یکشنبه های موفقیت: ✓✓فلسفه نگاه (گنج نگاه) دکتر محمد کارگر (بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در مصحف عظیم) به تماشا سوگند… و به آغاز کلام … و به پرواز کبوتر از ذهن… واژه ای در قفس است… من به آنان گفتم: آفتابی لب درگاه شماست… که اگر در بگشایید به رفتار شما می تابد… […]

یکشنبه های موفقیت:
✓✓فلسفه نگاه (گنج نگاه)

دکتر محمد کارگر

(بسم الله الرحمن الرحیم
هست کلید در مصحف عظیم)
به تماشا سوگند…
و به آغاز کلام …
و به پرواز کبوتر از ذهن…
واژه ای در قفس است…
من به آنان گفتم:
آفتابی لب درگاه شماست…
که اگر در بگشایید به رفتار شما می تابد…
«سهراب سپهری»

++مقدمه:
ما می توانیم در سفر کوتاه زندگی در باغ وجود ؛ نگاه ها را دستچین و گلچین نماییم و از بوستان نگاه و گلستان نظر؛ بهترین ها را ببینیم و بچینیم…
جک کانفیلد از بزرگان موفقیت، معتقد است اگر که می خواهید بهترین شوید، باید بهترین ها را ببینید…
(ما گدایان خیل سلطانیم
شهر بند هوای جانانیم
هر گلی نو که در جهان آید
ما به عشقش هزاردستانیم
تنگ چشمان نظر به میوه کنند
ما تماشاکنان بستانیم
تو به سیمای شخص می‌نگری
ما در آثار صنع حیرانیم)
«سعدی سخن»

 

✓ نکته ی اول:
به اندازه ی تمام انسان ها؛ نگاه وجود دارد…
+ لرد آویبوری در تعبیری زیبا بیان می نماید:
(ما آدم ها؛ فقط یک دنیا نداریم ، بلکه به تعداد آدم ها دنیا وجود دارد چرا که هر آدمی برای خودش دنیایی دارد).
+ لسان الغیب حافظ جاودانه می سراید:
( اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست
رهروی باید جهان سوزی نه خامی بی غمی
آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست
عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی)
+ بنابراین برای ساختن عالم ابتدا باید آدم ساخت چرا که هر آدمی برای خودش عالمی دارد…

 

✓ نکته ی دوم:
همانگونه که خودمان را می بینیم دیگران را و
جهان را می بینیم(در حقیقت جهان بیرون؛ انعکاس جهان درون ماست).
+(ای نسخه ی نامه ی الهی که تویی
وی آینه ی جمال شاهی که تویی
بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست
در خود بطلب هرآنچه خواهی که تویی)
«مولانای جان»
+(تنها کسی می تواند فاتح جهان باشد که ابتدا فاتح ذهن خودش باشد).
«ضرب المثل سانسکریتی»

 

✓ نکته ی سوم:
جهان ما را نگاه ما می سازد و صد البته نگرش و بینش ما…
(نگرش همه چیز است)

+(درون آینه ی روبرو‌ چه می بینی
تو ترجمان جهانی بگو چه می بینی
تویی در برابر تو چشم در برابر چشم
در آن دو چشم پر از گفتگو چه می بینی)
«حسین منزوی»
+ هر کدام از انسان ها؛ تأویل و تفسیر شان از جهان هستی با توجه به خرد زیستی و تجربه ی زیستی شان؛ متفاوت و متنوع می باشد.
در حقیقت ترجمه ی آدم ها از کتاب وجود نسبت به هم متمایز است…

 

✓ نکته ی چهارم:
هر کدام از ما در افق زندگی ؛
بر بلندای نگاه خودمان می ایستیم…
+در حقیقت هر کدام از ما از قله ی وجودی خودمان بالا می رویم…
(سربلندم من دو چشم من بلند
بینش عالی امان است از گزند)
«مولانا»

 

✓ نکته ی پنجم:
نگاه از نگاه تغذیه می‌کند…
+از آدم های صاحب نگاه و صاحب نظر تغذیه نماییم یا اینکه از انسان های صاحبدل و دل آگاه؛
بهره جوییم…
+( عارفان را سرمه ای هست آن بجوی
تا که دریا گردد این چشم چو جوی)
«مولانای جان»

 

✓ نکته ی ششم:
نگاه دارای برد است:
–برد کوتاه(نزدیک بین)
— برد متوسط(میان برد)
–برد بلند (دور بین)
هرکدام از این بردها,متناسب با نیاز و نوع استفاده دارای خاصیت و برکت می باشد…

+(ای کمان و تیرها بر ساخته
صید نزدیک و تو دور انداخته
هر که دور انداز تر، او دور تر
وز چنین گنج است او مهجور تر)
«مولانا»

 

✓ نکته ی هفتم:
نگاه می‌تواند آکواریومی و برکه‌ای باشد یا
دریایی و اقیانوسی …
+(درد من حصار برکه نیست بلکه درد من زیستن با ماهیانی است که اندیشه دریا به ذهن شان خطور نکرده است…)«دکتر علی شریعتی »
+ما در برکه ها، نهایت ماهی ای را که صید
می نماییم چند کیلو می باشد اما در اقیانوس هاست که می توانیم ماهی های بزرگ را ببینیم….

 

✓ نکته ی هشتم:
نگاه می تواند موزاییکی باشد یا
منظومه‌ای یا توأمان …
+در نگاه موزاییکی ما جزها را کنار هم می‌چینیم تا به یک کل برسیم…
به تعبیر مولانای جان
(جزها را روی‌ها سوی کل است
بلبلان را عشق با روی گل است)
(قطره دریاست اگر با دریاست
ورنه او قطره و دریا دریاست)
+اما در نگاه منظومه‌ای ما یک منظومه و یک کل را می‌بینیم…
به تعبیر زیبا و مانای افصح متکلمین سعدی:
(به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست
عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست)

 

✓ نکته ی نهم:
نگاه می بایست پخته و ورزیده و وزین باشد…
+(همنشین تو ز تو به باید
تا تو را عقل و دین بیافزاید)
«افصح المتکلمین سعدی »
+اگر می خواهیم پخته شویم باید با انسان های پخته زیست نماییم؛کلمات و کلام پخته بر زبان برانیم و جاری نماییم و همچنین هر روز تمرین پختگی کنیم و خودمان را در مدار پختگی قرار دهیم…
+ آنسان که مولانا مانا می فرماید:
حاصل عمرم سه سخن بیش نیست:
(خام بدم؛پخته شدم،سوختم….)

+(بسیار سفر باید تا پخته شود خامی
صوفی نشود صافی تا در نکشید جامی)
«افصح المتکلمین سعدی »

 

✓ نکته ی دهم:
شما چیزی را که نبینید؛ نمی توانید به آن بزنید…
(هدف یا تصویری را که نببینید
نمی توانید بزنید و به آن برسید).

 

✓ نکته ی یازدهم:
مراقبه ی نگاه داشته باشیم و از نگاه مان مراقبت
نماییم…
+نگاه می بایست:
محترمانه ؛ مهربانانه، صمیمانه، مؤقرانه ، مؤدبانه ، محتشمانه و فروتنانه باشد…

 

✓ نکته ی دوازدهم:
نگاه حسن بین را جایگزین نگاه قبح بین نماییم…
نگاه عشق یاب را جایگزین نگاه قبح یاب نماییم…
+( کمال سر محبت ببین نه نقص و گناه
که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند)
«لسان الغیب حافظ »

 

✓ نکته ی سیزدهم:
آدم های مثبت بین را جایگزین آدم های منفی بین
نماییم…
+(در محفل خود راه مده همچو‌ منی را
افسرده دل افسرده کند انجمنی را
در محفل شادان نبود جای غریبان
غم بود رفیقم به خدا عین طبیبان)
«مولانا»

 

✓ نکته ی چهاردهم:
نگاه مان و چشم هایمان را؛ هر روز از نو بشوییم و تصفیه نماییم (به گونه ای دیگر ببینیم).
( چشم ها را باید شست/
جور دیگر باید دید)
+بسیاری از غم های آدمی حاصل آن است که جور دیگر نمی تواند ببیند و جور دیگر دیدن را تجربه ننموده است…
+(پیش چشمت داشتی شیشه کبود
زان سبب عالم کبودت می نمود)
«مولانا»
+(خویش را عریان کن از فضل و فضول
تا کند رحمت به تو هر دم نزول) « مولانا »

+همانگونه که (اصلاح بذر) در کشاورزی، باعث رویش و افزایش محصول می شود؛
(اصلاح نگاه) نیز باعث افزایش سطح آدمی
می شود…

 

✓ نکته ی پانزدهم:
تمرکز نگاه داشته باشیم و از تشتت نگاه پرهیز نماییم…
+آنسان که قرآن حکیم می فرماید:
( ان سعیکم لشتی… همانا تحقیقا چنین است که تلاش های شما پراکنده است…)
+فلذا تلاش های پراکنده و پریشان، راه گشا و کارگشا نیست بلکه تلاش های دارای تجمع و تمرکز است که حیات بخش و زاینده می باشد…
+ لنز نگاه مان را بروی زیبایی ها زوم نماییم…

 

✓ نکته ی شانزدهم:
نگاه می بایست شفاف باشد (شفافیت نگاه).
+اندرو میتوس در کتاب آخرین راز شاد زیستن،
بیان می نماید:
(ما در مواجهه هایمان؛ زیبایی منظره را می بینیم یا کثیفی پنجره را…)

 

✓ نکته ی هفدهم:
نگاه می بایست علاوه بر وسعت؛ دارای رفعت و شوکت باشد (عظمت بین باشد).
+(دیده ای خواهم که باشد شه شناس
تا شناسد شه را در هر لباس)
«مولانای جان »

 

✓ نکته ی هجدهم:
نگاه می بایست علاوه بر سطح؛ دارای عمق باشد… همچون یک دانه که قبل از آنکه جوانه بزند در عمق حرکت می نماید و ریشه می زند تا اینکه به تنه،شاخه و میوه برسد…
+بنابراین باید از ساحل نگاه حرکت کنیم به عمق نگاه ؛ و این حرکت همانند امواج دریا؛ دائم در حال پویش و کوشش باشند تا کشش و جوشش حاصل شود…
(سعدی به لب دریا دردانه کجا یابی
در کام نهنگان رو، گر می طلبی کامی)
«افصح المتکلمین سعدی »

✓ نکته ی نوزدهم:
بیشتر رفتن؛ باعث بهتر دیدن راه می‌شود…
+به تعبیر حکیم عطار نیشابوری:
(هیچ دانی راهرو چون دید راه
هر که افزون رفت افزون دید را)

 

✓ نکته ی بیستم:
در نظریه‌های نوین یادگیری؛ بهترین نوع نگاه و نظر؛
نگاه‌های پیوندی و پیوستی و نگاه‌های ترکیبی و تلفیقی می‌باشد…
+ امیر بیان حضرت علی علیه السلام ،مانا
می فرماید:
(عاقل کسی است که دانش دیگران را به دانش خویش و همچنین اندیشه ی دیگران را به اندیشه ی خویشتن پیوند زند).
+ یک باغبان ۷۷ ساله ایرانی در دهه ی ۹۰ ؛
بر روی درخت آلوچه ی وحشی؛
۶۵ نوع میوه ی هسته دار را پیوند زد که باعث شگفتی شد ، ضمناً برداشت این میوه ها پس از رسیده شدن از ۱۵ خرداد ماه الی ۱۵ مهرماه صورت می پذیرد…

++ نکته ی اساسی و حیاتی:
آدمی اگر می خواهد به شادی و شعف درون و همچنین احساس رضا و رضایت از زندگی برسد, می بایست علاوه بر دیده ی جهان بین؛ دیده ی جان بین و به تعبیر حکیم ابوالقاسم فردوسی: چشم جان خویش را بینا و بینا تر سازد با تکیه بر تزکیه؛ تهذیب تصفیه و توسعه ی درون؛ تا آنکه به اسرار باطن دست یافته و با نگاه عارفانه و عاشقانه ؛ مراتب عالیه سیر و سلوک را بپیماید…
(خرد چشم جان است چون بنگری/ تو بی چشم شادان جهان نسپری)

دکتر محمد کارگر
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

  • منبع خبر : نصیر بوشهر انلاین