#فعالیت_ماهانه #آبان_۱۴۰۲ پتروشیمی خارک (#شخارک) گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ زمان انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۶:۰۶:۳۸ ⭕️کاهش (۱۰.۱) درصدی فروش آبان ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه گذشته ✅رشد ۷۵.۸۱ درصدی فروش آبان ۱۴۰۲ در مقایسه با آبان ۱۴۰۱ ✅رشد ۱۷.۷۶ درصدی فروش ۸ ماهه سال جاری در مقایسه […]

#فعالیت_ماهانه
#آبان_۱۴۰۲

پتروشیمی خارک (#شخارک)

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
زمان انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۶:۰۶:۳۸

⭕️کاهش (۱۰.۱) درصدی فروش آبان ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه گذشته

✅رشد ۷۵.۸۱ درصدی فروش آبان ۱۴۰۲ در مقایسه با آبان ۱۴۰۱

✅رشد ۱۷.۷۶ درصدی فروش ۸ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین