«بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم» [قدرت تغییر] «اگرتغییر نکنیم؛ رشد نمی کنیم و اگر رشد نکنیم در حقیقت زندگی نمی کنیم…!» «گیل شی هی» •• نکته ی اول: «از آنجا که در دنیای تغییرات زندگی می کنیم،چرا انسان با تغییر مخالفت می کند؟ اگر سنگی در مسیر ریشه ی درخت باشد،ریشه […]

«بسم الله الرحمن الرحیم
هست کلید در گنج حکیم»

[قدرت تغییر]

«اگرتغییر نکنیم؛ رشد نمی کنیم و اگر رشد نکنیم در حقیقت زندگی نمی کنیم…!» «گیل شی هی»

•• نکته ی اول:

«از آنجا که در دنیای تغییرات زندگی می کنیم،چرا انسان با تغییر مخالفت می کند؟ اگر سنگی در مسیر ریشه ی درخت باشد،ریشه جهتش را تغییر می دهد و حتی یک موش برای به دست آوردن پنیر،تکنیک هایش را تغییر می دهد…!».
«ملوین بی.تالسون»

••نکته ی دوم:

«تنهاچیزی که همیشگی و پایدار است؛تغییر است!!»

در حقیقت؛ تغییر اصل ثابت و پایدار طبیعت می باشد!!
بدین سان از دل زمستان؛بهار می آید و از پس تابستان؛پاییز…
تغییر؛دشمن انسان نیست بلکه ترس از تغییر دشمن انسان محسوب می شود…

••نکته ی سوم:

«تغییر؛پایانی است بر خود قدیمی آدمی!!»

به تعبیر رابرت هلینگا:
«شما می توانید به عقب نگاه کنید اما نمی توانید به عقب بازگردید!».
در فرآیند تغییر؛ باید ابتدا پذیرش تغییر را داشته باشیم؛چرا که زمانی می توانیم چیزی را تغییر دهیم که آن را بپذیریم!

••نکته ی چهارم:
«در جریان تغییر؛ حق انتخاب مان را بسط دهیم…!»

به تعبیری دیگر باید گزینه ها و آبشن های پیش رو را توسعه دهیم و حق انتخاب های متعدد و متنوع داشته باشیم؛یعنی اینکه به جای ذهنیت کمبود؛
«ذهنیت فراوانی» را برگزینیم…
از همین باب است که هلن کلر در تعبیری فخیم بیان می نماید:
«چون نمی دانم سحر کی می آید؛ همه ی درها را باز می گذارم..!».

• نکته ی پنجم:
«تغییر را با تدبیر آغاز کنیم!»

«از یک اندیشه که آید در درون/
صد جهان گردد به یک دم سرنگون»
«مولانا»

از نظرگاه امیر ادب حضرت علیه السلام:
«بالا ترین تفکر؛تدبر می باشد».
در تعبیری دیگر بیان می نماید:
«یک مملکت جز به تدبیر نپاید!»

— تفکر تغییر داشتن؛سرآغاز حرکت از خود واقعی به خود آرمانی است!
«یا مقلب القلوب و الابصار…»
انقلاب درونی و حقیقی در قلب ها و چشم ها؛ باعث تحول و تعالی انسان و همچنین حال خوش و احسن الحال؛ در سفر زندگانی خواهد شد…
به تعبیر فاخر هاتف اصفهانی:
«چشم دل باز کن که جان بینی/
وانچه نادیدنی است آن بینی/
گر به اقلیم عشق روی آری/
همه آفاق گل ستان بینی »

–تفکر تغییر داشتن؛سرآغاز حرکت از شرایط موجود به شرایط مطلوب و ایده آل می باشد…

••نکته ی ششم:
«تصمیم برای تغییر؛ به تنهایی کافی نیست…!»

انسان یگانه موجودی است که به طور کلی دارای دوساحت می باشد:
– «ساحت درون و بیرون»
-«ساحت نظر و عمل»
بی تردید پشت هر عملی؛نظری هست و تنها پلی که دنیای درون و بیرون و همچنین ساحت نظر و عمل را به هم پیوند می دهد؛ «پل اقدام» است…
از همین باب است که شهسوار خرد و ادب حضرت علی علیه السلام؛ در تعابیری جاودانه می فرماید:
+«عاقل بر عملش تکیه می کند اما جاهل فقط بر آرزوهایش…».
+«کسی که اعمالش او را به جایی نرساند افتخارات خاندانش او را به جایی نخواهد رسانید..».

بدین سان سقراط حکیم در تعبیری مانا بیان می نماید:
«بینش درست به عملکرد درست می انجامد…».
یا اینکه:
«تحلیل درست به عملکرد درست
می انجامد…».

بنابراین برای طی طریق نمودن از شرایط موجود به شرایط مطلوب؛
نیازمند توسعه و تعالی در دو ساحت:
«نظر و عمل» هستیم تا بتوانیم مسیر را قدرتمند بپیماییم!

• نکته ی هفتم:
«تعلیم؛اساس تغییر است…!»

درفرایند تعلیم؛ «قدرت انتقال»
رخ می دهد…
انتقال سه مؤلفه ی اساسی و حیاتی:
+انتقال دانش
+انتقال توانش
+انتقال ارزش
که این سه؛به نگرش؛ و در صورت تثبیت آن به «بینش» می انجامد…!

آموزش خوب؛آموزشی است که به پرورش بیانجامد…فلذا از منظر بزرگان تعلیم و تربیت،تعلیم مقدمه است اما تربیت،مقدم است…!
به هر صورت «فلسفه ی تعلیم و تربیت»اساس تغییر است و در کشور های توسعه یافته ی جهانی؛بیشترین بودجه ها را در امر آموزش تخصیص
می دهند چرا که معتقدند:
«تربیت؛کلید توسعه است…»
زیرا که:تولید فکر و تولید علم و محتوا، در نظام تربیتی به وقوع می پیوندد…!

•نکته ی هشتم:
«عامل به تغییر باشیم…!»

+«بزرگی سراسر به گفتار نیست/
دو صد گفته چون نیم کردار نیست»
«حکیم ابوالقاسم فردوسی»

+«سعدیا گر چه سخندان و مصالح گویی/به عمل کار برآید به سخندانی نیست» «افصح المتکلمین سعدی»

+«به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل/که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم» «افصح المتکلمین سعدی»

•نکته ی نهم:
«تغییر؛ جهشی و ناگهانی رخ نمی دهد بلکه گام به گام و فرآیندمحور است»

درختان بزرگ حاصل دانه های کوچک هستند؛موفقیت های بزرگ نیز حاصل گام های کوچک…

فرآیند رشد یک بذر و دانه و تبدیل آن به یک درخت بزرگ و تنومند بهترین مثال برای قدرت تغییر است…
یک دانه؛قبل از اینکه جوانه بزند و به اوج بیاید،ریشه می زند و به عمق می رود…!
فلذا بعد از ریشه و جوانه زدن و طی فرایند آغازین رشدونمو؛تبدیل به یک نهال نو رس شده و سپس درختچه و درخت…. تا آنکه فرایند شکوفه دادن و به ثمر نشستن را تجربه
می نماید…!
همه ی این ها تدریجی و فرایندی است نه جهشی و اتفاقی…
بنابراین تغییر یک جریان و جریان سازی است که در قالب «اثر مرکب»
آهسته،پیوسته و فرایندی رخ می دهد تا جایی که در اثر این حرکت،
حالت تصاعدی می یابد…!
همچون دریا که عظمت خود را مدیون «قطره هاست…!!»

••نکته ی دهم:
«پیش زمینه ها و الزامات تغییر را بشناسیم و بدانیم…!»

• کرک پاتریک پنج پیش زمینه یا الزام را برای تغییر شناسایی نموده است:

+علاقه و تمایل برای ایجاد تغییر…
+مهارت برای تغییر…
+دارا بودن محیطی حمایتی و جوی مساعد برای تغییر و انجام رفتار جدید…
+برخورداری از تقویت کننده ها و پاداش های بیرونی برای تغییر…
+داشتن و ایجاد اشتیاق،انگیزه و میل درونی برای ایجاد تغییر…!

••نکته ی یازدهم:
«فرآیند تغییر؛ ابتدا از درون آغاز
می شود…!»

+ویکتور فرانکل:
«زمانی که دیگر توانایی
تغییر یک موقعیت را نداریم،
با چالش تغییر خود مواجهیم…!»

تغییر ابتدا در ساحت درون رخ می دهد و سپس در جهان بیرون نمایان می شود…
در حقیقت جهان بیرون؛انعکاس جهان درون است…
یک دانه، ابتدا از هسته آغاز می نماید تا آنکه به پوسته برسد…
هرچند که درجریان تعلیم و تربیت؛ هم تأثیر باطن بر ظاهر اثر گذار می باشد و هم تأثیر ظاهر بر باطن…!
یعنی اینکه هم هسته بر پوسته اثر مثبت دارد و هم پوسته بر هسته…!

••نکته ی دوازدهم:
«در فرایند تغییر؛«تحمل تغییر» داشته باشیم…!»
به تعبیر لسان الغیب حافظ:
«باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش/بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش»
هر کدام از ما باغبان گلستان و باغستان وجودی خویش هستیم و در راستای رشد تدریجی و همچنین اعتلای وجودی خویش به سوی کمال؛
می بایست شیدا و شکیبا باشیم…
به تعبیر فاخر و فخیم حافظ:
«صبر کن حافظ به سختی روز و شب/عاقبت روزی بیابی کام را»

••نکته ی سیزدهم:
«موانع تغییر را بدانیم…!»

انسان در فرایند تغییر به صورت کلی با دو گونه موانع روبروست:
+موانع درونی

–از باب مثال:
ترس از تغییر؛نداشتن فکر تغییر،
فقدان انگیزش و اشتیاق برای تغییر؛نداشتن استراتژی لازم جهت تغییر؛
نداشتن دانش و توانش کافی و….

+موانع بیرونی

–از باب مثال:
فقدان زمینه و جو مساعد برای تغییر؛نداشتن سیستم حمایتی مناسب؛فقدان مشوق های لازم و….

  • منبع خبر : نصیر بوشهر