در راه موفقیت آغازگر باش و اولین گام را بردار! «خود آغازگری» نکته ی اول: ● هرگز همه ی مسیر به تو نشان داده نخواهد شد . با برداشتن یک قدم ، گام بعدی ظاهر می شود و همانطور که پیش می روی مسیر برایت آشکار می شود. باقدم برداشتن به سمت اهدافت مسیر را […]

در راه موفقیت آغازگر باش و اولین گام را بردار!

«خود آغازگری»

نکته ی اول:

● هرگز همه ی مسیر به تو نشان داده نخواهد شد . با برداشتن یک قدم ، گام بعدی ظاهر می شود و همانطور که پیش می روی مسیر برایت آشکار می شود.
باقدم برداشتن به سمت اهدافت مسیر را می سازی…

● اشتباه می کنند بعضی ها که فرصت اشتباه کردن را از خود می گیرند !
باید راه افتاد ، مثل رودها که بعضی به دریا می رسند ، بعضی هم نمی رسند…

وقتی که راه نمی روی یا نمی دَوی،
زمین هم نمی خوری!
و این “زمین نخوردن”
محصول سُکون است نه مَهارت!

وقتی که تصمیمی نمی گیری و کاری نمی کنی، پس اشتباه هم نمی کنی!
و این “اشتباه نکردن”،
محصول اِنفعال است نه انتخاب!!

نکته ی دوم:

● هر جا که هستید همان جا نقطه آغاز است ، تلاش بیشتر امروز ، سازنده ی فردای متفاوت شماست. «اندرو میتوس»
به تعبیر پیتر دراکر پدر علم مدیریت نوین؛بهترین راه برای پیش بینی آینده ، ساختن آینده است.

نکته ی سوم:

بهترین راه برای آغاز کردن ، آغاز کردن است ! [ بهترین راه برای شروع کردن ، شروع کردن است]

«با شروع یک آغاز ، آغاز می کنم//
ناگفته های دلم را باز می کنم//
این یاس های خفته در طلوع نگاه تو//
قربانی طریقت پرواز می کنم »《رهرو》

یک راه هزار مایلی با اولین قدم و اولین گام آغاز می شود «لائوتسه»

● یک خلبان هواپیما برای پرواز ، نیازمند نقشه پرواز است و اتاق کنترل وفرمانی که کدهای این نقشه را جهت طی طریق هوایی ؛ برایش کد گشایی و رهگشایی نماید. در کنار همه ی مؤلفه های فوفق ، موفقیت این خلبان در این خواهد بود که آغازگر پرواز باشد وبه تعبیری دیگر ، پرواز را آغاز نماید.

جالب آنکه بعد از استارت
هواپیما و روشن شدن موتورها و توصیه های اولیه ومهم پرواز ، هواپیما شروع به حرکت آهسته و پیوسته به روی باند پرواز می نماید و سپس مرتباً شتاب و سرعت هواپیما بیشتر می شود تا جایی که با یک سرعت بسیار بالا ، پریدن جهت پرواز (اصطلاحاً تیکاف) آغاز می شود .
● نتیجه آنکه:
در نظر بگیرید اگر تمامی شرایط و مؤلفه های پرواز نظیر هواپیما ، خلبان ، اتاق فرمان ، نقشه ی پرواز ، باند پرواز و… مهیا باشد اما خلبان پرواز را آغاز ننماید چه اتفاق بیرونی رخ می دهد، عملاً هیچ . پس برای پرواز باید آغاز کرد.

نکته ی چهارم:

● انسان های موفق و ماندگار در تاریخ انسانی و اجتماعی ، اصولاً آغازگر بوده اند. واین فرهنگِ آغازگری را از خودشان آغاز نموده اند[ خود آغازگری ]

بنابراین بهترین روش ؛ آغاز کردن است ، هر چند مثل رانندگی شب هنگام در جاده ای ناآشنا باشد . البته خیلی خوب است آدم قبل از آغاز بتواند کل مسیر را ببیند ، اما به تدریج دیدن هم لطف خودش را دارد . هر بار پیش می روید قسمت کمی از جاده برای شما ظاهر می شود ؛ اگر دوست دارید قسمت های بیشتری از جاده را ببینید، پس حرکت کنید.

نکته ی پنجم:

«نقشه ی رشد شخصیتی و منزلتی»

اگر دوست دارید زندگی تان بهتر شود باید خودتان بهتر شوید( خود آغازگری )
● جیمز آلن در کتاب تو همانی که می اندیشی تعبیری بسیار زیبا دارد؛
با این مضمون :
« مردم مشتاق بهتر شدن وضعیت خود هستند ، اما دوست ندارند خودشان بهتر شوند ، برای همین همیشه گرفتار می مانند »

برای بهتر شدن خود ، این سوال کلیدی را از خود بپرسید و پاسخ آن را حتماً بیابید:
آیا برنامه ای برای رشد شخصی خود دارید ؟

سوالی که زندگی اندیشمند بزرگ علم مدیریت و رهبری جان سی مکسول را تغییر داد و اکنون قریب به ۴۰ سال است که سفر تعالی و رشد شخصی را آغاز کرده است …

● رشد شخصی همین طور الکی رخ نمی دهد و بسیار قصدمند وهدفمند است و از برنامه و استراتژی خاصی پیروی می کند به تعبیر میشل دومونتاین :
«برای کسی که هیچ بندری مقصد او نیست ، هیچ بادی موافق نیست ».

نکته ی ششم:

● بهترین روش برای بهتر شدن ، آغاز کردن است به قول جیم ران 《 ما نمی توانیم یک شبه سرنوشت خود را تغییر دهیم ، اما می توانیم یک شبه روش و مسیر خود را عوض کنیم 》.

برای بهتر شدن ، ما نیازمند استراتژی کارا و اثربخش هستیم .
از نظرگاه حضرت علی (ع) استراتژی کارا و اثربخش بدین سان است:
۱.راه دانی
۲. راه یابی
۳. راه سازی

پس برای موفق شدن ؛ ما باید بدانیم که به کجا می خواهیم برویم؛ مقصد،مقصود و مطلوب ما کجاست «قصد مندی»
چگونه می خواهیم برویم؛
و از کدام راه و مسیر
می خواهیم طی طریق نمائیم تا به مطلوب برسیم
« استراتژی،راهبرد»
گام های عملیاتی ما کدامند؟
«تکیه بر عمل»
چرا که به تعبیر شکسپیر:
«فصیح ترین زبان؛زبان عمل است».

در غیر این صورت؛ موفقیت حاصل نخواهد شد‌.

دیالوگ آلیس در سرزمین عجایب،بسیار آموزنده و رهگشا خواهد بود:

« ممکن است به من بگویید از کدام طرف بروم؟
گربه گفت : بستگی به این دارد که کجا می خواهی بروی ؟
آلیس گفت : آن قدرها مهم نیست که کجا می خواهم بروم !
گربه گفت : با این حساب مهم نیست از کدام طرف بروی!!…

● بنابراین بهتر شدن حاصلِ :
۱ . قصدمندی وهدفمندی :
« غایت پرواز »

۲ . برنامه رشد شخصی :
« نقشه ی پرواز/ روشمندی»

۳ . استراتژی عمل؛گام های عملیاتی:
«آغاز کردن/ آغاز پرواز»

  • منبع خبر : نصیر بوشهر