«بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم» قدرت آرمان[ آرمانت را بساز؛اگر می خواهی ببالی و بمانی!] نکته ی اول: واژه آرمان در معانی زیر به کار رفته است: آرمان به معنای « هدف + کمال مطلوب + آرزو + امید + ایده ال + خواسته و…». آرمان وهدف برای انسان؛ چونان فانوس […]

«بسم الله الرحمن الرحیم
هست کلید در گنج حکیم»

قدرت آرمان[ آرمانت را بساز؛اگر می خواهی ببالی و بمانی!]

نکته ی اول:

واژه آرمان در معانی زیر به کار رفته است:
آرمان به معنای « هدف + کمال مطلوب + آرزو + امید + ایده ال + خواسته و…».

آرمان وهدف برای انسان؛ چونان فانوس دریایی برای کشتی است که آن را از غرق شدن می رهاند و در دل طوفان های مهیب و شبهای تار به ساحل روشن رهنمون می سازد.
انتخاب آرمان باعث تقویت و تحکیم قوای اندیشه و فکر و همچنین آینده نگری و جدیّت در زندگی و استفاده بهینه و به جا از لحظه های ناب زندگی می شود و از تردید ها و دودلی های تلخ و گاهاً مخرب و ویرانگر جلوگیری می نماید.

نکته ی دوم:

در یک نگاه هر گونه هدف و آرمان ، نمایانگر شخصیت انسان وآینه ی تمام نمای صفات و روحیات اوست.
آرمان های زیبا وهدف های والا، جلوه های مانای عظمت و ابهت هر یک از ماست و دنیایی فانی را به سرای باقی و جاویدان پیوند می دهد.
در حقیقت آرمان خواهی فصل مشترک تمام انسان های کامل و در مسیر کمال می باشد.
خردمندان و حکیمان ، معماران واقعی آرمان شهر انسانی هستند که انسان را به عنوان خلیفه اللّه معرفی می کنند ومی سازند.

نکته ی سوم:

آرمان خواهی؛ یعنی اینکه در سفر زندگی نخست بدانیم که چه می خواهیم؟ چرا می خواهیم؟
و چگونه می خواهیم؟

این رویکرد باعث می شود که با مدیریت زمان، هرگز عمر خود را تباه نسازیم ونیمه ی اول زندگی را صرف انتظار کشیدن برای نیمه دوم و همچنین نیمه ی دوم را صرف حسرت خوردن برای نیمه نخست نکنیم !!

__نقش و قدرت آرمان در سفر زندگانی:

نکته ی چهارم:

_آرمان؛ به زندگی انسان جهت و هدف می بخشد و باعث می شود انسان از حالت رها شدگی و گم شدگی برهد و گام به وادی معنا و احساس معنا بگذارد..
«گرچه راهی است پر از بیم زما تا بر دوست/رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی» «لسان الغیب حافظ»

در حقیقت آرمان؛
موجب می شود انسان به جای «انفصال» قدرت «اتصال» پیدا نماید و به جای «گسست» احساس «پیوست» کند و میدان معنایی خویش را بیافریند…
به تعبیرعارف بزرگ مولانا:
«اتحاد یار با یاران خوش است/پای معنی گیر صورت سرکش است»

نکته ی پنجم:

_آرمان؛ به انسان اشتیاق،انگیزه،انرژی و در یک سخن«شوق رفتن» می دهد…
به تعبیر لسان الغیب حافظ:
«ذره را تا نبود همت عالی حافظ/
طالب چشمه ی خورشید درخشان نشود»
انسان؛در رفتن به راه می پیوندد اما در ماندن به سکون!
در رفتن راه تعالی را می پیماید اما گاها با ماندن، سراشیبی تباهی را!

نکته ی ششم:

_آرمان؛ قدرت حلم انسان را تقویت می نماید و در پیمودن راه و سیر و سلوک؛ قدرت تاب آوری انسان را ارتقاء می دهد..

شهسوار خرد و ادب حضرت علی علیه السلام در پرتو یک آرمان بزرگ؛ سکوت بیست و پنج ساله را متحمل می شود تا از این رهگذر« مکتب و وحدت » اسلامی را حفظ و مصون نماید..

نهضت جاودانه ی سرور احرار و آزادگان عالم حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام؛ نمونه ای والا و مانا از آرمان خواهی یک انسان متعالی و کامل است…
شکیبایی بی همتای حضرت زینب کبری سلام الله علیها جلوه ای زیبا و مانا از آرمان خواهی یک انسان متعالی است؛آنجا که جاودانه می فرماید:
«ما رأیت الا جمیلا»
در حقیقت به یک معنا اشاره به زیبایی آرمان و آرمان خواهی و همچنین قصدمندی و هدفمندی این نهضت جادوانه دارد؛
نهضت و حرکتی که همگام و هم جهت با برادر باوفایش؛ وجودشان را در راه مانایی و ثمربخشی آن به قربانگاه عشق بردند..
به تعبیر زیبا و مانای عمان سامانی:
«با تو هستم جان خواهر؛همسفر/تو به پا این راه کوبی من به سر»

نکته ی هفتم:

آرمان؛ باعث می شود که سختی ها و تلخی های راه برای انسان قابل تحمل گردد چرا که انسان های آرمان خواه؛ مقصد،مقصود و مطلوب های کمال انسانی را می دانند و به تعبیری می بینند؛به تعبیر فاخر و فخیم لسان الغیب حافظ:
«در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن/شرط اول قدم آن است که مجنون باشی/کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش/ کی روی ره زکه پرسی چه کنی چون باشی »

نکته ی هشتم:

_آرمان؛به انسان دید وسیع و رفیع می بخشد و باعث می شود انسان ارتفاع و ارتقاء نگاه بیابد..

آرمان؛ برد نگاه انسان را تقویت می نماید و انسان را از محدودیت نگاه می رهاند و به موجب آن افق دید و چشم انداز انسان را توسعه می دهد؛
برخی از انسان ها در سفر زندگانی،
چشم دارند اما چشم انداز ندارند؛ برای آنکه چشم انداز داشته باشیم علاوه بر چشم سر،باید دیدگان اندیشه و چشم دل را باز نمود؛
به تعبیر هاتف اصفهانی:

«چشم دل باز کن که جان بینی/
آنچه نادیدنی است آن بینی/
گر به اقلیم عشق روی آری/
همه آفاق گلستان بینی »

نکته ی نهم:

_آرمان؛ به انسان امید می بخشد..
به تعبیر ویکتور هوگو:
«امید برای انسان، همچون بال است برای پرندگان ».

امید؛در پرتو آرمان و ایمان، باعث می شود که انسان تصویری روشن و واضح از حال و بعضا آینده داشته باشد؛
به تعبیر پیتر دراکر:
«بهترین راه برای پیش بینی آینده؛ساختن آن است».

نکته ی دهم:

آرمان و آرمان خواهی؛
تحول آفرین است و باعث می شود که انسان ضمن پاسداشت ونگه داشت عقیده، در ساحت های گوناگون دچار تغییر و تحول گردد؛از جمله:

_تحول شخصیتی
_تحول محتوایی
_تحول ارتباطی
_تحول در تأثیر گذاری و نفوذ بر دیگران
_تحول در الهام بخشیدن به دیگران و ایجاد اشتیاق برای رفتن و دیدن…

دکتر محمد کارگر

  • منبع خبر : نصیر بوشهر