«بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم» {وقتی حضور خود را دریافتم؛ دیدم تمام جاده ها از من آغاز می شود…!!} «استادشفیعی کدکنی» {آیین بزرگی…} ✓به تعبیر زیبا و مانای حکیم نظامی گنجوی: (آنجا که بزرگ بایدت بود/ فرزندی کس نداردت سود/ چون شیر به خود سپه شکن باش/ فرزند خصال خویشتن باش) […]

«بسم الله الرحمن الرحیم
هست کلید در گنج حکیم»

{وقتی حضور خود را دریافتم؛
دیدم تمام جاده ها از من آغاز می شود…!!} «استادشفیعی کدکنی»

{آیین بزرگی…}

✓به تعبیر زیبا و مانای حکیم نظامی گنجوی:
(آنجا که بزرگ بایدت بود/
فرزندی کس نداردت سود/
چون شیر به خود سپه شکن باش/
فرزند خصال خویشتن باش)

•• بیست نکته ی اساسی و حیاتی
در گفتار های کوتاه :
[بخش اول–ده گفتار]

 

++نکته ی اول:

{از یک تصویر بزرگ تر به زندگی نگاه کنید…}
✓دور نمای زندگی ما چیست؟
دورنما، اصولاً می بایست بزرگتر از خود زندگی باشد…
✓بزرگترین هدف و مقصد تان در سفر زندگی چیست؟

✓چشم انداز بزرگ داشته باشیم…

++نکته ی دوم:
{متفاوت عمل کنید…}

✓اگر می خواهید وضعیت آینده شما نسبت به گذشته تغییر کند باید متفاوت عمل کنید؛ استراتژی؛
راهبرد و روش تان را تغییر دهید…!

[راه نو؛ نیازمند اندیشه ی نو است]

++نکته ی سوم:
{کسی که چرایی زندگی را یافته؛
با هر چگونگی ای خواهد ساخت}
«نیچه»

✓چرا از چطور خیلی مهم تر است…
دانستن این که چرا باید یک کاری را انجام دهیم از دانستن این که چطور یک کاری را انجام دهیم بسیار مهم تر است…

 

++نکته ی چهارم:

✓ دو خصلت آدم های موفق به صورت کلی چیست؟

(تعهد به یادگیری مداوم
+تعیین اهداف…)
دو خصلت انسان های موفق است…
«دارن هاردی»

✓چرا تعیین هدف تا بدین اندازه مهم است؟
۱-جهت حرکت را نشان می دهد…
اهداف به حرکت ما جهت می دهند…
(حتی یک نابغه هم توی یک شهر غریب بدون نقشه گم می شود…)
۲-فاصله ی وضع موجود و وضع مطلوب را مشخص می کند…
۳-تعیین هدف؛ شاه کلید موفقیت است؛بدون هدف، همانند یک قایق و کشتی بدون رادار در اقیانوس هستیم…!
{تعیین هدف+تبیین هدف+ تمرکز بر هدف+ تکثیر و تعمیم هدف+تعهد و سماجت بر روی هدف…}
✓موج ها شما را به این طرف و آن طرف می برند، اما اگر هدف داشته باشید موفق می شوید…

 

++نکته ی پنجم:
{خود مروری داشته باشید…}

✓به تعبیر عارف بزرگ مولانا که مانا می‌سراید:
(روزها فکر من این است و همه شب سخنم/که چرا غافل از احوال دل خویشتنم/از کجا آمده ام،آمدنم بهر چه بود/به کجا می روم آخر ننمایی وطنم)

✓برای رفتن به روز بعد؛هفته ی بعد و سال بعد؛ دست به (خود مروری) بزنید تا به (خودبهبودی )دست پیدا کنید…
این دو عمل باعث یادگیری درس های مهم زندگی می شود…
پس ما آمده ایم تا بیاموزیم…
{اقرا+افهم}
{علم القرآن+علمه البیان}

 

++نکته ی ششم:
{خود انتظاری مثبت داشته باشیم}

✓بارزترین و چشمگیر ترین نشانه ی یک انسان موفق؛خود انتظاری مثبت است…!
معمولاً آنچه را انتظار داریم با عزم و همت بلند می توانیم به دست آوریم…

✓تفکرات و باورهای ما؛ انتظارات ما را شکل می دهند و انتظارات ما باعث سازندگی ما می شوند…

✓چه چیزی پروژه ساخت ما را مشخص می کند؟
(انتظارات)
ما چه انتظاری از خودمان و زندگی داریم…!؟

✓چرا انتظارات آدم ها از زندگی متفاوت است؟
چونکه دارای تفکرات و باورهای متفاوت هستیم…
و در نهایت تفکرات ما؛ انتظارات ما را رقم می زنند…

(خود انتظاری مثبت+خود انتظامی مثبت…)

 

++ نکته ی هفتم:
{ابتدا طرح زندگی داشته باشیم؛
سپس طرح کسب و کار…}

✓بدانیم در کجا هستیم…
✓چرا اینجا هستیم…
✓به کجا می خواهیم برویم…
✓می خواهیم چه نوع آدمی باشیم…
✓چه نوع زندگی ای داشته باشیم…
✓از زندگی چه می خواهیم…
✓دوست داریم چه نوع آدم هایی کنارتان باشد…

+شهریار خرد و شهسوار ادب حضرت علی علیه السلام در باب
[طرحی برای یک زندگی]
جاودانه فرمود:
(خدا رحمت کند کسی را که بداند از کجا آمده؛درکجاست و به کجا
می رود..)

✓عارف بزرگ مولانا در همین باب می فرماید:
(ما زبالاییم و بالا می رویم/
ما ز دریاییم و دریا می رویم/
ما از آنجا و از اینجا نیستیم/
ما ز بی جاییم و بی جا می رویم)

 

++نکته ی هشتم:
{بدون درخواست؛دریافتی نخواهد بود…!}

✓دارل روتر فورد؛ نویسنده ی کتاب [کیفیت زندگی خود را متحول نمایید] بیان می نماید:
(برای موفق شدن باید بخواهید…
برای خواستن؛باید انتخاب کنید…
برای انتخاب کردن باید تلاش کنید…
برای تلاش کردن باید اشتیاقی سوزان داشته باشید…!)

 

++نکته ی نهم:
{بزرگی؛نیازمند تواضع و خاکساری است…}
✓افصح المتکلمین سعدی:
(تواضع سر رفعت افرازدت/
تکبر به خاک اندر اندازدت)

+برای آنکه بزرگ باشی؛نخست کوچک باش…

✓مقصود چیست؟
— در مقابل آفریدگار…
–پدر ومادر…
–استادومربی
–کودکان؛پیران و همنوعان…
خاکساری پیشه نماییم…
به تعبیر سعدی سخن:
(ز خاک آفریدت خداوند پاک/
پس ای بنده افتادگی کن چو خاک)

++نکته ی دهم:
{بزرگی ها را برگزینید…
تدارک بزرگی داشته باشیم}

✓به تعبیر متعالی حکیم نظامی گنجوی:

(تا بزرگی نیاری به دست/
به جای بزرگان نشاید نشست)

+برای برگزیدن بزرگی؛اسباب بزرگی را مهیا نمایید و {تدارک بزرگ} ببینید…
(تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف/
مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی)
«لسان الغیب حافظ»
✓بنابراین موفقیت های بزرگ نیازمند تدارک بزرگ است…!

  • منبع خبر : نصیر بوشهر