نصیربوشهر – سید مرتضی کراماتی:   غفلت متولیان امر در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر نسبت به وظایف و حیطه ی کاری شان انگار فقط در مرکز استان و آنهم از ترس و چشم‌غره های مسئولان بالادستی خلاصه شده و از دیگر مناطق استان و داشته های تاریخی غافل مانده […]

نصیربوشهر – سید مرتضی کراماتی:

 

غفلت متولیان امر در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر نسبت به وظایف و حیطه ی کاری شان انگار فقط در مرکز استان و آنهم از ترس و چشم‌غره های مسئولان بالادستی خلاصه شده و از دیگر مناطق استان و داشته های تاریخی غافل مانده اند‌‌.

اخبار واصله از شهرستانها و مناطق دیگر این استان صاحب تمدن و تاریخ بلند، حکایت از نشستن گرد و غبار فراموشی بر آثار و ابنیه های تاریخی در شهرها و روستاهاست و این اداره کل فقط در حد چند نمایندگی آنهم با کمترین نیرو و تجهیزات همانند شیر بی یال و دم، نامی و عنوانی پرطمطراق را یدک می کشد که باید به حال خود و استان خود خون گریه کرد و درد آورتر اینکه هر چه بیشتر گفته می شود و نوشته می شود انگار آب در هاون کوبیده می شود و به تعبیر شاعر: آنچه البته به جایی نرسید فریاد است‌.

این بار هم از باب وظیفه و اعلام هشدار تخریب و فروپاشی دو اثر تاریخی مسجد جامع و قلعه خنجو در شهر باستانی بردستان که در فهرست آثار ملی نیز به ثبت رسیده و دارای کد و شناسنامه است، عریضه ای نوشته می شود تا بلکه وجدان بیداری در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر رگ غیرتش بجنبد و حداقل محض حلال بودن حقوق شان کمی از اناقهایشان بیرون بیایند و حق ماموریت‌شان را بابت سفر کاری، نوش جان کنند تا احساس نشود که توجه به‌ آثار تاریخی در این اداره کل جایگاهی ندارد و بهانه ی دوری از مرکز استان باعث نگردد تا متولیان امر بی خیال اماکن و جاهایی باشند که فقط عکس و تصویر آن زینت بخش اتاقهایشان است و هر روز شاهد از بین رفتن این آثار نباشیم.

بادگیر مسجد جامع بردستان بعنوان اولین مسجد استان بوشهر، در حال فرو پاشی است و کارهای نیمه تمام آن، زیبنده این مکان مقدس نیست.

قلعه خنجو که از ترمیم ناقص آن بیشتر از ۴ سال نگذشته به دلیل استفاده از مصالح نامرغوب، به نحوی است که هیچ رهگذری رغبت نگاه کردن به آن ندارد و حتا نگهبان قلعه از ترس دیده شدن عیوب ساختمان مایل به پذیرش بازدید کننده ها نیست و درب قلعه همیشه بسته است.

برای برون رفت از این اوضاع واگذاری آن به بخش خصوصی یا نهادی همانند شورا یا شهرداری پیشنهاد می گردد. مکاتبات متعدد مسئولین شهرستان دیّر مبنی بر واگذاری آن به شهرداری با جواب سر بالای میراث فرهنگی استان مواجه شده است که‌ نه خود در پی نگهداری و مرمت آن گام بر می‌دارند و نه نسبت به واگذاری آن اقدام می کند.
قصه ی پرغصه ی چاههای دوتا و برزو که فقط تابلویی رنگ‌ و رو رفته داراست علیرغم تامین اعتبار جهت حصار کشی، به امان خدا رها شده است.
آتشکده بردستان علیرغم بازدید میدانی معاونین و کارشناسان میراث فرهنگی و قول اختصاص بودجه ای برای کاوش و محصور نمودن آن به فراموشی سپرده شده است.
ایحاد موزه مردم شناسی شهرستان دیّر در قلعه بردستان که از مصوبات سفر دولت هشتم و نهم بوده تا هنوز انجام‌ نشده و چه بسیار اشیاء و آثاری که در منازل و نزد افراد دلسوز نگهداری می شود و این داستان تلخ میراث فرهنگی استان بوشهر است‌ یکی محض رضای خدا آنان را صدا بزند.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر