(بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در مصحف عظیم) یکشنبه های موفقیت: ✓✓نسخه ی برتر… ++چگونه نسخه ی بهتر و برتری از خودمان بسازیم؟ ++مقدمه: (ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم/ باز همانجا رویم جمله که آن شهر ماست/ خود ز فلک برتریم وز ملک افزونتریم/ زین دو چرا نگذریم منزل ما […]

(بسم الله الرحمن الرحیم
هست کلید در مصحف عظیم)

یکشنبه های موفقیت:
✓✓نسخه ی برتر…

++چگونه نسخه ی بهتر و برتری از خودمان بسازیم؟

++مقدمه:

(ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم/ باز همانجا رویم جمله که آن شهر ماست/ خود ز فلک برتریم وز ملک افزونتریم/ زین دو چرا نگذریم منزل ما کبریاست)
«مولانای جان »

✓نهانی ترین اعتقاد منفی که آدم ها با آن سر و کار دارند (آنقدر ها هم خوب نیستم)

++اما خوب برای چه کسی؟ و طبق کدام معیار؟

(بر آستان جانان گر سر توان نهادن/
گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد)
«لسان الغیب حافظ»

 

✓نکته ی اول:
هر روز خودمان را دعوت کنیم به تماشا….

+(روز بهار است خیز تا به تماشا رویم/
فرصت ایام نیست تا دگر آید بهار)
«افصح المتکلمین سعدی »

+هلن کلر:
(چه چیزی می تواند از این تلخ تر باشد که آدمی نابینا به دنیا بیاید ؛ با چشم پا به جهان بگذاری و نبینی…!!).

+ از منظر هلن کلر،از نابینایی بدتر؛
دیدن بدون بینش است…

 

✓نکته‌ ی دوم:

سه ویژگی (شفقت+صمیمیت+معنویت)
برای زندگی شاد و شاد مانانه زیستن مهم هستند…
«کتاب هنر شاد زیستن–دالایی لاما»

++هدف اصلی زندگی،جستجوی شادی است…
+دالایی لاما تاکید زیادی بر شفقت دارد…
شفقت و دلسوزی نه تنها تاثیر زیادی بر معنویت دارد بلکه اثر زیادی بر شادی دارد…
+شفقت حالتی است مقابل خشونت…
+گسترش بی حد و حصر گرمای محبت خود با دیگران،از نشانه های شفقت است…

++معنویت بنیادین فراتر از امور معنوی و اعتقادی است که برای دیگران تمنای:
نیکی،خیر و خوبی به همراه داشتن اهمیت برای دیگران را در پی دارد…

 

✓نکته ی سوم:

انسان چیزی جز روحیه«انرژی» نیست….
+اگر می خواهی روحیه ات بالا برود؛روحیه ی دیگران را بالا ببر…
+روحیه ی انسان به مانند شعله های آتش است؛اگر ضعیف باشد؛باد خاموشش می کند اما اگر قوی باشد باد را هم در خدمت خودش می گیرد…

✓نکته ی چهارم:
خود قضاوتی و همچنین‌دیگر قضاوتی مثبت و سازنده را پیشه ی خود سازیم…

+(با هر مقیاس که تو دیگران را اندازه می گیری؛با همان مقیاس اندازه گرفته خواهی شد). «ضرب المثل استونی»

+(اگر شروع به قضاوت کردن در مورد مردم کنی؛فرصت دوست داشتن آن ها را از دست می دهی) «مادر ترزا»

++البته مقصود ما از قضاوت؛ قضاوت مثبت و سازنده است…
قضاوت مثبت؛دیدن حسن ها و زیبایی هاست اما در قضاوت منفی ، قبح ها و زشتی ها و نقاط منفی دیده می شود…

 

✓نکته ی پنجم:
با خود مهربان بودن و در صلح بودن….

+(تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید/
تو یکی نه ای هزاری تو چراغ خود برافروز)
«مولانا»

+(اول ای جان، دفع شر موش کن/
وآنگهان در جمع گندم کوش کن)
«مولانا»

+خوبی و مهربانی کردن در حق خود…
(خوبی به دیگران بهترین کاری است که یک نفر می تواند در حق خود انجام دهد…)
«بنجامین فرانکلین»

 

✓نکته ی ششم :
تمرین سربلندی و سرافرازی نمودن……

++یکی از واحد های درسی که می بایست در نظام آموزشی و تربیتی ما؛ در تمامی مقاطع تحصیلی به صورت ویژه نهادینه شود:
مبحث نظری و عملی:
( احساس عظمت ،عظمت جویی،بزرگی و بزرگواری ؛احساس عزت و کرامت است…)

+از نظرگاه متعالی شهریار خرد و شهسوار ادب حضرت علی علیه السلام:
(اساس تربیت؛ کرامت است و کمال تربیت؛ عزت…).

+(سربلندم من دو چشم من بلند/
بینش عالی امان است از گزند)«مولانا»

+(در بن چاهی همی بودم زبون/
در همه عالم نمی گنجم کنون/
آفرین ها بر تو بادا ای خدا/
ناگهان کردی مرا از غم جدا)
«مولانا»

✓نکته‌ ی هفتم :
دولت دیدار داشته باشیم….

+(من غریبم از بیابان آمدم/
بر امید لطف سلطان آمدم/
بوی لطف او بیابان ها گرفت/
ذره های ریگ هم جان ها گرفت/
تا بدین جا بهر دینار آمدم/
چون رسیدم مست دیدار آمدم)
«مولانای جان »

 

✓نکته ی هشتم:
برای حضور قدرتمندانه و عزتمنانه در صحنه ی زندگی ؛ تقوای حضور و تقوای پرهیز داشته باشیم…
+یک وقتی ما در آب نمی رویم و مصون می مانیم که می شود تقوای پرهیز…
+یک وقتی ما در آب می رویم یا اینکه ما را در آب می اندازند اما به علت آنکه شنا بلد هستیم و مجهز هستیم مصون می مانیم که می شود تقوای حضور…

 

✓نکته‌ ی نهم:
همچون آسیاب باش؛درشت بستان و نرم تحویل بده(خوش زبان باش؛ در امان باش)

+(هیچ دو نفری با هم رفاقت نمی کنند مگر اینکه آجر کسی که نرم خوتر باشد، نزد خدا بیشتر است و نزد خدا محبوب تر است)
«حضرت محمد ص»

+(آنکس که کلامش نرم باشد، محبتش واجب می شود) «حضرت علی علیه السلام »

 

✓نکته ی دهم:
معجزه ی لحظه ی حال را با آغوش باز بپذیر….

+ذهن آگاهی؛ یعنی حضور در لحظه ی حال….
+ذهن آگاهی؛با عکس های ذهنی که از وقایع می گیرد تصاویر را در لحظه آفرینش می کند و سپس آنها را در ذهن قاب می کند…

 

✓نکته‌ ی یازدهم :
ارتقاء ابعاد سواد زندگی….

+سواد انسان شناسی…
+سواد عاطفی…
+سواد ارتباطی…
+سواد تربیتی…
+سواد مالی…
+سواد رسانه‌ای…
+سواد نقد…
+سواد فرهنگی…
+سواد اخلاقی…
+سواد اجتماعی…
+سواد بوم شناختی…

++مرجعیت و داشتن سواد زندگی؛ تغییر دهنده ی معماری زندگی و سبک زیستی ما در عالم هستی است….

 

✓نکته‌ ی دوازدهم:
شناختن تله های زندگی در مواجهه با فضیلت زندگی از ما نسخه ی برتری می سازد…
(کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید- -جفری یانگ)

+تله ی رها شدگی…
+تله ی وابستگی…
+تله ی بی اعتمادی…
+تله ی طرد اجتماعی…
+تله ی استحقاق…
+تله ی محرومیت عاطفی…
+تله ی احساس نقصان….

 

✓نکته ی سیزدهم :
همه پسند بودن زود گذر است؛محترم بودن جاودانی است…
«کن بلانچارد»

++محترم بودن؛محتشم بودن،مفید بودن،مؤثر بودن،مؤقر بودن و مؤدب بودن را هر روز تمرین کنیم…

 

✓نکته‌ ی چهاردهم:
صبر آگاهی و ذهن آگاهی با هم ارتباط تنگاتنگی دارند…

+تو نمی توانی به فصل ها و بهار بگویی که زودتر بیاید.
تو نمی توانی به درخت ها و علف ها بگویی که زودتر بیاید…
باید صبور باشی و منتظر بمانی تا هر اتفاقی در زمان خودش بیافتد…

 

✓نکته‌ ی پانزدهم:
دانایی و بینایی باعث می‌شود به سطح والاتری ارتقا سطح یابیم…

++شیر از رام‌کننده‌ی خود قوی‌تر است، این را رام‌کننده می‌داند، اما شیر نمی‌داند…
و تنها همین ندانستن قدرتش، باعث ضعفش می‌شود…

+(بدان خود را که گر خود را بدانی/
ز خود هم نیک و هم بد را بدانی/
شناسای وجود خویشتن شو/
پس آنگه سرفراز انجمن شو)
«حکیم‌ ناصر خسرو قبادیانی »

 

✓نکته‌ی شانزدهم:
اگر می خواهیم مرگی باشکوه و کریمانه داشته باشیم می بایست، ابتدا یکی زندگی آراسته و باشکوه داشته باشیم….

++مرگ تنها برای کسانی زیباست که زیبا زندگی کرده اند! از زندگی نهراسیده اند و شهامت زندگی کردن داشته اند
کسانی که عشق ورزیده اند،
دست افشانده اند و زندگی را جشن گرفته اند…«اوشو»

+(خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد/
که در دستت به جز ساغر نباشد/
مقام خوش دلی دریاب و دریاب/
که دائم در صدف گوهر نباشد)
«لسان الغیب حافظ »

 

✓نکته ی هفدهم:
آن ارزی که می ورزی…

(بر هر چه همی لرزی، می دان که همان ارزی/ زین روی دل عاشق از عرش فزون باشد)
«مولانا»

+سقراط: حقیقت
+پرومته:روشنایی
+آندره ژید: عشق
+دکارت: اندیشه

++توجه, معطوف به ارزش است…
آدم ها از همین جا متفاوت
می شوند…
✓هنگامی که از آدم ها می پرسند چه چیزی برای تو ارزش است ؟
هر آدمی با پاسخی که به آن می دهد در حقیقت شخصیت خودش را تابان و نمایان
می کند…

 

✓نکته ی هجدهم:
آدمی در حضور است که زنده می شود و زندگی می بخشد…

++چه چیزی باعث حضور کامل می شود؟

+ردیابی گذشته…
+ بازیابی حال…
+طراحی آینده…

+(تنها راه پیش بینی آینده،ساختن آن است)
«پیتر دراکر»

+(بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم/
فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم)
«لسان الغیب حافظ»

 

✓نکته ی نوزدهم:
هر آنچه که به آن بیاندیشیم؛
می توانیم آن را خلق کنیم…
++ذهن چیست؟
ابزاری است که کیستی و چیستی آدمی را مشخص می کند…

++هر ذهن دارای پنج بخش است:
+ورودی دارد…
+خروجی دارد…
+پردازشگر دارد…
+حافظه…
+برنامه دارد…

++در بدن انسان هر کدام از اعضا نظیر مغز،قلب،چشم و… دارای یک ذهن هستند که هر کدام از این ذهن ها دارای پنج بخش فوق است و همگی در هماهنگی کامل با ذهن بدن هستند.

++ما دارای یک ذهن مجزا و متفاوت هم می باشیم که کارش انجام اعمال منطقی است…
هنگامی که استنباط می کنیم…
هنگامی که اکتشاف می کنیم…
هنگامی که استنتاج می کنیم…
هنگامی که در حال طراحی نقشه ی زندگی یا کار هستیم…

++هر کدام از اعضا دارای یک مدار پردازشگر هستند…
مثلاً چشمان آدمی دارای مدار پردازشگر تصویری هستند؛ که تصویر ها را پردازش می کنند اینکه ما چه می بینیم و چگونه می بینیم در تبدیل شدن ما به چه کسی هستیم بسیار بسیار موثر است…

++ذهن دیگر ما؛ ذهن احساسی می باشد که نوع پردازش و دریافت هایش با ذهن منطقی متفاوت است…

 

✓نکته ی بیستم:
اهل نام و اهل نشان باشیم…

+(نیست نشان زندگی تا نرسد نشان تو…)«مولانا»

++از باب مثال ؛ یکی از نشان ها، نشان قدر شناسی و حق شناسی است…
اهل قدرشناسی و حق شناسی باشیم….
(یکی از بزرگترین شکاف ها؛شکاف قدرشناسی است)
✓(بیا تا قدر یکدیگر بدانیم
که تا ناگه ز یکدیگر  نمانیم)
«مولانا»

 

✓✓نکته‌ی اساسی و حیاتی:
ما اعتقاد را انتخاب می کنیم و این انتخاب تمام زندگی ما را تحت الشعاع قرار می دهد…
+اعتقاد به بهترین بودن یابدترین بودن…!
+اعتقاد به خوب بودن یا بد بودن…!
+اعتقاد به ارزشمند بودن یا بی ارزشی…!
+اعتقاد به قهرمان بودن یا قربانی بودن…!

 

دکتر محمد کارگر
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

  • منبع خبر : نصیر بوشهر انلاین