«بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم» (هنر و گهر زندگی) ++ نکاتی کوتاه؛اما اساسی و حیاتی در باب هنر زندگی: ✓✓نکته ی اول: فلسفه ی شخصی داشته باشیم؛ فلسفه ی اقدام… {خیلی مهم است که ما فلسفه ای برای زندگی مان داشته باشیم…} ✓سه اقدام اساسی می بایست در باب فلسفه ی […]

«بسم الله الرحمن الرحیم
هست کلید در گنج حکیم»

(هنر و گهر زندگی)

++ نکاتی کوتاه؛اما اساسی و حیاتی در باب هنر زندگی:

✓✓نکته ی اول:
فلسفه ی شخصی داشته باشیم؛
فلسفه ی اقدام…

{خیلی مهم است که ما فلسفه ای برای زندگی مان داشته باشیم…}
✓سه اقدام اساسی می بایست در باب فلسفه ی زندگی داشته باشیم:

+آفرینش فلسفه زندگی…
+ بسط فلسفه زندگی…
+تصفیه ی فلسفه زندگی…
(دانش+نگرش)

✓✓نکته ی دوم:

زندگی ما از یک نظرگاه؛ تحت تاثیر این دو مولفه است…
(هزینه و آینده)
ما زمانی هزینه ی هر چیزی را پرداخت
می کنیم که تصویر واضح،روشن و شفافی از آینده داشته باشیم…
تصور کنید در آینده ای هستید که آن را می بینید بنابراین برای آن هزینه خواهید کرد…
یک باغبان چون تصویری امید بخش از آینده دارد در فصل کاشت؛بذرها را در دل خاک
می افشاند و می کارد و در فصل داشت و نگهداشت به صبوری می گذراند تا اینکه در فصل برداشت، ثمره و میوه را به نظاره بنشیند و بچیند…
✓بنابراین برای آدم ها دو کار را انجام دهیم:
+کمک شان نماییم آینده را بهتر ببینند و دید بهتر و واضح تری نسبت به آینده داشته باشند..
+کمک شان نماییم تا هزینه های بزرگی را بپردازند…!

+آیا ما در زندگی هزینه های بزرگی و عظمت را پرداخت می نماییم؟چگونه؟

✓✓نکته ی سوم:
در سفر زندگانی برای ارتقاء سطح؛ به صورت توأمان بر روی چند سطح از زندگی مان سرمایه گذاری نماییم:
✓سرمایه گذاری بر روی خویشتن…
✓سرمایه گذاری بر روی روابط…
✓سرمایه گذاری بر روی آینده…
✓سرمایه گذاری بر روی زندگی…
✓سرمایه گذاری بر روی چشم انداز…!

✓✓نکته ی چهارم:
برای دست یابی به فلسفه ی شخصی برتر؛
کتاب طبیعت و هستی را بهتر بکاویم،بخوانیم و بدانیم…!!

++از باب مثال واکاوی سبک زیستی
مورچه:

۱-مورچه ها هیچ گاه تسلیم نمی شوند…
۲-اگر جلوی راهشان گرفته شود از راهی دیگر می روند و منتظر نمی مانند…
۳-در تابستان به فکر زمستان هستند…
اینگونه نیست که فقط در لحظه خوش باشند به قولی فکر معاش دارند…
۴-اولین روز تابستانی از لانه بیرون می آیند و شروع به کار،اقدام و فعالیت می کنند…
۵-یک مورچه در تابستان چقدر جمع می کنه که بتواند در زمستان زندگی راحتی داشته باشد؟ هر چقدر که بتواند…
هر چه بیشتر،بهتر…
چه فلسفه ی زیبایی {نگاه حداکثری}

++سوال اساسی و حیاتی:
یک درخت چقدر باید رشد کند؟
هرچقدر که می تواند…
تا حالا شنیده اید یک درخت نصف ظرفیتش رشد کند…
درختان نصفه رشد نمی کنند،کامل رشدمی کنند ریشه هایشان را کامل در زمین می برند و بعد از آن اوج می‌گیرند…
تا جایی که می توانند برگ تولید می کنند و قد
می کشند…
پس چرا انسان ها باید به حداقل ها بسنده کنند…
بنابراین باید نگاه مان حداکثری باشد و هرکاری که می توانیم انجام دهیم… هر کتابی که می توانیم بخوانیم و هر تلاشی که می توانیم انجام دهیم…

{می توانیم تصمیم بگیریم کمتر از چیزی که طراحی شدیم باشیم یا که نه تمام آن چیزی که طراحی شده این باشیم…}

++نکنه:
{هرچیزی در طول راه و پیمودن ها دچار انحراف مسیر می شود… بنابراین ما نیازمند اصلاح بین راهی هستیم}

✓✓نکته ی پنجم:
برای آفرینش در فرایند زندگی؛ واژگان قدرتمند برگزینیم…!

+برای اینکه قوی بشویم باید کلمات قوی پیدا کنیم و برویم بدنبال ثمره ها….
فعالیت و اقدام است که نتیجه را به وجود
می آورد…

✓انسان با یک کلمه سقوط میکند و با یک کلمه به معراج میرود. کلمه می تواند تو را مشتاق کند مثل: دوستت دارم؛ تو را ویران کند مثل: از تو بیزارم؛تو را تلخ کند مثل: خسته ام؛ تو را سبز کند مثل: خوشحالم؛ تو را زیبا کند مثل: سپاسگزارم؛تو را سست کند مثل: نمیتوانم؛
تو را پیش ببرد مثل: ایمان دارم؛ تو را خاموش کند مثل: شانس ندارم؛کلمه می تواند تو را آغاز کند مثل: از همین لحظه شروع میکنم، ازهمین نقطه تغییر میکنم، ازهمین دم یک طرح نو میزنم. می توانم، می خواهم، می شود…
++کلام ما اصالت ما است….

+مسلما رابطه ای بین واژگان ؛ کلمات و رفتار وجود دارد… طبق تحقیقات انجام شده در سطح جهانی،هر چقدر دایره واژگان آدم ها محدودتر باشد رفتار های آن شخص نیز محدود تر است و میل به رفتار بد بیشتر است…
آیا این نظریه صحیح است؟بله،زیرا:
واژگانی که به ذهن انسان می آید، یک راه دیدن و مشاهده کردن است…
+بنابراین اگر واژگان ما محدود باشد دیده‌گان ما و دیده های ما محدود و محصور خواهد بود و ما به جای ذهنیت بهبود؛ دچار ذهنیت کمبود خواهیم شد…!!

✓✓نکته ی ششم:
واژگان و کلمات مان را آگاهانه تغییر دهیم و مدبرانه گزینش نماییم…!

+اگر (من هستم هایمان) را تغییر دهیم می توانیم تغییر سطح و ارتقاء سطح دهیم چراکه واژگان دارای قدرت آفرینندگی و خلق کنندگی هستند…
+ما شاهکار آفرینش خداوند هستیم…
(فتبارک الله احسن الخالقین+لقدخلقنا الانسان فی احسن التقویم…)
++چرا واژگان در آفرینش و خلق زندگی مطلوب وحیات طیبه مهم هستند؟

زیرا:
+ما با واژگان و کلمات؛تفکر می کنیم…
+ما از تکلم؛تغذیه می کنیم…
+مفاهیم،معابر معانی هستند…
+ما با واژگان آفرینش می کنیم و خلق
می کنیم…
+واژگان ما تعابیر ما را می سازند و تعابیر ما تصاویر مارا می سازند…
+کلمات می توانند زندگی را عوض کنند…
+کلمات، می توانند زندگی بدهند و می توانند زندگی ببخشند…
+کلمات ،تصاویر ذهنی مان را به وجود
می آورند…
+کلمات،به انتقال ایده ها و اندیشه ها کمک
می کنند…
+به خاطر آدمی که هستید؛حرفتان وزن پیدا می کند…
{جایگاه سازی}

✓نکته کلیدی:
+داشتن سبک شخصی و شخصیتی مهم است…
فقط چیزی که می گویید مهم نیست بلکه نحوه‌ی بیان و سبک بیانی شما هم مهم است…
{زبان بدن+زبان چهره و…
صداقت و شفافیت باعث جذابیت
می شود…}
بخشی از خواندن،گوش دادن است…
اگر می خواهید گوینده ی خوبی باشید ابتدا شنونده ی خوبی باشید…!

✓✓نکته ی هفتم:
ارتباط اثربخش برقرار نمایید…!

++چهار گام در ارتباط اثربخش:
۱-چیزی خوب برای گفتن داشته باشید…
و این مهم از طریق مطالعه حاصل می‌شود…
نمی توانی بدون ورودی،خروجی داشته باشید…

۲-خوب بیان کنید…

۳-شنونده هایتان را خوب بخوانید،بدانیدو بشناسید…

۴-شدت…
{واژگان و کلمه هایتان را با دقت انتخاب و سپس این مفاهیم را با قدرت بیان نمایید…}
+برای تاثیر گذاری بیشتر؛پیام ها،بازخودها و ردپاها را دنبال کنید…
+برای تاثیر گذاری بیشتر،نشانه های عاطفی را دنبال کنید…
+احساس در کنار ابراز؛باعث قدرتمند شدن بیان و زبان خواهد شد…
بنابراین،واژگان را با احساس بیان نمایید…

✓✓نکته ی هشتم:
نظام ارزشی قوی داشته باشید و ارزش های زندگی را بشناسید و ارج بگذارید…

++ چند مؤلفه که باعث ارزش زندگی
می شوند:

۱-یادگیری{فلسفه ی یادگیری داشته باشیم}
–بایدیادبگیریم که یا بگیریم…

۲-امتحان و آزمودن…
زندگی سراسر انتخاب است…
زندگی،امتحان انتخاب هاست…
امتحان استراتژی ها…
امتحان راهبردها…
امتحان راه ها…
به تعبیر سقراط حکیم:
(زندگی ارزیابی نشده،ارزش زیستن ندارد…)

۳-تداوم داشتن…
مداومت داشته باشیم…
از این تابستان تا بهار آینده…

۴-اهمیت دادن …
به خودمان…
به آدم ها…
به روابط…
به اجتماع و ساختارها…

۵-مراقبت نمودن (مراقبه و محاسبه)
از نگاه مان…
از شادی و امیدهایمان…
از باورهای مان…
از وجودمان…
از زندگی و حیات…

۶-سرمایه گذاری کنیم…
–بر روی خودمان…
–بر روی دیگران…
–بر روی زندگی…
–بر روی آینده…
–بر روی چشم انداز…

✓✓عبارت پایانی:

+ما با مردم زندگی می کنیم نه برای مردم…
++زندگی با صدا شروع میشه و بی صدا تموم میشه…!!

  • منبع خبر : نصیر بوشهر