«بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم» « ۲۰ نکته — جهت هم نگاهی؛هم آوایی؛هم نوایی و همیاری با نمایندگان گرانمایه مردم در مجلس شورای اسلامی» ۱_نکته ی اول: آسیب های جدی جامعه ی امروز؛ «آسیب های مدیریتی» است! درجامعه ای؛ حیات اجتماعی را سپری می نماییم که از لحاظ منابع بسیار غنی […]

«بسم الله الرحمن الرحیم
هست کلید در گنج حکیم»

« ۲۰ نکته — جهت هم نگاهی؛هم آوایی؛هم نوایی و همیاری با نمایندگان گرانمایه مردم در مجلس شورای اسلامی»

۱_نکته ی اول:

آسیب های جدی جامعه ی امروز؛
«آسیب های مدیریتی» است!

درجامعه ای؛ حیات اجتماعی را سپری می نماییم که از لحاظ منابع بسیار غنی می باشد؛ خواه این منابع انسانی باشد؛ اطلاعاتی باشد؛ اجتماعی باشد؛طبیعی و فیزیکی باشد؛ سازمانی و…. باشد!
اما مؤلفه ای که گاها پاشنه آشیل
جامعه شده است؛ساحت مدیریتی است«مدیریت منابع» است!

از نظر گاه شهسوار خرد و ادب حضرت علی علیه السلام؛عوامل افول مدیریت ها؛چهار علت می باشد:
« • ضایع کردن اصول و مبانی
• چنگ زدن به فروع
• به کار گماردن فرومایگان
• کنار گذاردن نخبگان..».

بنابراین نماینده و منتخب مردم؛
شایسته و بایسته آن است که مدیریت بحران نماید!
و یکی از اولین بحران هایی را که مدیریت می نماید:
«بحران های مدیریتی» باشد!!

۲_ نکته ی دوم:

در حوزه ی مدیریت؛ چرخش و گردش «نخبگانی» ایجاد نمایید!!

•ازمنظر شهسوار خرد و ادب حضرت علی علیه السلام؛ یکی از نشانگر های افول مدیریت:
«کنار گذاردن نخبگان است».

• حضرت علی علیه السلام در تعبیری مانا می فرماید:
«بنده ای را که خداوند به او دانش ارزانی داشته کوچک مشمار؛زیرا که خدا او را کوچک نشمرده در آن هنگامی که به او دانش داده است».

•• اصل جایگزینی وجانشین پروری؛ یکی از اصول اساسی و حیاتی مدیریت کیفیت و مدیریت اجرایی و اجتماعی می باشد..
_در بیانیه ی گام دوم انقلاب؛ این مهم از جانب مقام معظم رهبری صریحا تصریح شده است:

«مهم ترین ظرفیت امید بخش کشور؛نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیر بنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی است…
جمعیت جوان زیر ۴۰ سال که بخش مهمی از آن نتیجه ی موج جمعیتی ایجاد شده در دهه ی شصت است؛فرصت ارزشمندی برای کشور است…».

برخی ها در این استان؛
علی الخصوص در شهرستان های ده گانه؛ گاها پنج الی ده سال؛ یا حتی قریب به یک دهه و …
بر روی یک پست مدیریتی، مدیریت دارند و این مقوله با اصل جانشین پروری و هوای تازه مدیریتی منافات دارد…

•• در ساحت مدیریتی؛
«شایسته سالاری و قابلیت سالاری»
را جایگزین:
« ارتباط سالاری و آشنا سالاری» نمایید!!
_به تعبیر فاخر و فخیم امیر بیان حضرت علی علیه السلام که می فرماید:
« به شایستگان و راستان»
؛بها و میدان داده شود..

۳_نکته ی سوم:

یکی از استراتژی ها و راهبردهای برون رفت از مشکلات و معضلات
جامعه؛حاکم نمودن:
«مدیریت علمی و خردمندانه»
می باشد…

•• از سردار سربلند دل ها؛
دکتر مصطفی چمران پرسیدند:
تقوا بالاتر است یا تخصص؟
پاسخ داد:
«بی گمان تقوا بالاتر است؛آن را می پذیرم؛ اما کسی که تخصص ندارد وکاری را می پذیرد؛بی تقوااست!».

امروزه در عصر اطلاعات و ارتباطات«دانایی محوری»
به سر می بریم و همه چیز تخصصی شده است؛حتی سایر حوزه ها و ساحت های انسانی و اجتماعی… نظیر:
+علم جامعه شناسی
+علم روانشناسی
+علم سیاست
+علم اقتصاد
+علم مدیریت و…

بدین سان انتظار اجتماع آن است که در ساحت های اجتماعی واجرایی؛ نگاه مدیریتی یک نگاه علمی و تخصصی باشد و به نوعی مدیریت علمی و خردمندانه حاکم شود…
از همین باب است که پیشوای عقلانیت و عدالت حضرت علی علیه السلام در تعابیری جاودانه؛
علم را :
«قدرت ؛ سلطنت؛شرافت و…»
می داند و می فرماید:

•«دانش؛ سلطنت و قدرت است؛
هر که آن را بیابد با آن یورش برد و هرکه آن را از دست بدهد بر او یورش برند».

• «شرافتی چون دانش نباشد».
•«شریف کسی است که علم او را شریف کرده باشد».

۴_نکته ی چهارم:

مجمع راهبردی و شورای استراتژیک استانی تشکیل دهید…
متشکل از چهره هایی که در حوزه ی مدیریت انسانی؛ اجتماعی و… صاحب نظر هستند..
تخصص هایی نظیر:
« مدیریت منابع انسانی؛مدیریت استراتژیک و راهبردی؛مدیریت اجرایی؛مدیریت سیستمی؛
مدیریت آموزشی؛مدیریت شهری و…».

۵_ نکته ی پنجم:

نگاه شبکه ای را جایگزین نگاه جزیره ای نمایید!!
از باب مثال:
_ارتباط عمیق بین صنعت و اجتماع پیرامونی طراحی نشده است!…
_ارتباط معنا دار بین صنعت و دانشگاه های استان؛
ریل گذاری نشده است…

بکوشید در خانواده ی بزرگ جنوب:

•• نگاه پیوندی را جایگزین نگاه
گسستی نمایید!!

از باب مثال:
«بکوشید علاوه بر مجمع نمایندگان استان؛مجمع نمایندگان جنوب کشور را؛ تبیین و تقویت نمایید!».

«اتحاد یار با یاران خوش است//
پای معنی گیر؛ صورت سرکش است» «مولانا»

— راه نجات در:
«اتحاد؛اتفاق و انسجام… »
به تعبیر فاخر لسان الغیب حافظ:
«حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت//آری به اتفاق جهان می توان گرفت»

بنابراین؛در نگاه شبکه ای؛ پیوست و پیوند حاکم است اما در نگاه جزیره ای گسست و گاها گسل حاکم می شوند..

۶_ نکته ی ششم:

برای رسیدن به قله های موفقیت؛ نگاه تیمی و ترکیبی را حاکم نمایید
«تیم سازی نمایید!»

•• تیم «تصیم ساز» داشته باشید!
_ مراکز و مؤسسات جهانی نظیر: ناسا؛گوگل؛مایکروسافت؛
اپل و…
سالانه هزینه های بیشماری را صرف ایده؛ ایده پردازی و ایده یابی می کنند و ایده پردازان زیادی را از سراسر جهان برای تصمیم سازی برتر؛ به استخدام خود در می آورند!

•• تیم «ارزشیاب و ارزیاب» داشته باشید..
«پایش و پویش مداوم باعث موفقیت می شود».

•• تیم« پژوهش» داشته باشید!
«با توجه به گستردگی حوزه های مورد بحث و تبادل نظر در صحن مجلس؛می بایست یک تیم تحقیقاتی قوی داشته باشید تا برای تصمیم گیری شایسته و بایسته؛
تصمیم سازی نمایند..».

•• تیم «تذکر» داشته باشید!
• «در آشکارا و نهان ناصح من باشید..» «حضرت علی”ع»
چرا که تأثیری که در شنیدن است در دانستن نیست…»

•به تعبیر یکی از اندیشمندان معاصر؛
جهان امروز بیش از آنکه به اطلاعات نیاز داشته باشد به «یادآوری» نیاز دارد..

•محبوب ترین شخص نزد تو؛منتقد ترین شخصیت باشد..
• منفورترین کس نزد تو؛
متملق ترین شخص باشد..
«حضرت علی”ع”»

• به تعبیر عرفاء؛
راه ارتباط با ملک؛«فکر» است
و راه ارتباط با ملکوت«ذکر» است!
بنابراین باید علاوه بر تیم فکر«یادگیری»؛
تیم ذکر«یادآوری» هم داشته باشیم…

•• تیم «استعداد یاب»
داشته باشید..
«شناخت استعدادها+برگزیدن استعدادها+بکار گیری استعداد ها…»

۷_نکته ی هفتم:

توسعه ی علمی و شخصیتی را؛سرآغاز توسعه قرار دهید!

آنسان که در قرآن حکیم؛ اولین آیاتی که بر رسول مکرم اسلام حضرت محمد«ص» نازل شده است مؤید این مهم است:

• «اقرأ بسم ربک الذی خلق»
«بخوان به نام پروردگارت که آفرید»
سرآغاز اولین آیه؛ با کلمه ی «خواندن و خوانش»؛ آغاز می شود که دال بر«تربیت و توسعه ی علمی» است…

•«اقرأ و ربک الاکرم»
«بخوان که پروردگارتو از همه گرامی تر است»
دومین نکته ی مهم در این حوزه؛
آن است که انسان در فضای
«عزت و کرامت» به بالندگی می رسد!
چرا که از نظر گاه حضرت علی علیه السلام:
« اساس تربیت؛کرامت است و کمال تربیت؛ عزت».

۸_نکته ی هشتم:

در فرایند حل مسأله و مسائل اجتماعی؛آسیب شناسی کارشناسانه نموده و با برنامه ریزی دقیق اجتماعی ؛ چشم انداز و استراتژی تبیین و تعیین نمایید!

از باب مثال:
•• آسیب های انسانی و اجتماعی؛ همچنین مسائل مبتلابه جامعه امروز؛ چند گونه هستند:

• معرفتی اند «دانشی»
• مهارتی اند «توانشی»
• منزلتی اند «ارزشی»

راه نجات:

• تأسیس خرد کده
•تأسیس مهارتکده
• تأسیس ادب کده

۹_نکته ی نهم:

دیپلماسی علمی قوی داشته باشید!!
• یکی از حلقه های مفقوده؛ دیپلماسی علمی قوی است!
در کنار دیپلماسی سیاسی؛اجتماعی و عمومی… دیپلماسی علمی را قویا تقویت نمایید…
• متأسفانه ما در استان بوشهر؛ گاها و بعضا دچار گسست نخبگانی می شویم…
بعنوان مثال نشست متولیان امر با اصحاب حکمت و معرفت؛ به صورت فصلی می باشد؛ این درحالی است که مقام معظم رهبری در بیانیه ی گام دوم انقلاب در قسمت توصیه ها:
قویا و عمیقا می فرمایند:
«دانش؛ آشکار ترین وسیله ی عزت و قدرت یک کشور است. روی دیگر دانایی؛توانایی است. دنیای غرب به برکت دانش خود بود که توانست برای خود ثروت و نفوذ و قدرت دویست ساله فراهم کند…..».

۱۰_ نکته ی دهم:

اصل احترام به خود و افتخار به داشته های انسانی خود را در استان حاکم نمایید!
احترام به خود یعنی:

+شناخت داشته های خود
+پذیرش داشته های خود
+ارزش گذاری نسبت به داشته ها
+پاسداشت؛نکوداشت و بزرگداشت داشته های خود
+بکار گیری داشته های خود و…

۱۱_ نکته ی یازدهم:

مسائل اجتماعی را قبل از آن که تبدیل به «معضل اجتماعی» شوند؛ «پیش نگری؛ پیش بینی؛ پیشگیری»
و در یک کلام:
« مدیریت نمایید!»

_ نیاز سنجی؛سیاستگذاری و برنامه ریزی صحیح در مجلس…
همانند :
_اشتغال
_ازدواج
_مسکن
و…
همه ی موارد فوق روزگاری جزو مسائل اجتماعی بودند اما به دلیل اینکه آنگونه که شایسته و بایسته باشد حل نشده اند؛ امروز تبدیل به معضل اجتماعی شده اند!!
_متأسفانه گاها ًبه جای حل مسأله؛
به «حذف مسئله» پرداختیم و در برخی مواقع دیگر به جای حل مسأله به حمل مسأله یا هضم مسئله پرداختیم!!

۱۲_ نکته ی دوازدهم:

برای موفقیت اجتماعی؛
برد نگاه کوتاه؛برد نگاه متوسط و برد نگاه بلند داشته باشید!
همانند موشک های با برد کوتاه؛ بردمتوسط و برد بلند!

• برد نگاه کوتاه:

«کسی که دارای برد نگاه کوتاه و نزدیک بین است؛احتمال دارد اشیاء و امکانات دوردست را نبیند…
او فقط منابع و مسائل نزدیک و دم دست خود را می بیند و نسبت به منابع و مسائلی که با چشم انداز؛ برنامه ریزی و سازماندهی سر و کار دارند نا آشناست!
در یک کلام؛ انسانی که چشم انداز و هدف دقیق را «تبیین؛تدوین و تعیین» ننمایند و برای آینده برنامه ریزی عملیاتی نداشته باشد نزدیک بین می باشد! ».

• برد نگاه بلند:

«از طرفی دیگر؛ شخص دور بین منابع موجود و موقعیت های سر راه خود را نمی بیند؛ چنین کسی بیشتر امکانات دوردست را می بیند؛شخص دور بین؛قدرت برنامه ریزی و ارزش اندیشیدن و اندیشه ها را می داند و جهت یابی دقیق و قدرت تصویر سازی بالایی دارد».

• نتیجه ی سخن:

بنابراین در فرآیند چگونه دیدن؛شایسته تر آن است که انسان نگاه ترکیبی را برگزینید:
«نزدیک بینی+ دوربینی…»
چرا که شخص نزدیک بین؛ تنها منابعی که مقابل دیدگانش می باشد را می بیند و شخص دور بین با قدرت تصویر سازی بالایی که دارد منابع و امکانات دوردست را می بیند!

به تعبیر عارف بزرگ مولانا:

«ای کمان و تیرها برساخته/
صید نزدیک و تو دور انداخته/هر که دور انداز تر او دور تر/وز چنین گنجست او مهجورتر»

۱۳_نکته ی سیزدم:

مدیریت «کاریزماتیک
و استراتژیک» را در صحنه ی اجتماعی طراحی و پیاده سازی نمایید…

•مدیریت کاریزماتیک:
«شخصیت+جذابیت»

•مدیریت استراتژیک:
«تفکر استراتژیک+ تصمیم گیری استراتژیک؛ برنامه ریزی استراتژیک+مشارکت استراتژیک و…»

۱۴_نکته ی چهاردهم:

در راه عزتمندی سرزمین جنوب؛
مؤلفه های اساسی و حیاتی عزت را از منشور زندگانی«قرآن حکیم»
الهام بگیریم :

•الله عزیز حکیم
• الله قوی عزیز
• الله عزیز رحیم

–اتکا به سه اصل:
«حکمت+ قوت+ رحمت»

۱۵_ نکته ی پانزدهم:

حرکت آفرین باشید!
«جهت حرکت+سرعت حرکت»

•حرکت آفرینی را از نهضت جادوانه ی حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام؛سرمشق بگیرید…

•• اصول اساسی و حیاتی حاکم بر حرکت حضرت اباعبدالله«ع» :

• اصل حیات

•اصل عزت

•اصل حکمت

•اصل غیرت

•اصل حریت

•اصل محبت و رعایت

•اصل منزلت و…

• «تا چیزی حرکت نکند هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد» « انیشتین»

• به تعبیر فاخر و فخیم صائب تبریزی:

— «ما زنده به آنیم که آرام نگیریم/موجیم که آسودگی ما عدم ماست»

— «آبی که برآسود زمینش بخورد زود/ دریا شود آن رود که پیوسته روان است »

۱۶_نکته ی شانزدهم:

بنیان گذار و اثر گذار باشید…
• مردم انسان های بنیان گذار و اثر گذار را به یاد
می سپارند!

• برای تأثیر گذاری و اثرگذاری بیشتر با صاحبان« علم؛ حلم و حکمت» فراوان مجالست و معاشرت نمایید!
• به تعبیر فاخر و فخیم شهسوار خرد و ادب حضرت علی علیه السلام:

«از حکماء حکمت؛ از علما علم و از حلما حلم را بیاموزید!»

• برای تأثیر گذاری قوی تر؛ خوب دیدن وخوب شنیدن را
جزو لاینفک برنامه های راهبردی و استراتژیک خود نمائید!
چرا که از نظر گاه روانشناسی انسان گرا و اجتماعی:
« هرچه بیشتر ببینید؛بیشتر دیده می شوید و هرچه بیشتر بشنوید؛بیشتر شنیده خواهید شد!»

از منظر قرآن کریم:
« الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه…
همان هایی را که به هر سخنی گوش می دهند؛ پس بهترین آن را پیروی می نمایند…».

۱۷_نکته ی هفدهم:

به تأسی از سرور احرار و آزادگان عالم حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام؛ در ساحت اجتماعی و مدیریتی؛ دارای نگاه :

+ ایجادی

+ابقایی

+ اصولی

+اصلاحی

+احیایی و…

باشیم…

۱۸ _ نکته ی هجدهم:

اگر می خواهیم بمانیم باید بسازیم!
«راه نو؛ نیازمند اندیشه ی نو است»

• طبق فرموده ی قرآن حکیم:
«و سخرلکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منه ان فی ذالک
لآیات لقوم یتفکرون…».
«آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است؛همه را از سوی خودش مسخر شما ساخته؛ در این نشانه هایی است برای کسانی که می اندیشند».

بدین سان؛تمام عالم هستی مسخر انسان و در خدمت انسان آفریده شده است…

بنابراین «توسعه ی انسانی»
باید اولویت اصلی شما عزیزان باشد چرا که اگر «انسان» توسعه یابد؛ جهان توسعه یافته است …

به تعبیر لسان الغیب حافظ:

«آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست//عالمی دیگر بباید ساخت
و ز نو آدمی»
بدین سان برای ساختن «عالم»؛
ابتدا باید « آدم »ساخت!

۱۹_نکته ی نوزدهم:

ساخت ارتباطی قوی و امتداد ارتباطی پایدار؛ داشته باشید!!

•مهمترین موهبت زندگی «ارتباط»است..

• از منظر کارل یاسپرس:
«بزرگترین دستاورد بشر در تمامی اعصار و دوران ها؛ “ارتباط” بوده است..».

• طبق تحقیقات علمی؛غم ها و شادی های انسان در ساحت اجتماعی،حاصل «فرم ارتباطی» انسان است..

• از نظر گاه لئو بوسکالیا؛
بهترین نشانه ی «بلوغ» :
«توانایی ایجاد روابط بالنده؛پر معنا و ماندگار است…».

•• چندنکته ی کلیدی جهت ارتباط اثربخش:

• برای موفقیت؛خود را در حلقه ی ارتباطی افراد موفق قرار دهید!

• کانون اثر باشید و کانون های اثر را جذب نمایید!
«اثرگذاری حاصل شخصیت و مهارت است»

• برای اثرگذاری بیشتر؛بر افراد تأثیر گذار؛ اثربگذارید…

• برای موفقیت بیشتر؛
خود را در محضر حضور ها و وجود های بزرگ قرار دهید!
به تعبیر صائب تبریزی:
«هر که پیوندد به اهل حق ز مردان خداست/آهن پیوسته با آهن ربا؛آهن رباست»

• در فرآیند ارتباطی؛ سطح استانداردهای انسانی و اجتماعی خویش را ارتقاء دهید!
«ارتفاع نگاه باعث ارتقاء جایگاه خواهد شد–جایگاه سازی مثبت؛ مفید و مؤثر نمایید..».

• سطح «خواستن ها» را ارتقاء دهید!
به تعبیر عارف بزرگ مولانا:
«گر در هوس لقمه ی نانی؛نانی/
گر در طلب گوهرکانی؛ کانی/
من فاش کنم حقیقت مطلب را/
هر چیز که در جستن آنی؛آنی »

• استفاده از «مهندسی معکوس»
را در ساحت اجتماعی و مدیریتی به کار بگیرید!

• «بینش درست به عملکرد درست
می انجامد» «سقراط»
به تعبیر دیگر:
« تحلیل درست به عملکرد درست می انجامد!».
• آنتونی رابینز:
«موفقیت؛حاصل تصمیمات و انتخاب های درست است…»
چرا که؛ زندگی:
«امتحان انتخاب هاست».

• باور به خود را تقویت نمایید!
عالی ترین باور؛ «باور به خود» است…

چرا که ؛خودباوری به خودباروری و خودشکوفایی می انجامد!

• کسی در سفر زندگی؛ موفق می شود که:
«تصمیم به موفق شدن»
گرفته باشد!!
«جایگاه کنونی ما حاصل تصمیمات و انتخاب های دیروز ماست؛ اگر ما درجایگاه کنونی ایستاده ایم به علت آن است که دیروز تصمیم گرفتیم که امروز اینجا بایستیم!
تصمیم های امروز ما؛سازنده ی فرداهای ماست…
اگر می خواهیم بدانیم فردا کجای این دایره ی هستی ایستاده ایم باید بنگریم که امروز چگونه:
«تصمیم سازی و تصمیم گیری می نماییم» چرا که زندگی؛ سراسر انتخاب است!

۲۰_نکته ی بیستم:

حس فوریت را در خود زنده نگه دارید!!
« همین حالا انجامش بده؛همین حالا شروع کن…».

• راز انجام کارها؛ عمل کردن و خود آغازگری است
«همین حالا شروع کن…».

• هر انسانی ابتدا باید از خودش آغاز کند تا اینکه دیگران آغاز کنند…

•آیا می توان جمله ای گول زننده تر از بعدًا انجامش می دهم؛ پیدا کرد!؟

• شوق دیدن و شوق رفتن ایجاد نمایید!

–از دکتر ماهاتیر محمد پرسیدند:
شما در مالزی چه کار کردید که مالزی شد یک کشور توسعه یافته و آن تحول بزرگ حاصل شد؟
در پاسخ بیان داشتند؛ فقط و فقط یک کار:
«اشتیاق خفته را در قلب جوانان مالزیایی بیدار نمودم!! ».

–به تعبیر لسان الغیب حافظ:
«در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن//شرط اول قدم آن است که مجنون باشی»

••• در پایان:

_ملجأ و پناهگاه باشید!
«سیستم حمایت انسانی و اجتماعی تشکیل دهید..».

«در پایان زندگی؛ از روی تعداد مدرک هایی که گرفته ایم…
میزان مالی که اندوخته ایم وکارهای بزرگی که به انجام رسانیده ایم…
در باره ی ما داوری نخواهد شد!

بلکه ازما خواهند پرسید؟
آیا گرسنه ای را سیر کردی…
برهنه ای را لباس پوشاندی و بی خانه ای را پناه بخشیدی؟

گرسنه ی نه فقط لقمه ی نان؛
بلکه گرسنه ی عشق…
برهنه ی نه فقط از تن پوش؛
بلکه برهنه ی ازعزت و احترام انسانی…
و بی خانه ای نه فقط از خشت و گل؛ که بی خانمان
به سبب طرد و رانده شدن…».
«مادر ترزا_فرشته ی کوچک»

دکتر محمد کارگر

  • منبع خبر : نصیر بوشهر