🌍 صنعت گردشگری: گردشگری از لذات زندگی جهانشمول است. ازنظرسازمان جهانی گردشگری؛گردشگر کسی است که ازشهرمحل زندگی خود واردشهریا کشور دیگری می شود و حداقل ۲۴ساعت درشهر مقصداقامت می گزیند.بنابراین پیله وران وکسانیکه برای تغییر ویزا به کشورسفرمی کنند گردشگرمحسوب نمی شوند.براساس گزارش سازمان جهانی گردشگری، شمار گردشگران جهان درسال۱۹۵۰حدود ۲۵میلیون نفر،درسال۱۹۸۰به ۲۷۷میلیون و درسال۱۹۹۰به […]

🌍 صنعت گردشگری:
گردشگری از لذات زندگی جهانشمول است.

ازنظرسازمان جهانی گردشگری؛گردشگر کسی است که ازشهرمحل زندگی خود واردشهریا کشور دیگری می شود و حداقل ۲۴ساعت درشهر مقصداقامت می گزیند.بنابراین پیله وران وکسانیکه برای تغییر ویزا به کشورسفرمی کنند گردشگرمحسوب نمی شوند.براساس گزارش سازمان جهانی گردشگری، شمار گردشگران جهان درسال۱۹۵۰حدود ۲۵میلیون نفر،درسال۱۹۸۰به ۲۷۷میلیون و درسال۱۹۹۰به ۴۳۸میلیون نفر رسیده است. سازمان جهانی گردشگری ایران را ازنظرجاذبه های گردشگری درسال۲۰۰۹ دررتبه دهم وازنظرتنوع زیستی در رتبه پنجم جهان قرارداده است؛کشورهای چین؛یونان؛مصر؛فرانسه؛آمریکا؛ایتالیاواسپانیا ازنظرجاذبه های گردشگری دررتبه های اول تاهفتم قرارداشتند.طبق همان گزارش درسال ۲۰۰۹درآمدصنعت گردشگری درجهان ۸۰۰میلیارددلار وتعداد گردشگران نیز۸۰۰میلیون نفربوده که درسال۲۰۱۰به ۹۰۰میلیون نفررسیده است(رشد۱۲%) یعنی هرگردشگر بطورمتوسط یک هزار دلارخرج میکند.آمریکادرسال۲۰۱۰ باکسب ۹۲میلیارددلاراز نظردرآمدمقام اول بوده وبعدازآن بترتیب اسپانیا(۵۳میلیارددلار)،فرانسه(۴۹)،ایتالیا(۴۰)،چین(۳۹)قرارداشتند.درآمدترکیه۲۱میلیارددلار؛مالزی۱۵؛تایلند۱۰؛مصر۸وایران کمتر ازیک میلیارد دلاربوده است.
رشدصنعت گردشگری درکشورهای توسعه یافته درسال۴%ودرکشورهای درحال توسعه۸%ودرآسیا۱۳%بوده است.
ورودهر۳گردشگر بطور متوسط یک شغل درکشورمقصد ایجادمی کند.توریسم باآشناکردن ملتهابا یکدیگر ضدجنگ وخشونت است وازارزشهای اجتماعی دمکراسی محسوب می شود.
✔️ براساس آمارسازمان گردشگری ایران درسال۱۳۹۲حدود۴ میلیون نفرگردشگرخارجی به ایران سفرکرده اندوحدود۶میلیون ایرانی نیزدرهمان سال به خارج ازکشورعزیمت نموده اند.لازم به ذکراست ورود مهاجران افغانی وپاکستانی جویای کاربه ایران توریست محسوب نمی شود.
طبق گزارش اداره گردشگری ترکیه درتابستان ۹۰روزانه ۵۰۰۰نفرایرانی به آنتالیاسفرکرده اند.
گردشگران به مقصدآمریکاو اروپااکثرا”علمی وتجاری هستندولی گردشگران به مقصدترکیه؛تایلند و هنداغلب جهت تفریح وشادی به آن کشورهاسفرمی نمایند.
سازمان بین المللی گردشگری مردم فنلاند را خوش سفرترین افرادکره زمین درسال۲۰۱۳معرفی کرده است،هرشهروندفنلاندی بطورمتوسط درسال۷٫۵سفر(۱٫۷خارجی و۵٫۸سفرداخلی)داشته است،
آمریکائی‌ها در رتبه دوم وسوئدی ها رتبه سوم داشتند.
علت ازدیادسفردرکشورهای اسکاندیناوی زمستان سخت،درآمدبالا،هزینه بالای زندگی وبیکاری عنوان شده است.
🔹عواملی که درجذب توریست موثراست:
۱-پایین بودن هزینه های خدمات عمومی مثل هتل؛موادغذایی؛حمل ونقل؛مثلا”درتایلنداین خدمات خیلی ارزان ومشتری پسنداست.
در سال ٢٠١٨ مجمع جهانی اقتصاد رتبه ایران را از میان ١۴٠ کشور در جذب گردشگر خارجی ٨٩ اعلام کرده است.
ترکیه و تایلند ارزانترین بودند.
دبی نیز با ١۵ میلیون گردشگر بهترین شهر گردشگری بود.
عربستان با تغییر قوانین داخلی در حال رقابت با ترکیه و دبی برای جذب گردشگر هست.
۲-پذیرش تنوع فرهنگی توسط شهروندان کشورمقصدو وجود آزادیهای اجتماعی.
✔️ طبق نظرسنجی یک سایت بین المللی درسال ۲۰۱۱شهروندان کشورهای برزیل وفیلی پین بترتیب با ادب ترین دربرخورد باگردشگران خارجی وشهروندان کشورهای فرانسه،روسیه،انگلیس ،آلمان وچین بی ادب ترین بودند.
۳-داشتن جاذبه های توریستی مثل آثارباستانی؛مراکزخرید باقیمت مناسب(قدرت پول ملی کشورمقصد)؛سواحل دریا؛نمایشگاههای بین المللی؛مراکزعلمی برای متخصصان؛اماکن شادی مثل باشگاههای خنده درهند؛کارناول های شادی دربرزیل؛پارک آبی ومناظرطبیعی درتایلند.
۴-سرمایه گذاری بخش خصوصی درصنعت توریسم وآزادی اقتصاد.
۵-آشنایی شهروندان بازبانهای خارجی بویژه زبان انگلیسی وسلیقه های ملل مختلف(آشنایی شهروندان باسوادبین المللی).
۶-تسهیل قوانین کنسولی؛ گمرکی وفرودگاهی(مثل حذف روادید).
۷-معرفی جاذبه های توریستی ازطریق رسانه ها و فرهنگ و تمدن آن کشور.
۸-وجهه واعتبار بین المللی کشورمقصددر نزدافکارعمومی جهانیان(قدرت نرم).
۹-نظام سیاسی باثبات ودمکراتیک مثلا”مصر و روسیه جاذبه توریستی بالایی دارند ولی نظام سیاسی آنها غیردمکراتیک است که باعث ناامنی سیاسی؛اجتماعی واقتصادی می گردد وگردشگران رادلسردمی نماید .
۱۰-جهت تقویت صنعت گردشگری و جلوگیری از افسردگی ملت، همانطوریکه دولت به گردشگران زیارتی به مقصد سوریه؛مکه وکربلا یارانه غیر مستقیم می دهد، به گردشگران توریستی نیزکمک کند واز آنها عوارض خروج ازکشور دریافت نکند

  • منبع خبر : اختصاصی نصیر بوشهر انلاین