«بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم» برای موفقیت درهنر زندگی؛ عیار وجودی و تراز شخصیتی خویش را بالا ببریم…. «حیات زمین به حیات انسان است؛ حیات انسان به علم است؛ حیات علم به عمل است؛حیات عمل به نیت است؛حیات نیت به اخلاص است…». «امام جعفر صادق علیه السلام» بدین سان رسیدن به […]

«بسم الله الرحمن الرحیم
هست کلید در گنج حکیم»

برای موفقیت درهنر زندگی؛ عیار وجودی و تراز
شخصیتی خویش را بالا ببریم….

«حیات زمین به حیات انسان است؛ حیات انسان به علم است؛ حیات علم به عمل است؛حیات عمل به نیت است؛حیات نیت به اخلاص است…».
«امام جعفر صادق علیه السلام»
بدین سان رسیدن به مقام
«عشق و اخلاص» حیات بخش و نجات بخش است.

نکته ی اول:

● واژه عیار از نظر تعریف لغوی دارای معانی زیر می باشد :
+ اندازه کردن و مقیاسی برای اندازه گیری میزان خلوص وخالص بودن .

+ مقیاس سنجش خود
[ سنجیدن میزان خلوص و تازگی خود ]

● در حقیقت عیار هر شخص معیار سنجش و مقیاس اندازه گیریِ اندازه خویشتن است؛ آن سان که امیر بیان حضرت علی (ع) در تعابیری جادوانه
می فرمایند :

«عاقل کسی است که قدر خویش را بداند! ».

«هر کس که اندازه خویش را نداند اندازه هیچ کس را نخواهد شناخت ».

« بالاترین ادب ، ایستادن در مرز خویشتن است».

بدین سان افصح المتکلمین سعدی در تعبیری فاخر می سراید:

« اندازه نگه دار که اندازه نکوست/
هم لایق دشمن است و هم لایق دوست»

در حقیقت اندازه نگاه داشتن؛ عیارمندی و ارتقاء عیار وجودی خویش
« خلوص داشتن »
هم شایسته و لایق دوست است و هم نفع رساننده به دشمن! …

نمایش عیار استاندارد برای میزان خالص بودن طلا به کار می رود.
عیار استاندارد در بعضی کشور ها برای طلای خالص عدد ۲۴ است و هر چه از خلوص طلا کمتر شود از این عدد هم کاسته می شود.
طلای ۲۴ عیار یعنی طلای خالص .

کارهای ساخته شده در ایران اغلب با عیار ۱۸ هستند اما در کشورهای عربی با عیار ۲۱ و در کشورهای اروپایی با عیار کمتر..

نکته ی دوم:

تراز شخصیتی خویش را ارتقاء دهیم!!

تراز در لغت به معانی
« آلت سنجش همواری سطع، سطح نما ، میزان و موازنه ، تعادل و تساوی ، زینت و نقش و نگار»
به کار می رود.

تراز در اصطلاح ، اسبابی است که به وسیله آن سطوح افقی را می توان تشخیص داد و همچنین برای تعیین اختلاف ارتفاع دو نقطه نیز به کار می رود.

● با توجه به معانی فوق؛ تنها قوه ای که در وجود انسان نقش میزان؛سنجش؛ تشخیص؛تمیز ؛تبیین؛ تعیین و…
را به زیبایی ایفا می کند قدرت اندیشه و خرد است.

بدین سان می باشد که حکیم ابوالقاسم فردوسی؛ در تبیین منزلت عقل و خرد در تعبیری فاخر می فرماید :

« خرد افسر شهریاران بود/
خرد زیور نامداران بود /

خرد زنده ی جاودانی شناس/
خرد مایه ی زندگانی شناس/

خرد رهنمای و خرد دل گشای/
خرد دست گیرد به هر دو سرای/
خرد جسم وجان است چون بنگری /
تو بی جسم شادان جهان نسپری »

● در احوالات رسول مکرم اسلام حضرت محمد (ص) آمده است که صحابه به محضر ایشان رسیدند و از شخصی نزد ایشان تعریف و تمجید کردند که فلانی بسیار اهل عبادت و کار های خیر است ؛ حضرت از اصحاب پرسیدند :
« عقل او چگونه است؟»
یاران پاسخ دادند ای رسول ! ما از عبادت و کارهای نیک ایشان می گوییم و شما از عقل ایشان می پرسید!
آن حضرت به زیبایی و جاودانه فرمودند:
« مصیبتی که از ناحیه ی حماقت احمق حاصل می شود بدتر است از فحور فاجران و گناه بدکاران ، خداوند فردای قیامت مقام بندگان را به مقدار عقل و خرد آن ها بالا می برد، بر این اساس به قرب خداوند نائل می گردند».

به تعبیر مولانا:

«این جهان یک فکرت است از عقل کل/ عقل چون شاه است و صورت ها رسل »

● بدین سبب؛ اسلام اساس خداشناسی، سعادت و نجات انسان را بر پایه ی عقل و خرد قرار می دهد و روی سخنش در همه جا با اولوالالباب و اولوالابصار؛ اندیشمندان و دانشمندان است…

در حقیقت مایه زیور و زینت کشور وجودی انسان؛ قوه ی عقل و ساحت اندیشه می باشد.
● پس اگر می خواهیم تراز شخصیت خویش را بالا ببریم و ارتقاء دهیم ؛ لاجرم باید تراز اندیشه و عقلانیت خویشتن را به اوج برسانیم؛
چرا که به تعبیر مولانا:
«ای برادر عقل باخود یک دم آر/دم به دم در تو خزان است و بهار»

بنابراین هر کدام از کارکردهای عقل به تنهایی ، برای زیبایی و مانایی شخصیت انسان کافی است.

کارکرد هایی نظیر :

[ تبیین + تشخیص + تمیز + تفهیم + تفسیر + تصدیق +
تعمیم + تصمیم + تحلیل + ترکیب + تجزیه + تجرید + ترجیح + ترفیع + تکریم + تقدیر + تحسین+ تحکیم + تقویت وتوانایی….]

امروزه با توجه به پیشرفت های عظیم بشری در ابعاد گوناگون؛ یکی از وسیع ترین سرزمین های وجودی توسعه نیافته؛سرزمین درون و ساحت اندیشه می باشد!!
انسان در طول حیات اجتماعی اش، بهره ی کمی از قدرت خرد می برد و به سبب فقدان آگاهی و دانایی نسبت به جهان اندیشه؛و همچنین قدرت تمیز و تشخیص؛ قدر این مجموعه ی عظیم و گلستان وجودی را ادراک نخواهد نمود..

به تعبیر لسان الغیب حافظ:

«قدر مجوعه ی گل مرغ سحر داند و بس/نه که هر کو ورقی خواند معانی دانست»

  • منبع خبر : نصیر بوشهر