👈براساس گزارش اخیر مرکز آمار قیمت تولیدکننده (تورم براساس محاسبه قیمت تمام شده کالا برای تولیدکننده) در حوزه زراعت، باغداری و دامداری در فصل بهار سال ۱۴۰۱ نسبت به فصل مشابه سال قبل [تورم نقطه‌ای] ۶۶.۲ درصد افزایش یافته‌است. میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ […]

👈براساس گزارش اخیر مرکز آمار قیمت تولیدکننده (تورم براساس محاسبه قیمت تمام شده کالا برای تولیدکننده) در حوزه زراعت، باغداری و دامداری در فصل بهار سال ۱۴۰۱ نسبت به فصل مشابه سال قبل [تورم نقطه‌ای] ۶۶.۲ درصد افزایش یافته‌است. میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ۶۵.۸ درصد افزایش یافته‌است.

🔹در فصل بهار ۱۴۰۱ تورم سالانه زراعت، باغداری و دامداری برابر ۶۵.۸ درصد است که نسبت به فصل مشابه قبل آن (۶۶.۰)، ۰.۲ درصد کاهش داشته‌است.

🔹در این میان قلم پر مصرف سبزیجات و حبوبات که برای خانوار‌ها و بحث سلامت ضروری است، نسبت به دوره بهار سال قبل (نرخ تورم سالانه) ۷۲.۸ درصد افزایش داشته‌است. قلم حیاتی دیگر که گوشت قرمز است که پس از ارزیابی قیمت تمام شده عمده‌ترین تولیدکننده آن (گاوداری‌ها) نسبت به دوره بهار سال قبل (نرخ تورم سالانه) ۴۰ درصدی را داشته است.

  • منبع خبر : عصر فوری