یادی کنیم از دیپلماسی ویژه دولت درباره سوآپ گازی ترکمنستان! / کشوری که چند روز پیش گازش را به روی ایران قطع کرد.  

یادی کنیم از دیپلماسی ویژه دولت درباره سوآپ گازی ترکمنستان! / کشوری که چند روز پیش گازش را به روی ایران قطع کرد.

 

  • منبع خبر : میزنفت