و سرقت […]

روزنامه کیهان در بخش کیهان و خوانندگان به موضوع درمانگاه قم پرداخت.

این روزنامه نوشت: در مورد ماجرای درمانگاه قم، درست است که توطئه کردند و فیلم را به رسانه‌های بیگانه فرستادند. اما چرا ذهن مردم را از موضوع اصلی منحرف می‌کنند.

موضوع اصلی بی‌حجابی زن و فحاشی وی و زدن آن روحانی و سرقت گوشی وی توسط زن هنجارشکن بوده است.

چرا نمی‌گویند این زن خلاف قانون و شرع عمل کرده است و باتشویش اذهان عمومی و امنیت روانی محل و مردم را به هم ریخته است و فحاشی و هتاکی و… کرده و مجازاتش این است.

آن چیزی که همه را شدیدا ناراحت کرده است همین نحوه برخورد منفعلانه است. زن هتاک مجازات شد یا نشد؟

  • منبع خبر : فرارو