«بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم» {قوانین موفقیت…} ++بیست نکته ی کوتاه؛ اما کلیدی در باب سفر موفقیت:   ••نکته ی اول: موفقیت هم علم است و هم هنر؛همچون مدیریت…! {علم است چونکه آموختنی است؛هنر است زیرا که قابل تجربه است…!} +اگر کارها و چیزهایی به خصوص را به نحوی به خصوص […]

«بسم الله الرحمن الرحیم
هست کلید در گنج حکیم»

{قوانین موفقیت…}

++بیست نکته ی کوتاه؛
اما کلیدی در باب سفر موفقیت:

 

••نکته ی اول:
موفقیت هم علم است و هم هنر؛همچون مدیریت…!
{علم است چونکه آموختنی است؛هنر است زیرا که قابل تجربه است…!}

+اگر کارها و چیزهایی به خصوص را به نحوی به خصوص انجام دهید موفقیت حاصل خواهد شد…

••نکته ی دوم:
موفقیت قانونمند و نظام مند است…

++یعنی اینکه:

+قصد مند و هدفمند«دارای چشم انداز» هست…

+روشمند«دارای استراتژی و راهبرد» هست…

+مبتنی بر کارکرد و عمل است…
–بودن،یعنی کاری کردن…
«گاندی»
–فصیح ترین زبان،زبان عمل است… «شکسپیر»

•• نکته ی سوم:
موفقیت یک روند مداوم است…!

+موفقیت یک سفر است نه مقصد!
موفقیت فرایند است نه فراورده!!
+موفقیت یک سفر تمام نشدنی است،موفقیت یعنی:
«پیشروی مداوم به سوی قله ها و تصاویر ذهنی…».

••نکته ی چهارم:
هنر تمرکز و توجه..!

+تمرکز بر روی آن چیزهایی که می خواهید؛ نه آن چیز هایی که نمی خواهید…!!
+«هیچ کس با تمرکز و تحصیل در مورد فقر،ثروتمند نشده است».
+«هرگز کسی با تمرکز بر روی محدودیت ها،پیشگام نشده است».

+بیشتر افراد به این دلیل به چیزی که در زندگی می خواهند نمی رسند،که نمی دانند چه می خواهند!

+تنها راه اینکه نتایجی را که می خواهید در زندگی تان خلق کنید،این است که مدام و پیوسته بر چیزهایی که می خواهید تمرکز کنید..!

••نکته ی پنجم:
موفقیت، یک تحقق فزاینده است…
«تحقق خود»
+این نشان دهنده ی یک خرد روز افزون و پیش رونده است…
+موفقیت،روند مداوم خلق خودتان هست!!

••نکته ی ششم:
برای موفقیت،احساس ارزشمندی را انتخاب کنید..!

+فقط انسان ارزشمند هست که انتخاب های ارزشمند دارد و چیز ارزشمند انتخاب می نماید…

+انسان زمانی می‌تواند ارزشمند بیاندیشد که احساس ارزشمند بودن کند!
«ارزشمند اندیشیدن،از ارزشمند بودن می آید و شما ارزشمند هستید…این را بپذیرید».

«لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم».
«نفخت فیه من روحی»
_مگر می شود انسانی که از خدا باشد احساس بی ارزشی نماید!
«ولقد کرمنا بنی آدم».
«انی جاعل فی الارض خلیفه».

••نکته ی هفتم:
موفقیت یعنی رشد مداوم..!

+رشد کردن قانون زندگی است؛
هرچیزی که رشد نمی کند دارد از بین می رود…
+آنهایی که مسؤلیت کامل زندگی را نمی پذیرند،هرگز به موفقیت زیاد نخواهند رسید..
برنده ها در بزرگراه زندگی متوجه می شوند که گذشته،گذشته است و آینده هم هنوز نیامده است؛ تنها زمان حال و اکنون در اختیار شان هست که خلقش کنند…
+آنها بهترین راه پیش بینی آینده را خلق و آفرینش آن می دانند…
آنها فرمان ماشین زندگی را به دست می گیرند!
سرنوشت شان؛ در اختیار انتخاب هایشان است…!

••نکته ی هشتم:
در دام شرایط موجود نیفتیم؛
هماره به مطلوب ها چشم داشته باشیم…!
از یک تصویر و گستره بزرگتر به زندگی و عالم هستی بنگریم…!
+به تعبیر فاخر لسان الغیب حافظ:
{گرچه راهیست پر از بیم ز ما تا بر دوست/رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی}

••نکته ی نهم:
حصار بندی «زمان بهینه و منطقه جادویی »داشته باشیم!
+دزدان زمان را شناسایی و حذف نماییم؛ نظیر:
دیدار های حضوری غیر ضروری؛پاسخ های غیر ضروری به واتساپ،تلگرام،تلفن،ایمیل و….!

••نکته ی دهم :
آدم های موفق در یک زمان تنها یک کار انجام می دهند و بر روی یک کار تمرکز می کنند…!

+«یکی از مؤلفه هایی که مانع موفقیت می شود قطع یک کار و رفتن به سراغ کار دیگری هست و طبق تحقیقات این رفت و برگشت پنج برابر زمان انسان را می کشد؛ اما تمرکز بر روی یک کار در یک زمان؛ تقریبا ۸۰ درصد
کار را با موفقیت روبرو می نماید»

••نکته ی یازدهم:

استفاده از تکنیک« گاو بنفش»

+کتاب گاو بنفش نوشته ی
ست گادین:
{گاو بنفش داشته باشیم تا بتوانیم توجه دیگران را به خودمان و محصول مان جلب نماییم؛به زبان دیگر «شاخص های ممتاز،متفاوت و چشم گیر» داشته باشیم تا مورد توجه واقع شویم…
چیزی جالب،جذاب و استثنایی….
کالاهای متعارف«همانند گاوهای قهوه ای» کسالت آورند و به چشم نمی آیند…}

••نکته ی دوازدهم:
آموختن مهارت حل مسأله…!
{برترین مهارت ده گانه سال ۲۰۲۰}

+انسان های موفق؛ مسأله مند هستند اما انسان های ناموفق دغدغه مند هستند…!!
+کارل پوپر،فیلسوف شهیر معاصر،کتابی نوشته است که خود عنوانش بسیار آموزنده است:
«زندگی سراسر حل مسأله است»
به راستی که چنین است؛با حل پیاپی مسئله ها،ما به موقعیت آرمانی نزدیک و نزدیک تر می شویم؛قرار نیست راه حل نهایی همان ابتدا به ذهن ما برسد…

 

••نکته ی سیزدهم:
معادله ی موفقیت داشته باشیم…!
برای رسیدن به این مهم؛
پیشنویس معادله ی موفقیت را تنظیم نماییم…!
+برای موفقیت؛ تلاش سازمان یافته داشته باشیم،تلاش پراکنده منتج به نتیجه ی مطلوب نخواهد شد…
«دانش سازمان یافته و تلاش سازمان یافته و هدفمند»
+به تعبیر زیبای حکیم نظامی گنجوی:
{هر چیز که دل بدان گراید/
گر جهد کنی به دستت آید}

 

••نکته ی چهاردهم:
بهترین راه یادگیری و آموختن؛
«عمل کردن» است…!

مردم ما را نه تنها به خاطر افکارمان؛بلکه بواسطه ی عملکردمان قضاوت می نمایند…!

+عمل،شرط لازم برای موفقیت است…
_در متن کهن آمده است:
«آنان را از حاصل اعمال شان خواهید شناخت».
+زندگی فقط به عمل ما پاداش می دهد.
+خیال پردازها و کامیاب ها در زندگی فقط یک تفاوت دارند…عمل!
«عمل عظیم،فوری،زیرکانه و مداوم…»

••نکته ی پانزدهم:
{خودتان باشید…!}

+موفقیت؛ حاصل هنر
«ارائه ی خود» می باشد که در پرتو آن احساس لذت؛احساس رضایت؛احساس مفید بودن و در یک کلام؛احساس معنا شکل می پذیرد…!

+هر انسانی در خودش منحصر به فرد است؛ اگر خواستیم باب قیاس و مقایسه را بازکنیم؛ فقط حق داریم هر انسانی را با خودش مقایسه کنیم و بعد ببینیم آیا در سفر زندگانی امروزش از دیروزش جلوتر زده است!
آیا امروزش از دیروزش بهتر شده است!
ما می بایست که کمتر آدم ها را با آدم های دیگر قیاس نماییم…
به تعبیر عارف بزرگ مولانا:
«جان شو و از راه جان ، جان را شناس/یار بینش شو نه فرزند قیاس»

++وقتی مردم می پرسند که چگونه باید زندگی کنند؟
چه باید کنند و چه نباید کنند؟
فقط به آنان می گویم:
تنهاپیام این است که بیشتر و بیشتر خودت باش..!
نخستین چیز این است که انسان خودش باشد و دومین چیز این است که انسان خودش را بشناسد..!

••نکته ی شانزدهم:
قانون باور:
«باور توانمندی و ارزشمندی…!!»

+چه چیزی باعث می شود که انسان بتواند قلمروش را پس بگیرد و قلمرو های جدید را بسازد و
فتح نماید…!؟
{باور…!}

+باور توانمندی=اعتماد به نفس
+باور ارزشمندی=عزت نفس

 

••نکته ی هفدهم:
تفکر قاطعانه داشته باشید…!
«کن فیکون»

+جری مک لوگلین؛ بنیانگذار و
مدیر عامل شرکت برندرز دات کام
بیان می نماید:

«اگر با اعتقاد عمل کنید و پایدار باشید؛سرانجام دنیا در برابر تلاش های شما تسلیم خواهد شد…!
اگر چه ممکن است زمان ببرد و
قطعا به تعهد کامل نیاز دارد…!»

••نکته ی هجدهم :
برای موفقیت در مدار موفقیت قرار گیرید…!

+«فرکانس ها؛ارتعاشات و امواج وجودی تان را بافرکانس های جهان هستی؛هم راستا سازید…!»
+تمام منظومه های عالم هستی؛
بر مدار خاصی حرکت می نمایند و هرگز از مدار منظم خود خارج نمی شوند؛همانند منظومه ی شمسی و کهکشانها و ستاره ها و سیارات…!

+یکی از راهکارهای در مدار موفقیت قرار گرفتن این است که:
۱_بهترین خودتان باشید…!
یکتا نسخه ی هستی خودتان را به نمایش بگذارید…!
{اگر می خواهید زندگی تان بهتر شود ابتدا باید خودتان بهتر شوید}
«جیمز آلن»

۲_بهترین ها را ببینند…!
به تعبیر زیبای جک کانفیلد:
{بهترین ها را ببینید تا بهترین شوید…!}

••نکته ی نوزدهم:
برای موفقیت در هنر زندگی،
پیشامد و پیامد عمل را تحلیل کنید…!
+پیش نگری؛ باعث پیش بینی و پیشگیری می شود…!

••نکته ی بیستم:
فضا سازی مثبت و شاد؛
در پرتو اتصال و اشتراک…!

+برای موفقیت،کامپیوتر ذهن خویش را به جای انفصال، اتصال دهید«کامپیوتر ذهن شما متصل است یا منفصل»

+برای اتصال کامپیوتر ذهن؛
پهنای باند ذهنی و ارتباطی خویش را توسعه دهید…
+برای موفقیت در بازنمایی تصاویرمثبت سینمای ذهن،
لنگرگاه های ذهنی مثبت و شاد خلق کنید«فضا سازی ذهنی شاد»

  • منبع خبر : نصیر بوشهر