«بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم» «مدل توسعه ی انسانی» {خواستم بگویم فاطمه دختر خدیجه ی بزرگ است؛دیدم که فاطمه نیست… خواستم بگویم فاطمه دختر محمد«ص» است؛دیدم که فاطمه نیست… خواستم بگویم فاطمه همسر علی«ع» است؛دیدم که فاطمه نیست… خواستم بگویم فاطمه مادر حسنین«ع» است؛دیدم که فاطمه نیست… خواستم بگویم که فاطمه […]

«بسم الله الرحمن الرحیم
هست کلید در گنج حکیم»

«مدل توسعه ی انسانی»

{خواستم بگویم فاطمه دختر خدیجه ی بزرگ است؛دیدم که فاطمه نیست…
خواستم بگویم فاطمه دختر محمد«ص» است؛دیدم که فاطمه نیست…
خواستم بگویم فاطمه همسر علی«ع»
است؛دیدم که فاطمه نیست…
خواستم بگویم فاطمه مادر حسنین«ع» است؛دیدم که فاطمه نیست…
خواستم بگویم که فاطمه مادر زینب
«ع» است؛باز دیدم که فاطمه نیست…
نه،این ها، همه هست و این همه فاطمه نیست…!
فاطمه؛فاطمه است…..}
«دکتر علی شریعتی»

++۲۰گنج حکمت و مروارید معرفت؛ از بزرگ بانوی عالم انسانیت و حقیقت؛مظهر عظیم عشق و مهربانی؛ حضرت فاطمه ی زهرا علیه السلام….

 

••گنج اول:
«گنجینه توحیدی…»

+«خداوند؛ ایمان را مایه ی پاکیزگی شما از شرک… و نماز را مایه ی دور شدن از کبر قرار داد و زکات را بخاطر پاکیزگی “جان و روان” و افزایش روزی واجب کرد…!».

 

•• گنج دوم:
«مقام رفیع ولایت»

+در تعریف حضرت علی علیه السلام جاودانه فرمود:
«او پیشوایی الهی و ربانی است؛
تجسم نور و روشنایی است؛
مرکز توجه تمامی موجودات و عارفان است؛فرزندی پاک از خانواده ی پاکان می باشد؛گوینده ای حق گو و هدایتگر است؛او مرکز و محور امامت
و رهبریت است….».

••گنج سوم:
«پاسداشت مقام منیع مادر»

+«همیشه در خدمت مادر و پای بند او باش؛ چون بهشت زیر پای مادران است، و نتیجه ی آن نعمت های بهشتی خواهد بود…»

••گنج چهارم:
«آداب درخواست»

+در تعبیری فاخر و فخیم خطاب به آقا امیر المومنین حضرت علی علیه السلام مانا می فرماید:
«من از خدای خود شرم دارم که از تو چیزی را درخواست نمایم که توان تهیه ی آن را نداشته باشی…».

••گنج پنجم:
«مدیریت شادی»

+ نقل به مضمون تعبیری زیبا و مانا ازحضرت زهرا علیه السلام :
«تبسم و شادمانی در برابر مؤمن؛
یکی از موجبه های وارد شدن به بهشت است؛ و نتیجه ی تبسم در مقابل دشمنان و مخالفان،
سبب ایمنی از عذاب خواهد بود…».

+«پاداش خوشرویی در برابر مؤمن
بهشت است…»

••گنج ششم:
« گنج اخلاص–فرجام نیک»

+«هر کس عبادات و کارهای خود را برای خدا خالص گرداند و عملش خالصانه برای خدا انجام دهد؛خداوند بهترین مصلحت ها و برکات خود را برای او تقدیر نماید…».

••گنج هفتم:
«اهمیت سخاوت»

+«سخاوت؛درختی است در بهشت که شاخه هایش در دنیا گسترده است؛
و هرکس شاخه ای از آن را بگیرد
داخل بهشت می شود…».

••گنج هشتم:
«منزلت والای امربه معروف…»

+«خداوند،امر به معروف را برای حفظ مصالح عمومی جامعه قرار داد…».

••گنج نهم:
«بهترین شما چه کسی است؟»

+«بهترین شما کسانی هستند که با تواضع؛ دیگران را یاری می کنند…».

+«بهترین شما نرمخو ترین و مهربان ترین شما به اطرافیان و بزرگوارترین شما به زنان است…».

••گنج دهم:
«کیمیای محبت و مودت…»

+حضرت فاطمه زهرا علیه السلام خطاب به شاه ولایت؛شهریار خرد و شهسوار ادب حضرت علی علیه السلام؛ جاودانه می فرماید:

«جانم فدای تو و جان و روح من سپر بلاهای جان تو یا اباالحسن…!
همواره با تو خواهم بود– اگر تو در خیر و نیکی به سر ببری، باتو خواهم زیست و اگر در سختی ها و بلاها گرفتار شدی باز هم با تو خواهم بود…».

••گنج یازدهم:
«خوشبخت حقیقی کیست؟»

+«همانا خوشبخت حقیقی کسی است که علی را چه در زمان حیاتش و چه پس از وفاتش دوست بدارد…».

•+ حکیم ابوالقاسم فردوسی
نیز در همین باب مانا می سراید:

«منم بنده ی اهل بیت نبی/
ستاینده ی خاک و پای وصی/
اگر چشم داری به دیگر سرای/
به نزد نبی و علی گیر جای/
بر این زادم و هم بر این بگذرم/
چنان دان که خاک پی حیدرم »

••گنج دوازدهم:
«پایگاه و جایگاه تعلیم و تربیت…»

+«آن لحظه ای که زن در خانه ی خود می ماند و به امور تربیت فرزند می پردازد به خدا نزدیک تر است…».

••گنج سیزدهم:
«محبت سه چیز در کنار عشق به ولایت…!»

+«از دنیای شما محبت سه چیز در دل من نهاده شد؛ تلاوت قرآن– نگاه به سیما و چهره ی رسول خدا– انفاق در راه خدا…».

••گنج چهاردهم:
«راه کسب رحمت بیکران الهی…»

+«خداوند صبر و شکیبایی را وسیله ای برای جلب پاداش الهی قرار داد؛
تا در مقابل آن از رحمت بیکران و واسعه ی الهی بهره مند شوند…».

••گنج پانزدهم:
«بهترین عمل برای زنان…»

+حضرت زهرا علیه السلام در تعبیری فخیم می فرماید:
«بهترین و نیکوترین عمل برای صیانت از شخصیت زنان؛ آن است که “بدون ضرورت” مردان نامحرم را نبینند و مورد مشاهده ی مردان نامحرم قرار نگیرد …».

••گنج شانزدهم:
« فلسفه ی وجوب عدالت…»

+«خداوند،عدالت را برای آرامش
دل ها واجب کرده است…»

••گنج هفدهم:
«حاصل صله ی ارحام…»
+«خداوند،صله ی رحم و پیوند و نیکی با خویشاوندان را سبب طول عمر و مایه ی رشد تعداد آنان قرار داد…»

••گنج هجدهم:
« گوهرحیا…»

+«همانا حیا از ایمان است و نتیجه ی ایمان،بهشت
می باشد…».

••گنج نوزدهم:
«اکرام میهمان…»

+«هرکس به خدا و روز قیامت ایمان دارد،مهمانش را احترام نماید…».

••گنج بیستم:
«منزلت همسایه و همسایه داری…»

+«اول باید در فکر مشکلات و آسایش همسایه و نزدیکان و سپس در فکر خویشتن بود…».

  • منبع خبر : نصیر بوشهر