– انتظار شما‌ به عنوان یک خبرنگار‌ از روابط ‌عمومی سازمان‌ها چیست؟ بیشترین انتظار یک خبرنگار از روابط عمومی ادارات، داشتن ارتباط نزدیک با تمامی رسانه ها ست، نه این که فقط یک رسانه یا نشریه خاص را گرفته و دیگر نشریات و رسانه ها را رها کنند. زیرا خبرنگاران پل ارتباطی بین مردم و […]

– انتظار شما‌ به عنوان یک خبرنگار‌ از روابط ‌عمومی سازمان‌ها چیست؟
بیشترین انتظار یک خبرنگار از روابط عمومی ادارات، داشتن ارتباط نزدیک با تمامی رسانه ها ست، نه این که فقط یک رسانه یا نشریه خاص را گرفته و دیگر نشریات و رسانه ها را رها کنند. زیرا خبرنگاران پل ارتباطی بین مردم و مسئولین هستند و رسانه ها نشر دهنده و زبان گویای مردم با مسئولین، بنابر این روابط عمومی های ادارات و سازمان ها باید تعامل و ارتباط خوبی با همه خبرنگاران و رسانه ها داشته باشند، همین ارتباط دو سویه است که باعث آشنا شدن مردم به قوانین و مقررات هر دستگاه شده و عملکرد سازمان ها، ادارات بهتر به اطلاع مردم رسانیده می شود. انتظار دیگر پاسخ گویی آنان به مشکلات و مسائل مطروحه در مطبوعات و رسانه ها است، این که همه رسانه ها را رصد کنند و به سوالات مطرح شده اداره خود پاسخ جامع و کامل دهند .
– به نظر شما‌ در حال حاضر مهم‌ترین چالش‌های روابط‌عمومی در ارتباط با رسانه‌ها چیست؟
مهم ترین چالش با روابط عمومی ها؛ تبعیض قائل شدن آن ها بین خبرنگاران است ، در بیشتر مواقع شاهد بوده ایم که بعضی از روابط عمومی های ادارات در هنگام نشست های خبری رئیس، با اصحاب رسانه فقط به خبرنگاران مورد نظر خود اطلاع داده اند و بقیه را از قلم انداخته اند.
– بهترین روابط‌عمومی استان از نظر شما؟
بهترین روابط عمومی از نظر من؛ سید مجید حسینی روابط عمومی اداره علوم پزشکی استان ، فرزین روابط عمومی اداره برق استان و حسین پور روابط عمومی شهرداری بوشهر می باشند.
– یک انتقاد از روابط‌عمومی‌ها؟
متاسفانه اکثر روابط عمومی ادارات استان، از وظایف خود به خوبی آگاهی ندارند، زیرا رشته تخصصی ان ها این شغل نبوده و بعضا یا به اجبار و یا به دلیل نبود ردیف تشکیلاتی غیر هم تراز برای آن فرد، به این سمت منصوب شده اند، که همین امر باعث شده اکثر آن ها نتوانند ارتباط خوبی با اصحاب رسانه داشته باشند.

  • منبع خبر : اتحاد جنوب