«بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم» «هنر و گهر زندگی» «زندگی در صدف خویش گهر ساختن است/در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است/مذهب زنده دلان خواب و پریشانی نیست/ از همین خاک جهان دگری ساختن است» «اقبال لاهوری» «بیست نکته ی کوتاه؛ اما کلیدی و اساسی در باب هنر و گهر […]

«بسم الله الرحمن الرحیم
هست کلید در گنج حکیم»

«هنر و گهر زندگی»

«زندگی در صدف خویش گهر ساختن است/در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است/مذهب زنده دلان خواب و پریشانی نیست/
از همین خاک جهان دگری ساختن است»
«اقبال لاهوری»

«بیست نکته ی کوتاه؛ اما کلیدی و اساسی در باب
هنر و گهر زندگی»

{بخش سوم}

••نکته ی اول:
کیفیت زندگی ما؛حاصل کیفیت خود ماست! «خود کیفی»

«مرو به خانه ی ارباب بی مروت دهر/که گنج عافیتت درسرای خویشتن است»
«لسان الغیب حافظ»

• چگونه کیفیت خود را ارتقاء دهیم؟

۱_ بهترین خودمان باشیم…!
«اگر می خواهیم زندگی مان بهتر شود؛ ابتدا باید خودمان بهتر شویم!»

۲_ بهترین ها را ببینید تا بهترین شوید!
«جک کانفیلد»

۳_کیفیت زندگی انسان را دو چیز تعیین می کند:
«کتاب هایی که می خوانید؛
انسان هایی که ملاقات می نمایید» «مک لوهان»

۴_انسان همانند رودخانه است هرچه عمیق تر باشد آرام تر و متواضع تر است.
«مونتسکیو»

۵_ مرزهای پیروزی و مرزهای پیش روی را گسترش و توسعه دهیم…
+خودتان را در خط اول قهرمانی قرار دهید…

۶_ بهترین عملکرد را داشته باشید!
چگونه؟ از طریق اثر مرکب…
«روزی یک تا سه درصد بهتر شوید…»
نکته:
«اگر روزی یک درصد بهتر شوید بعد از یک سال ۳۶ برابر برتر شده اید!»

۷_ آغاز کنید و اولین گام را بردارید..
«یک راه هزار فرسنگی با اولین گام آغاز می شود»

۸_ گام های کوچک بردارید!
به تعبیر سقراط حکیم:
«بزرگ بیاندیشد و کوچک عمل کنید»

۹_نظاره گر بزرگی ها وعظمت ها باشید تا خود عظمت یابید…
«خوب ببینید و خوبی ها را ببینید!»

۱۰_میدان دار میدان های بزرگ و منصب دار منصب های سترگ باشید!!
«تا میدان نبینید میدان دار نخواهید شد…!»

۱۱_ برای آنکه بزرگ شوید؛بزرگی کنید…
به تعبیر حکیم نظامی گنجوی:
«جایی که بزرگ بایدت بود/
فرزندی کس نداردت سود/
چون شیر به خود سپه شکن باش/
فرزند خصال خویشتن باش»

۱۲_بزرگی وعظمت شدیدا محتاج عزمی راسخ و گامی استوار است…
به تعبیر لسان الغیب حافظ:
«ذره را تا نبود همت عالی حافظ/
طالب چشمه ی خورشید درخشان نشود»

۱۳_جهت کامیابی بیشتر؛در هر زمان؛ فقط یک کار انجام دهید…!
کسی که قصد انجام بسیاری از کارهارا داشته باشد؛بدون تردید توان پایان بردن حتی «یک کار» را نخواهد داشت…
«آندره مائوریوس»

۱۴_ اهل کشش باشیم تا کوشش را بیافرینیم…!
به تعبیر شاعر:
«تا که از جانب معشوق نباشد کششی/کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد»

۱۶_شایستگی ها و قابلیت هایمان را ارتقاء دهیم…!
–زندگی به وسعت شایستگی مان به ما می بخشد«جیم ران»

۱۷_ دیدگان نیوتنی داشته باشیم…!

–هر روز هزاران سیب در اطراف ما از درخت به زمین می افتد؛اما آن چه وجود ندارد دیدگان نیوتنی است…!

۱۸_ پیروزی یعنی اراده کردن…! «ناپلئون»
–اراده ی قوی ناشی از هدفمند بودن و اقدام نمودن است…

۱۹_مدیریت زمان داشته باشیم…
هر کاری که انجام می دهید در واقع دارید وقتتان را می فروشید؛پس آن را ارزان نفروشید…!
«برایان تریسی»

۲۰_اهل کوشش و پویش باشیم…!
بردن همه چیز نیست؛اما تلاش برای بردن همه چیز است…!
«ونیس لومباردی»

••نکته ی دوم:
میدان های معنایی بیافرینید…!

+ما در زندگی وقتی به پایان نزدیک می شویم و به زندگی خود پایان می دهیم که معنایی برای زندگی نیابیم…!
«در معانی قسمت و اعداد نیست/
در معانی تجزیه و افراد نیست/
اتحاد یار، با یاران خوش است/
پای معنی گیر؛ صورت سرکش است» «مولانا»

•• نکته ی سوم:
حرکت؛حرکت می آفریند…!

+انیشتین:
«تا چیزی حرکت نکند؛هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد…».

+ بنابراین؛ ازآهسته رفتن نترس؛
از بی حرکت ماندن بترس…!
لاک پشت ها تنها زمانی پیشرفت می کنند که سرشان را از لاک بیرون می آورند. «جیم بریانت»

•• نکته ی چهارم:
روی هرچه تمرکز کنید رشد
می کند…

+تمام اندیشه را روی کاری که در دست دارید متمرکز سازید؛
نور خورشید تا زمانی که متمرکز نشود نمی سوزاند«گرا هام بل»

•• نکته ی پنجم:
در سفر زندگانی و موفقیت؛
«رد پاها» را دنبال کن…!

+انسان هایی که مسیر موفقیت را می پیمایند قطعا رد پایی از خود بر جای می گذارند؛کافیست ما ردپا را دنبال نماییم تا به قله برسیم…

 

••نکته ی ششم:
اصل فنگ شویی را بدانیم..!

«بر اساس اصل فنگ شویی؛محیط های کوچک؛ ذهنیت کمبود ایجاد می نمایند و محیط های بزرگ؛ذهنیت فراوانی آفرینش می نماید…!»

+به تعبیر زنده یاد دکتر شریعتی:
«درد من حصار برکه نیست؛درد من زیستن با ماهیانی است که اندیشه ی دریا به ذهنشان خطور نکرده است…!»

•• نکته ی هفتم:
کیفیت زندگی ما؛ به کیفیت
اندیشه ی ما وابسته است…!

+طول عمر انسان؛ از روی اعمال و افکار او سنجیده می شود؛نه از تعداد سال هایی که زندگی می کند…!
«اسمایلز»

+آنکس که بیشتر عمر کرده است آن نیست که سال زیاد تری داشته باشد؛بلکه کسی است که طعم زندگی را بیشتر چشیده است«روسو»

+انسان زاده ی افکار خویش است و فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است.« مترلینگ»

+متفکر می داند او امروز همان جایی است که اندیشه اش او را به آنجا کشانده؛او می داند که کیفیت اندیشه اش آینده او را بنا می کند…
«ویلفر ارلان پترسون»

 

••نکته ی هشتم:
برگ برنده و شاخص «برازندگی» خویش را کشف نماییم…!

+ اریکسون در مطالعات خود در باره ی عملکرد نخبگان به این نتیجه دست یافت:
«افراد برتر در حوزه های مختلف؛
دارای یک ویژگی مشترک هستند و آن هم اینکه زمان زیادی را برای تقویت
مهمترین مهارت های شخصی و شغلی شان اختصاص می دهند».

+ در مسابقه ی اسب دوانی؛
اسب برنده جایزه ای ۱۰برابر اسب دوم را به دست می آورد؛ آیا این بدان معناست که اسب برنده ۱۰ برابر سریعتر از اسب دوم دویده است؟
بی تردید این گونه نیست…!
تفاوت میان برنده ها و بازنده ها و نیز قهرمانان و آن هایی که در تاریخ فراموش شده اند؛ فقط حدود ۳ درصد در عملکرد در حوزه های ضروری و حیاتی است…!

•• نکته ی نهم:
قاب تصویر خود را تغییر دهید…!
«تعریف مثبت و توصیف مفید…!»

+تا پنجره ای باز نکنی؛ تصویری نخواهی دید…!

+تصور؛نقطه ی شروع همه ی پیشرفت هاست. «جیم ران»

+دکتر مارتین سلیگمن؛ از دانشگاه پنسیلوانیا؛پژوهشی بیست و دوساله را در باره ی خوش بینی انجام داد؛
یکی از نتایج مهم به دست آمده از سوی ایشان چنین است:
«انسان ها بر مبنای شیوه ی توصیفی خودشان از رویدادها؛ خوش بین یا بدبین هستند…
شیوه ی توصیفی شما این است که رویدادها را چگونه برای خود توصیف می نمایید…
+هر موقعیتی؛به خودی خود، علت احساس شادی یا اندوه ما نخواهد بود؛ بلکه تفسیر ما از آن موقعیت به صورت مثبت یا منفی؛ سبب می شود احساسی هماهنگ با آن تفسیر در وجود ما شکل بپذیرد…!

+به تعبیر عارف بزرگ مولانا:

«گر گل است اندیشه ی تو گلشنی/
ور بود خاری تو هیمه ی گلخنی »

بنابراین اگر اندیشه گل است؛ وجود انسان «گلستان» می شود؛
اما اگر اندیشه خار است؛سرزمین وجودی انسان«خارستان» می باشد…!

••نکته ی دهم:
احساس «خود ارزشمندی» را
تقویت و تحکیم نما…!

«شناسای وجود خویشتن شو/
پس آنگه سرفراز انجمن شو/
تو را نه چرخ و هفت اختر غلام است/ تو شاگرد تنی حیفی تمام است » « حکیم ناصر خسرو »

 

+سعی نکن انسان موفقی باشی؛
بلکه سعی کن انسان ارزشمندی باشی…! «انیشتین»

+سرنوشت هر انسانی را شخصیت او می سازد. «هراکلیتوس»

+هسته ی مرکزی شخصیت انسان؛احساس «خود ارزشمندی» است…

••نکته ی یازدهم:
عادات موفق داشته باشیم…!

+ما ابتدا عاداتمان را می سازیم سپس این عادات هستند که ما را
می سازند…!
+کلید رسیدن به موفقیت این است که «عادت درست» را انتخاب نماییم…

+عادت ها به لباس شباهت دارند؛همانگونه که ما همه روزه لباس هایمان را می پوشیم؛عادت هایمان را هم به تن می کنیم…!

+در حقیقت تنها تفاوت میان آنها که شکست خورده اند و کسانی که موفق شده اند؛تفاوت میان عادت های آنهاست…«اوگی ماندینو»

+محققان دانشگاه لندن در سال ۲۰۰۹
طی تحقیقی بر روی دانش آموزان؛
در باب تبدیل یک رفتار به عادت مثبت؛ پی بردند که یک عادت جدید ۶۶ روز نیاز دارد تا اینکه تثبیت شود…
البته در برخی از کتاب های خود آموز موفقیت؛ بیان شده است که برای ایجاد یک تغییر ۲۱ روز وقت لازم است که این مطلب با گفته های علم جدید همخوانی و تطابق ندارد…!

+بنابراین ما به گونه‌ای آفریننده عادات خویش؛ و آفریده شده و مخلوق عادت خود هستیم؛
آنسان که ارسطوبیان می نماید:
«ما همانی هستیم که تکرار می کنیم؛
رسیدن به سطح بهترین ها؛ مستلزم
نه فقط عمل، که بلکه عادت است…!».

••نکته ی دوازدهم:
کیفیت زندگی ما به کیفیت «باورهای» ما وابسته است…!

+چرا باور؟

ازنظرگاه ناپلئون هیل، نویسنده ی
کتاب بیاندیشد و ثروت مند شوید و همچنین کتاب بزرگ موفقیت:
«باور؛کلید اصلی قدرت ذهن است».

+آدمی به صورت کلی دارای دو نوع باور می باشد:
–باور ارزشمندی «عزت نفس»
–باور توانمندی «اعتماد به نفس»

+ما در زندگی باور موفقیت را انتخاب می نماییم یا باور شکست را؟
روانشناسی موفقیت بدین نتیجه دست یافته است که هرگاه در مورد شکست؛ بسیار می اندیشم و حرف می زنیم،شکست را به سوی خودمان سوق می دهیم…

••نکته ی سیزدهم:
اقدام کنید…!

+ شهریارخرد و ادب حضرت علی علیه السلام در تعبیری فخیم می فرماید:
«عاقل؛بر عملش تکیه می کند اما جاهل فقط بر آرزوهایش…»

+بنابراین؛جهان به تلاش و اقدام انسان پاداش می دهد… آنسان که افصح المتکلمین سعدی مانا می سراید:
«سعدیا گر چه سخندان و مصالح گویی/به عمل کار برآید به سخندانی نیست»

••نکته ی چهاردهم:
قدرتمندانه تصمیم بگیریم و
تصمیمات قدرتمند را پیاده سازی نماییم…!

+قدرت انسان در تصمیم هایی که
می گیرد نهفته است؛ از همین باب است که آنتونی رابینز از بزرگان
علم موفقیت بیان می نماید:
«موفقیت؛حاصل تصمیمات درست است…
تصمیمات درست؛حاصل تجربه است…
تجربه؛حاصل تصمیمات نادرست است…!»

بنابراین برای آن که بتوانیم تصمیمات درست و قدرتمندانه داشته باشیم باید تصمیم بگیریم که خود را در «میادین تصمیم» قرار دهیم…!
چرا که تصمیم نگرفتن؛شکلی از
تصمیم گرفتن است…!

••نکته ی پانزدهم:
تغییر کنیم…
«تنها اصل ثابت و پایدار طبیعت؛
اصل ” تغییر” است!»

+اگر تغییر نکنیم؛رشد نمی کنیم…
اگر رشد نکنیم در حقیقت زندگی
نمی کنیم…! «گیل شی هی»

••نکته ی شانزدهم:
ایستگاه های زندگی را بشناسیم و بیابیم…!

+انسان؛آنسان که برای رشد تکوینی نیازمند پیمودن مراحل و منازلی
می باشد برای توسعه و تعالی شخصیتی نیز باید در سفر زندگانی؛ ایستگاه های متنوع و متعددی را بپیماید تا به مقام پختگی و معنا دست یابد…!
+ایستگاه های رشد و تعالی شخصی و شخصیتی؛ در کلام فاخر و فخیم افصح المتکلمین سعدی به زیبایی
هویدا گشته است آنجا که می سراید:

«ای که وقتی نطفه بودی بی‌خبر/
وقت دیگر طفل گشتی شیر خوار/
مدتی بالا گرفتی تا بلوغ/
سرو بالایی شدی سیمین عذار/
همچنین تا مرد نام آور شدی/
فارس میدان و صید و کارزار/
آنچه دیدی بر قرار خود نماند/
واین چه بینی هم نماند برقرار/
دیر و زود این شکل و شخص نازنین/
خاک خواهد بودن و خاکش غبار/
گل بخواهد چید بی شک باغبان/
ور نچیند خود فرو ریزد ز بار/
این همه هیچ است چون می بگذرد/
تخت و بخت و امر و نهی و گیرودار/
نام نیکو گر بماند ز آدمی /
به کز او ماند سرای زر نگار »

 

••نکته ی هفدهم:
هر آنچه مرا نکشد؛قوی ترم
می سازد…! «نیچه»

«گنج خواهی؛ در طلب رنجی ببر/
خرمنی می بایدت؛تخمی بکار »
«سعدی»

+الماس؛ ماده ای تشکیل یافته از کربن است…
اما همین کربن در اثر دما و فشار بالا تبدیل به گوهری به نام الماس
می شود…
بنابراین،کربن می تواند تبدیل به الماس شود اما برای این کار نیاز به دما و فشار بالایی دارد…!
+از همین باب است که لسان الغیب حافظ جاودانه می سراید:
«حافظ صبور باش که در راه عاشقی/
آنکس که جان نداد به جانان نمی رسد»

••نکته ی هجدهم:
بکوشیم از ابتدا؛انتها را ببینیم…!

+به تعبیر عارف بزرگ مولانا:
«در پس هر گریه آخر خنده ایست/
مرد آخر بین مبارک بنده ایست»

••نکته ی نوزدهم:
راه رسیدن در رهیدن است…!

+ «چون ز خود رستی همه برهان شدی/ چون که گفتی بنده ام؛
سلطان شدی» « مولانا»

+بنابراین،انسان برای رسیدن باید رهیدن را تجربه نماید…
رها از تعلقات و تمنیاتی که آدمی را در بند می کشند و قدرت آغاز و پرواز را از انسان می گیرند…!
از همین باب است که مولانا جاودانه می سراید:
«بند بگسل باش آزاد ای پسر/
چند باشی بند سیم و بند زر/
کوزه ی چشم حریصان پر نشد/
تا صدف قانع نشد پر در نشد»

••نکته ی بیستم:
هر روز خود را از نو اکتشاف و افتتاح کن…!

+از نظرگاه زنده یاد دکتر قیصر امین پور:
«زندگی؛یعنی این که هر روز خودت را از نو کشف کنی…»

+زندگی؛نوعی خود افشاگری و پرده برداری از خویشتن است…
ما هر روز به صدها روش مختلف و متفاوت؛می توانیم خود را اکتشاف و افتتاح نموده و به جهان و عالم هستی عرضه نماییم…

+هرکلامی که به زبان می آوریم؛
هر عملی که انجام می دهیم؛
چیزی از ما به دیگران می گوید…
حتی حرف هایی که به زبان نمی آوریم و اعمالی که انجام نمی دهیم نیز پیامی به همراه دارد…
«آدمی مخفی است در زیر زبان/
این زبان پرده است بر درگاه جان»
«مولانا»

 

  • منبع خبر : نصیر بوشهر