«بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم» «حال خوب…» +به تعبیر فاخر و فخیم عارف بزرگ مولانا: «خوش باش که هر که راز داند/ داند که خوشی، خوشی کشاند/ شیرین چو شکر تو باش شاکر/ شاکر هر دم شکر ستاند » ++نکاتی پیرامون حال خوش: ••نکته ی اول: «تحویل حال در کنار تحویل […]

«بسم الله الرحمن الرحیم
هست کلید در گنج حکیم»

«حال خوب…»

+به تعبیر فاخر و فخیم
عارف بزرگ مولانا:

«خوش باش که هر که راز داند/
داند که خوشی، خوشی کشاند/
شیرین چو شکر تو باش شاکر/
شاکر هر دم شکر ستاند »

++نکاتی پیرامون
حال خوش:

••نکته ی اول:
«تحویل حال در کنار تحویل سال…!»

+تحویل سال و تحویل حال به صورت توأمان…!!
«یا محول الحول و والاحوال
حول حالنا الی احسن الحال….»
+حرک از سوء حال به حسن حال و از حسن حال به احسن الحال…!

•• نکته ی دوم:
انقلاب عظیم درونی به
واسطه ی اکسیر عشق…!
«یا مقلب القلوب و الابصار…»

+اگر عاشق شدیم همه چیز برای ما معنای دیگری می یابد و ما
«معنا یاب» می شویم…!

+دیگر درخت را به گونه ی دیگر
می بینیم و تماشا می نماییم.
صحرا را به گونه ی دیگر،دریا را را به گونه ی دیگر می نگریم؛
اینهمه از قدرت عشق است.
+به تعبیر افصح المتکلمین سعدی:
«دیده را فایده آن است که دلبر بیند/ور نبیند چه بود فایده ی بینایی»
+فلذا بابا طاهر عریان در همین باب جاودانه می فرماید:
«به دریا بنگرم دریا تو وینم/
به صحرا بنگرم،صحرا تو وینم/
به هرجا بنگرم کوه و در و دشت/
نشان از قامت رعنا تو وینم»

+بنابراین، عشق ؛روح قدرت است و اگر اکسیر عشق در سفر زندگی بر انسان بتابد انسان احساس معنا و «احساس حیات» می نماید…
به تعبیر افصح المتکلمین سعدی:
«اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم…»
+وگرنه در فقدان عشق،آدمی به جای حیات دچار ممات می شود آنسان که لسان الغیب حافظ جاودانه فرمود:
«هر آنکه در این حلقه نیست زنده به عشق/بر او نمرده به فتوای من نماز کنید».
+«فلذا عشق؛ حال انسان را خوش می نماید…»
+رمز خوب شدن حال انسان،
وارد شدن انسان به کانون عشق و دلدادگی است…!

••نکته ی سوم:
«در حال زندگی کن…»

+یعنی لحظاتت را غنی کن…
+قدرت غنی سازی اوقات را داشته باش…
+قدرت انتقال داشتن از لحظات بد به لحظات خوب…
+تجربیات مثبت ات را تداوم ببخش و طولانی تر کن….!

++پنج راه برای غنی سازی
یک تجربه مثبت:

+طولانی کردن یک تجربه…
+تجربه را تشدید کنید«آن را در ذهن خود باز و بزرگ تر کنید».
+تجربه را گسترش دهید«به ابعاد تجربه و عناصر سازنده تجربه توجه کنید.
+به تجربه تازگی بدهید«مغز به دنبال تازگی و جذابیت است».
+به تجربه ها ارزش بدهید«برای چه این تجربه برای ما اهمیت دارد و برای چه مهم است».

__هر کدام از این روش های پنجگانه تأثیر تجربه را افزایش می دهد.

••نکته ی چهارم:
«حال دیگران را خوب کن..!»

+اگر می خواهی حالت خوب شود؛خوبی ها و خوبان را جذب نما…!
مولانا در همین باب جاودانه می سراید:

«خوب،خوبی را کند جذب این بدان/طیبات و طیبین بر وی بخوان/در جهان هر چیز چیزی جذب کرد/گرم گرمی را کشید و سرد سرد»

+اگر می خواهی خوب شوی،خوبی کن…

+اگر می خواهی خوبی ببینی،خوبی هایت را نمایان کن…
به تعبیر زیبا و مانای
رسول اکرم«ص»:
«با ارزشترین آدم ها،مفید ترین آنهاست».

••نکته ی پنجم:
مدل ذهنی،مدل مفهومی و مدل عرفانی«شناختی ات» را
ارتقاء بده تا حالت خوب شود…!

«ارتفاع نگاه باعث ارتقاء جایگاه خواهد شد».

+چشم انداز بزرگ همراه با برد بلند داشته باش!!
به تعبیر افصح المتکلمین سعدی:
«ما گدایان خیل سلطانیم/
نقش بند هوای جانانیم/
هر گلی نو که در جهان آید/
ما به عشقش هزار دستانیم/
تنگ چشمان نظر به میوه کنند/
ما تماشا کنان بستانیم/
تو به سیمای شخص می نگری/
ما در آثار صنع حیرانیم».

••نکته ی ششم:
«نقدزندگی کن…!»

+نقد خودت را از دست نده…
+نقد لذت هایت را تجربه کن…
+زندگی نزیسته ات را زندگی کن… +لحظه هایت را زندگی کن…

••نکته ی هفتم:
« در سفر زندگی درنگ ها و توقف های مقدس داشته باش!»

+همچون سفر با قطار و توقف در ایستگاه های متفاوت!
+اگر یک خودرو در هنگام مواجهه با دست انداز های فیزیکی سرعت خود را کم نکند و نایستد جلو بندی اش آسیب خواهد دید.
بعضی وقتها در جاده ی زندگی باید سرعت را کم نمود و کاملا ایستاد تا هوای مه آلود زندگی،آفتابی شود…!
+به تعبیر فاخر لسان الغیب حافظ:
«صبر کن حافظ به سختی روز و شب/عاقبت روزی بیابی کام را»

••نکته ی هشتم:
« در سفر زندگی، عبور های مقدس«قدرت انتقال» داشته باش…!»
«این نیز بگذرد!»

+به تعبیر فخیم لسان الغیب حافظ:

«رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند/چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند/من ارچه در نظر یار خاکسار شدم/رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند/چو پرده دار به شمشیر می زند همه را/کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند/غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه/ که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند/توانگرا دل درویش خود به دست آور/ که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند/ بدین رواق زبرجد نوشته اند به زر/که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند »

••نکته ی نهم:
«زندگی را سخت نگیر…!»

+به تعبیر لسان الغیب حافظ:
«دوش با من گفت پنهان کاردانی تیز هوش/ وز شما پنهان نشاید کرد سر می فروش/گفت آسان گیر برخود کارها کز روی طبع/سخت می گیرد جهان بر مردمان سخت کوش»
+ بنابراین اگر سخت گرفتیم؛
سخت می گذرد و می شود سخت گذر…!!

••نکته ی دهم:
«از جان آدم ها و خودت مراقبت نما تا حالت خوش باشد…!»

+چگونه؟

«با فکرت؛ حکمت و کرامت…»

+به تعبیر شیخ محمود شبستری در گلشن راز:

«به نام آنکه جان را فکرت آموخت/
چراغ دل به نور جان برافروخت/
ز فضلش هر دو عالم گشت روشن/
زفیضش خاک آدم گشت گلشن »

+ شهسوار خرد و شهریار ادب حضرت علی علیه السلام نیز در تعبیری مانا می فرماید:
«حکمت،زنده کننده ی عقل ها و شفا بخش جان هاست».

+اگر می خواهی حالت خوب
شود «اکرام و تکریم کن…»

+افصح المتکلمین سعدی مانا می سراید:
«کرامت؛ جوانمردی و نان دهی است/مقالات بیهوده طبل تهی است»

+کریم کسی است که قبل از آنکه از او بخواهند می دهد!
«اقرأ و ربک الاکرم»
_خداوند کریم است.
_قرآن کریم است.
_پیامبراکرم‌«ص» کریم است.
_ائمه معصوم علیهم السلام؛
کریم هستند؛از جمله کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام…
_کریمه ی اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها…
_شهر مقدس دارای کرامت است
مکه ی مکرمه…

+«در حقیقت،کریم بودن و تکریم نمودن، یک فضا سازی مثبت و مؤثر ایجاد می نماید که انسان در آن فضا می تواند به صورت صحیح تنفس نماید».
+بدین سان حضرت علی علیه السلام در اوج زیبایی می فرماید:
«اساس تربیت،کرامت است
و کمال تربیت،عزت است».
پس در فضای کرامت و عزت است که انسان تربیت؛توسعه؛تعالی وتکامل
می یابد…

  • منبع خبر : نصیر بوشهر