بسم اللّه الرحمن الرحیم «موفقیت؛حاصل گفتگو های قدرتمند درون و بیرون است» ● اگر می خواهی زندگی ات را تغییر دهی، باید تفکر و روش فکری ات را دگرگون کنی ؛ اما اگر می خواهی روش فکری خود را تغییر دهی،باید روش صحبت کردنت را متحول کنی ! ● ما به صورت کلی دو نوع […]

بسم اللّه الرحمن الرحیم
«موفقیت؛حاصل گفتگو های قدرتمند درون و بیرون است»

● اگر می خواهی زندگی ات را تغییر دهی، باید تفکر و روش فکری ات را دگرگون کنی ؛
اما اگر می خواهی روش فکری خود را تغییر دهی،باید روش صحبت کردنت را متحول کنی !
● ما به صورت کلی دو نوع گفتگو و دو فرم صحبت کردن داریم:
۱. گفتگوهای درونی «واگویه »
۲. گفتگوهای بیرونی «حلقه ی ارتباطی»

• گفتگو های درونی :

● نکته ی اول :
قدرت واگویه و گفتگوی درونی هفده برابر گفتگوهای بیرونی است.
آدمی زمان زیادی را صرف صحبت کردن با خودش می کند؛ آن هنگامی که ورزش می کنید،کار می کنید،مطالعه می کنید،غذا می خورید،راه می روید، مطلبی می نویسید، پیام می دهید،بحث یا مذاکره می کنید،دعا می کنید،مراقبه می کنید، شادی می کنید یا حتی گریه می کنید و کارهای دیگر….
نوع گفتگوهای درونی ما فقط بر لحظه ی اکنون ما تأثیر نمی گذارد بلکه می تواند در ناخودآگاه ما نفوذ کند ودر طول زمان افکار،احساس و رفتار ما را تغییر و تحت الشعاع قرار دهد.

●نکته ی دوم :
مطالعات نشان می‌دهد که در طول شبانه روز حدود پنجاه هزار فکر درذهن ما می گذرد و علوم اعصاب و روان شناسی بیان می نماید که نوع صحبت کردن شما در طول روز تأثیر عمیقی در کیفیت زندگی شما دارد.
دستاوردهای تحقیقاتی نشان می دهد که مکالمات مثبت ما با خودمان می تواند به طور مؤثری روحیه ی ما را بهبود ببخشد،اعتماد به نفس ما را بالا ببرد، خودبهبودی و بهره وری ما را افزایش دهد و در خود مدیریتی و خود رهبری ما نقش بسزایی داشته باشد…
●نکته ی سوم :
آلبرت آلیس از روانشناسان بنام بیان می کند:
«اگر احساسات بشری عمدتا متأثر از تفکرات باشد پس می توان بطور محسوسی احساسات دیگران را به وسیله ی کنترل افکارشان و یا تغییر صحبت های درونی که با خود دارند که سهم عظیمی در خلق احساسات افراد دارند کنترل کرد».
از همین باب است که عارف بزرگ مولانا می سراید:
ای برادرعقل یک دم با خود آر دم به دم در تو خزان است و بهار
پس به طور مختصر می توان گفت: افکار ما هم بستر احساسات ما هستند…
●نکته ی چهارم :
باید یاد بگیری که مشوّق خودت باشی ! باید یاد بگیری که خودت را تحسین کنی ! باید یاد بگیری که به خودت توجه کنی ودائماً با مثبت نگری اعمال نکویت را تصدیق کنی!
باید یاد بگیری که خودت را دوست داشته باشی!
باید احترام به خود و افتخار به خود را در وجودت حاکم کنی!
«در سیستم های پیشرفته ی آموزش و پرورش جهان نظیر ژاپن؛سنگاپور؛سوئد؛دانمارک و… یکی از اهداف و اصول اساسی تعلیمی و تربیتی شان در مقاطع پیش دبستانی و دبستان؛ پرورش شخصیت و هویت در پرتو درونی نمودن احترام ، اکرام و افتخار به خود می باشد».
البته در کلام حکیمانه ی شهسوار خرد و ادب حضرت علی علیه السلام نیز این مهم ذکر گردیده است که:
«اساس تربیت؛کرامت است و کمال تربیت؛عزّت است»
پس به راستی که انسان در فضای احترام و اکرم به توسعه و تعالی وجودی دست می یابد.

• گفتگوهای بیرونی

●نکته ی اول :
«حلقه ی ارتباطی مفید،مثبت و مؤثر»
دوستان و حلقه ی ارتباطی نقش اساسی بر تفکر، رفتار و شخصیت انسان می گذارند،به تعبیر جیم ران [ دوستانت را به من نشان بده تا آینده ات را به تو نشان دهم ].
پس حلقه ی ارتباطی و حلقه ی اتصال انسان بسیار مهم است،به حدی که طی یکی از تحقیقات دانشگاه هاروارد مشخص گردید که ۹۵ درصد از موفقیت ها و شکست های یک انسان به دوستان و حلقه ی ارتباطی اش برمی گردد.
پس برای موفق شدن حلقه ی ارتباطی موفق داشته باش!!
به تعبیر جک کانفیلد:
«بهترین ها را ببینید تا بهترین شوید…».

●نکته ی دوم :
اگر حلقه ی ارتباطی و حلقه ی گفتگوی ما مثبت اندیش و نیک اندیش باشند به جای منفی اندیش و بد اندیش، ثمره و محصول فکری ما بسیار متفاوت خواهد بود.
تحقیقات جهانی بیانگر آن هستند که؛ زمانی که هفده ساله می شوی ، تقریباً ۱۵۰هزار بار این عبارت را شنیده ای : «نه نمی توانی»
در همین زمان جمله «بله می توانی» را پنج هزار بار شنیده ای.
سی «نه» در ازای یک «بله»!
دلیل خوبی است که باور کنی نمی توانی.

❖ پس هر انسانی میانگین ومعدلی است از پنج انسانی که در پنج سال گذشته با آن ها رفاقت نموده است. «جان سی مکسول »

●نکته ی سوم :
برای موفقیت در سفر زندگانی عمق آدم ها را اندازه بگیر!!
«انسان های کم عمق ؛ مایه تباهی وسیاهی…»
●همانند آب های کم عمق که در صورت پریدن انسان از ارتفاع؛ باعث آسیب های جدی خواهند شد!
پس در دوستی ها عمق آدم ها را بسنج!

●نکته ی چهارم :
برای موفق شدن،طول و عرض شخصیتی آدم ها را اندازه بگیر !!
(همانند یک خیاط که قبل از بریدن ، اندازه میگیرد)

«همنشین و دوست؛ همانند وصله در لباس است پس آن را مشکل برگزین »
«حضرت علی علیه السلام»

به تعبیر سعدی سخن :
اندازه نگه دار که اندازه نکوست هم لایق دشمن است وهم لایق دوست

●نکته ی پنجم :
برای موفق شدن مراقب معاشرت هایت باش… ( آدم های ارزان ؛ گران تمام می شوند )

به تعبیر عارف بزرگ مولانا :
هر که او ارزان خرد ارزان دهد گوهری، طفلی به قرصی نان دهد

●نکته ی ششم :
برای موفق شدن ؛بنگر که حلقه ی ارتباطی و دوستانت نگاه انسانی دارند یا نگاه ابزاری ومصرفی !!
[متاسفانه اجتماع ما به سمتی سوق داده شده است که ارتباطات بر اساس هزینه وفایده شکل می گیرد و طول عمر رابطه نیز به مقدار سود دهی دوست ورفیق همراه است !!]

به تعبیر مولانا :
کار مردان روشنی وگرمی است کار دونان حیله وبی شرمی است

●نکته ی هفتم :
برای موفق شدن ،دوستان یکرنگ و یکدل برگزینیم…

به تعبیر شاعر:
ز دوستان دورنگم همیشه دل تنگ است فدای همت دشمن شوم که یکرنگ است
افصح المتکلمین سعدی:
از دشمنان برند شکایت به دوستان چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم

●نکته ی هشتم :
برای انتخاب دوستان ، ما باید دو نوع نگاه داشته باشیم:
• اول نگاه ایجابی (باید ها)
• دوم نگاه سلبی (نباید ها)

● یعنی ابتدا باید تشخیص دهیم با چه کسانی باید دوستی کنیم و بعد از آن این تشخیص را داشته باشیم که با چه کسانی دوستی نکنیم…
بدین سان از نظرگاه حضرت علی (ع) با انسان های احمق ، دروغگو ، فاجر ، ترسو ، بخیل ، خودخواه ، طماع و… دوستی گزیدن شایسته نیست؛ از نگاه متعالی آن حضرت و حکمت های پندآموز شان چنین استنباط می شود که :
یاران سه گونه اند؛ یا زبانی اند یا نانی اند یا جانی

عارف بزرگ مولانا همین موضوع را به صورت نظم درآورده است و بیان داشته اند:

دلا یاران سه قسمند گر بدانی زبانی اند ونانی اند و جانی
به نانی نان بده از در برانش محبّت کن به یاران زبانی
ولیکن یار جانی را نگه دار به پایش جان بده تا می توانی

●نکته ی نهم :
برای موفق شدن باید در دوستی ها، معیار و تراز داشته باشیم!
در انتخاب و تداوم دوستی ها [ امتداد ارتباط ] بالاترین تراز شخصیتی یک انسان ؛ عقل اوست که قادر به[ تشخیص + تمییز + تصمیم و تعامل …] است.
پس باید بکوشیم با انسان های عاقل و عالم رفاقت نمائیم؛جایگاه اندیشه و دوستی با انسان های دانا و اهل فکر در سطحی است که حتی بزرگان ادبی ایران زمین نظیر حکیم نظامی؛حکیم فردوسی و حکیم ناصر خسرو…
دوستی نمودن با دشمن دانا را ارجح دانسته اند با دوستی با انسان های نادان و جاهل!!!
از همین باب جاودانه فرموده اند:

دشمن دانا که غم جان بود بهتر از آن دوست که نادان بود
چو دانا تو را دشمن جان بود به از دوست مردی که نادان بود
اگر دانا بود خصمم تو بهتر که با نادان شوی یار و برادر

چرا که بزرگترین ثروت انسان در سفر زندگانی به تعبیر حضرت علی (ع) :
لا غنیُ کالعقل//هیچ ثروتی همچون عقل نیست…
به تعبیر مولانا :
این جهان یک فکرت است از عقل کل عقل چون شاه است و صورت ها رُسل

  • منبع خبر : نصیر بوشهر